Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
branch: master
Commits on Feb 15, 2015
 1. @roktas
Commits on Jan 26, 2015
 1. @roktas
 2. @roktas
 3. @roktas

  vim: TOML biçimlemesi

  roktas authored
 4. @roktas

  vim: TOML eklentisi

  roktas authored
Commits on Jan 23, 2015
 1. @roktas
 2. @roktas
Commits on Dec 31, 2014
 1. @roktas

  vim: ara dosyaları tercihen tek bir dizinde topla

  roktas authored
  Ara dosyalar (.sw[po] vb yedekleme dosyaları) normalde bulunduğumuz
  dizinde kaydediliyor. Bu nedenle ortalık .sw[po] dosyalarından
  geçilmiyor. Tüm bu dosyaları tek bir yerde toplayalım. Öncelik
  sırasıyla iki alternatif: ~/.vim/.tmp ve ~/tmp/.vim dizinleri. Dikkat,
  öncelikle bu dizinlerden hangisini seçmişseniz dizini oluşturmanız
  gerekiyor, aksi halde bu değişiklik etkili olmayacaktır. Örneğin:
  
  	$ mkdir -p ~/.vim/.tmp
Commits on Dec 26, 2014
 1. @roktas

  x: tmux ilklendirmesini düzelt

  roktas authored
  - Mevcut bir oturuma bağlanırken 256 renk desteği `-2` ile belirtilmeli.
   Aksi halde Guake gibi terminallerde sorun oluyor (@ecylmz tarafından
   raporlandı).
  - Tekrar bağlandığında oluşan "duplicate session" hatasını düzelt.
Commits on Dec 23, 2014
 1. @roktas
Commits on Dec 14, 2014
 1. @roktas
 2. @roktas
 3. @roktas
 4. @roktas
 5. @roktas
Commits on Dec 12, 2014
 1. @roktas

  x: gem yollarını çıkar

  roktas authored
  Gem paketleri artık /usr/local/bin'e kurulum yapıyor.
Commits on Nov 10, 2014
 1. @roktas

  bin: vim-update-bundles: SSLv3 yerine TLSv1 kullan

  roktas authored
  @ecylmz'den gelen rapor üzerine test edilmeden yapılan bir değişiklik
Commits on Sep 10, 2014
 1. @roktas
Commits on Aug 25, 2014
 1. @roktas
 2. @roktas
 3. @roktas
 4. @roktas

  task: debian paketlerini güncelle

  roktas authored
  - ruby paketlerini versiyonlanmamış şekilde düzenle
  - artık standart olarak ruby-all-dev kuruyoruz
  - golang'ı baz kuruluma ekle (çok doğru değil ama aksi halde vim eklenti
   kurulumu bozuluyor)
  - fazla kullanılmadığı gözlenen bazı paketleri kaldır
 5. @roktas

  .vim dizinini göz ardı et

  roktas authored
Commits on Aug 17, 2014
 1. @roktas
Commits on Aug 2, 2014
 1. @roktas
 2. @roktas
Commits on Jul 30, 2014
 1. @roktas
Commits on Jun 19, 2014
 1. @roktas

  tmux: fonksiyon tuşlarını serbest bırak

  roktas authored
  F1 tuşu 19/x dokümantasonu için ayarlanmıştı. Bu ve diğer bazı fonksiyon
  tuşlarının kullanılmadığına eminim. Kısayolları kaldırıyorum.
Commits on May 12, 2014
 1. @roktas

  task: kalıntıları temizle

  roktas authored
 2. @roktas
Commits on May 2, 2014
 1. @roktas
Commits on Mar 30, 2014
 1. @roktas
 2. @roktas
 3. @roktas

  vim: minör

  roktas authored
 4. @roktas

  vim: sudo hazırlığı yap

  roktas authored
Something went wrong with that request. Please try again.