Câu hỏi thường gặp

Minh Nguyễn edited this page May 17, 2017 · 13 revisions

English | Tiếng Việt

Bộ gõ là gì? Tại sao cần bộ gõ để nhập tiếng Việt?

Bộ gõ là công cụ hỗ trợ bàn phím bình thường của bạn để bạn viết văn bản trong những ngôn ngữ có chữ cái phức tạp. Chữ quốc ngữ phức tạp đến nỗi cần vào khoảng 100 phím trên bàn phím để ghi được tất cả các chữ có thể xảy ra trong tiếng Việt. (Không những vậy mà các máy chữ tiếng Trung có cả hàng ngàn phím!)

Ngày xưa, nhập tiếng Việt thì phải dùng một bố trí bàn phím như TCVN 6064:1995 hoặc “Microsoft Windows”. Nhưng các bố trí bàn phím bất tiện lắm: để ghi “viết” theo TCVN, bạn phải gõ vi38t – theo đúng thức tự đó. Ngược lại, có bộ gõ thì có thể chèn các dấu phụ vào sau: vieets trong Telex, viet^' trong VIQR, v.v.

Tôi thường ghé vào những trang Web có cài đặt bộ gõ rồi. Tôi dùng AVIM cho Firefox làm gì?

Với AVIM cho Firefox, bạn có thể nhập tiếng Việt trực tiếp vào tất cả mọi trang Web và toàn bộ Firefox, bao gồm các thanh tìm kiếm. Hơn nữa, con nháy đứng yên khi hoàn tác và làm lại, để cho bạn không bị mất chỗ. Bạn không cần tắt các bộ gõ trong trang Web; AVIM sẽ tự động tắt các bộ gõ này để tránh sự xung đột.

Tôi dùng Chrome và thích các Công cụ nhập liệu của Google. Đổi qua AVIM cho Firefox làm gì?

Các Công cụ nhập liệu của Google tự động bỏ dấu trên các từ khi bạn đang gõ. Tuy nhiên, để làm vậy, nó phải gửi cho máy chủ Google những gì bạn đang gõ. Khác với các Công cụ nhập liệu của Google, AVIM chẳng bao giờ gửi các phím bấm cho ai.

Các Công cụ nhập liệu của Google cũng có một chế độ ít nguy hiểm hơn mà không tự động bỏ dấu. Nhưng đó thực sự không phải là bộ gõ mà chỉ là bố trí bàn phím. Nếu nhập các dấu sau khi nhập các chữ, các dấu sẽ xuất hiện vào chữ cuối cùng, chẳng hạn: “Vieṭ̂”. Với AVIM, các dấu phụ được đưa vào vị trí đúng, và bạn cũng có thể trở lại một từ đã gõ vào chỉnh sửa các dấu phụ mà không cần nhập từ lại.

AVIM cũng tương thích với tất cả những ứng dụng Web phổ biến nhất, không chỉ những dịch vụ của Google.

Nhưng tôi rất quen với Chrome. Có làm được một bản AVIM dành cho Chrome không?

Nguyễn Kim Kha đã tạo ra tiện ích mở rộng AVIM cho Chrome. Nó khác hẳn với AVIM cho Firefox, vì Chrome hạn chế các tiện ích mở rộng: AVIM cho Chrome không hoạt động trong thanh tìm kiếm hoặc Google Docs, và các chức năng hoàn tác và làm lại chưa ổn.

Hệ điều hành của tôi đã có bộ gõ rồi. Tôi dùng AVIM cho Firefox làm gì?

Nếu bạn nhận thấy một lỗi bỏ dấu, AVIM cho phép trở lại và chỉnh sửa dấu đó mà không cần đánh lại cả từ.

AVIM có an toàn không?

Có chứ! AVIM thao tác với các trang Web thông qua các “thùng cát” (sandbox), một tính năng của Firefox cấm các trang ác ý không được tấn công máy qua AVIM.

AVIM có bảo vệ tính riêng tư của tôi không?

Có chứ! Khác với những bộ gõ tiếng Việt phổ biến khác, AVIM chẳng bao giờ gửi phím của bạn cho ai trong lúc gõ. Phần mở rộng này hoàn toàn hoạt động trên máy của bạn.

Firefox có thỉnh thoảng kiểm tra những bản cập nhật AVIM trên addons.mozilla.org. Khi nào Firefox kiểm tra vậy, các số phiên bản Firefox và AVIM hiện tại được gửi cho máy chủ của Mozilla. Những thông tin cá nhân không được gửi. Ngoài ra, nếu bạn sử dụng Firefox Đồng bộ, các tùy chọn AVIM – thí dụ kiểu gõ hiện tại của bạn – được sao lưu trên tài khoản Đồng bộ của bạn. Bạn có thể tắt các chức năng này dùng hộp Tùy chọn hoặc Tùy chỉnh trong Firefox.

Làm sao dùng công cụ này?

Xem Cách gõ tiếng Việt.

Tại sao tôi không nhập được tiếng Việt trong các hộp Flash hay Java?

Các phần bổ trợ như Flash và Java chạy như chương trình riêng tuy nhìn giống một phần của Firefox. AVIM và các phần mở rộng khác không thể đối thoại với các phần bổ trợ này. Tuy nhiên, AVIM hỗ trợ phần bổ trợ Silverlight.

Gợi ý bạn liên lạc với nhà phát triển các chương trình Flash ưa thích để xin họ bao gồm Viettyping cho Flash hoặc chuyển đổi qua Silverlight. Hơn nữa, xin hãy bỏ phiếu cho lỗi 1.143.488 của Mozilla, đây là yêu cầu hỗ trợ các hộp văn bản trong Shumway, một phần mở rộng chạy chương trình Flash để đỡ phải cài đặt phần bổ trợ.

Tại sao AVIM không tương thích với những trang tôi hay dùng?

Xin vui lòng báo cáo lỗi này, và chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu vấn đề. Xin cho biết các số phiên bản của AVIM và Firefox, cũng như kiểu gõ hiện tại.

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.