Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
edulabs-green uzem uyarlaması
PHP JavaScript
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
js
pix
BENIOKU.md
README.html
README.md
config.php
favicon.ico
footer.html
header.html
meta.php
rtl.css
screenshot.jpg
styles.php
styles_ie6.css
styles_ie7.css
user_styles.css

README.md

UZEM Moodle temaları

 • master dalı: eski tarihli (2009 olması lazım) bir edulabs-green temasından 'inin Onur Baran tarafından yapılan ilk uyarlama.

Çalışma yöntemi

 • master dalını "production"da kullanılacak tema dalı olarak kullanalım. temada aşağıdaki dosya ve dizinlerin değiştirildiği görülüyor:

      user_styles.css
      styles_ie6.css
      styles_ie7.css
      pix/green/
  
 • pix/green dizinine dokunmayalım, yeni bir renk dizini oluşturup bunun üzerinde çalışalım. Örneğin "blue" tema kullanılacaksa pix/blue. CSS dosyalardaki tüm pix/green referanslarını pix/blue olarak değiştirelim. Bu sayede edulabs-green temasındaki yeni değişiklikleri bundan sonra git merge yoluyla alabiliriz.

Something went wrong with that request. Please try again.