Skip to content

12bitvn/12bit.vn

Repository files navigation

Deploy

12bit.vn

Trên 12bit, tụi mình viết về những công nghệ mà tụi mình đang làm hằng ngày như Golang, Vue.js, PHP, WordPress hoặc những công nghệ mà bạn biết. Mời bạn đọc qua bài giới thiệu để hiểu về tinh thần của tụi mình khi xây dựng 12bit.

Đóng góp nội dung

 1. Vì blog phát triển dựa trên Hugo vì vậy các bạn cần phải cài đặt Hugo.
 2. Fork repo này về GitHub của các bạn.
 3. Cài đặt các package cần thiết: pnpm install
 4. Gõ lệnh hugo new articles/slug-bai-viet/index.md trên terminal để tạo một bài viết mới. Sau khi gõ lệnh một file markdown sẽ được tạo ở đường dẫn content/articles/slug-bai-viet/index.md.

Các bạn có thể tham khảo phần front matter bên dưới để định dạng cho bài viết của mình:

```
---
title: Widget hiển thị số order trên Touchbar với BetterTouchTool
description: Hướng dẫn tạo widget hiển thị số lượng order từ shopfiy lên touchbar
date: 2019-03-08T14:13:39+07:00
tags:
 - touchbar
 - golang
 - shopify
images:
 - /articles/tao-widget-tren-touchbar/thumbnail.png
authors:
 - vominh
draft: false
---
```

Phần authors sẽ liên kết bài viết tới tài khoản github của bạn. Với ví dụ trên thì tài khoản github sẽ là:

https://github.com/vominh
 1. Trong lúc viết bài các bạn hãy dùng hugo serve để xem những thay đổi.
 2. Sau khi viết bài xong, các bạn hãy tạo Pull Request. Tụi mình sẽ review bài viết và có những feedback ngược lại nếu cần.

Shortcodes

Trong lúc viết bài, các bạn có thể sử dụng shortcode của Hugo để bài viết trực quan hơn mà không phải viết HTML. Các bạn truy cập vào trang shortcode của Hugo để xem những shortcode được hỗ trợ. Ngoài những shortcode mặc định, tụi mình có tạo thêm khá nhiều shotcode. Các bạn có thể xem tại đây

Hình ảnh

Tất cả hình ảnh cho bài viết các bạn có thể đặt trong content/articles/slug-bai-viet/images. Và được gọi ra bài viết như sau:

![image title](/articles/slug-bai-viet/images/wonderful-pic.jpg)