Skip to content
This repository has been archived by the owner. It is now read-only.
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
108 lines (80 sloc) 9.35 KB

Een bericht naar GitHub

English | 简体中文 | Español | Ελληνικά | Italiano | Русский | فارسی | Française | Deutsch | Հայերէն | Српски | العربية | Türkçe | Português do Brasil | Nederlands | 한국어

Aandacht! We zijn zo dankbaar voor je steun. Deze repository laat altijd zien dat mensen allemaal samen zijn tegen ongelukkige gebeurtenissen over de hele wereld. Omdat GitHub enkele van de vorige beperkingen heeft herzien, hebben we besloten de activiteit van deze repository te verminderen. Het betekent natuurlijk niet dat we het eens zijn met de sancties en de GitHub. We zullen een conclusie plaatsen en binnenkort meer uitleggen, wacht daar alstublieft op. De campagne wordt beëindigd ** donderdag 1 augustus 23:59 uur (Tehran Time GMT +4: 30) **. Na deze tijd zullen we geen nieuwe PR meer samenvoegen. Nogmaals bedankt voor je steun en vriendelijkheid Wacht alstublieft op onze definitieve conclusie

alt text

Tip: Je kan deze extensie of deze extensie of dit tampermonkey script of Stylish om warning box te verwijderen

UPDATE: De waarschuwing bericht is nu weg.

github-octocat

Introductie

GitHub was vroeger een open en gratis platform voor iedereen, maar het heeft besloten om te voorkomen dat Iraanse accounts bijdragen en deel uitmaken van het open-source ecosysteem. Hoewel we begrijpen dat GitHub deze beslissing zou kunnen nemen onder druk van de Amerikaanse overheid, verwachtten we een meer respectvolle actie van GitHub.

 1. GitHub beperkte onze toegang tot privérepository's plotseling, maar we wilden tenminste dat GitHub ons waarschuwde voordat we onze toegang beperkten.

 2. GitHub besloot nog een stap verder te gaan en elke gebruiker die een Iraanse IP-adres ergens in hun geschiedenis gebruikte te verbieden, ongeacht waar zij / hij woont, terwijl ze de toegang door IP-adressen net als andere Amerikaanse bedrijven konden beperken. Deze actie is een soort verbod op nationaliteit.

Uiteindelijk hopen we dat het team van GitHub dat:

 • Laat onze privérepository's en essenties downloaden en deze ook openbaar maken (controle instellen). UPDATE: Het is nu mogelijk om privérepository's openbaar te maken, maar deze optie is nog niet beschikbaar op private overzichten (met IDE Setting Sync-bestanden etc).
 • Wijzig hun beperkingsbeleid om gebruikers niet te beperken op basis van hun nationaliteit.
 • Kondig hun beslings publiekelijk aan en verontschuldig je voor het maken van deze situatie (zoals Slack eerder deed in dezelfde situatie: https://slackhq.com/an-apology-and-an-update).
 • UPDATE GitHub page werken nu voor beperkte mensen.

Open-sourceprojecten gemaakt door Iraanse ontwikkelaars

Enkele voorbeelden van open-sourceprojecten gemaakt door Iraanse ontwikkelaars:

Je kan de volledige lijst hier vinden.

Hoe kan je ons helpen?

U kunt de boodschap overal verspreiden waar u maar kunt, en de gratis software bewaren "zoals in de vrije meningsuiting". Jij kan:

 • Star en deel deze repo op sociale platformen met ** # githubForEveryone **.
 • Voeg een map met uw gebruikersnaam toe aan ["together" map] (samen).
 • Schrijf een stukje code met de tekst "GitHub is voor iedereen" (in elke gewenste taal).
 • Maak een pull-verzoek.
 • Voeg uw naam en uw land toe aan de supporters sectie.

Further Readings

Op sociale media

Nieuws

nat-friedman

 • GitHub-pagina werkt nu voor beperkte personen.

Supporters

Supporters lijst

You can’t perform that action at this time.