Skip to content

Tính năng

Minh Nguyễn edited this page Sep 13, 2015 · 12 revisions

English | Español | Tiếng Việt

Phần mở rộng AVIM cho phép bạn đánh máy trong tiếng Việt một cách hiện đại do một trong những bộ gõ tiếng Việt nhanh nhẹn và đầy đủ nhất:

 • AVIM hỗ trợ bốn kiểu gõ chuẩn (Telex, VNI, và hai kiểu VIQR), cũng như kiểu gõ “Tổng hợp” mặc định, tức là tổng hợp Telex và VNI.
 • Không giống các bảng gõ thường, AVIM để bạn nhập dấu phụ bất cứ chỗ nào sau chữ gốc của nó, và có thể nhập các dấu phụ theo thứ tự nào. AVIM tự động chỉnh lại văn bản để tuân theo các quy tắc chính tả tiếng Việt. Chẳng hạn khi sử dụng kiểu gõ VIQR, ddu+o+`ng, dduo+`ng, dduo+ng` , ddu+`ong+, duon`g+d, và ngay cả dduong+'?~.` đều cho ra “đường”.
 • AVIM không kiểm tra chính tả đầy đủ – cần phần mở rộng Từ điển tiếng Việt – nhưng tính năng kiểm tra theo quy tắc chính tả vẫn giúp bạn tránh lỗi khi viết. Khi nào AVIM gặp một từ không theo quy tắc chính tả, nó xử lý các phím sau theo ý nghĩa đầu tiên, nên thay vì thêm dấu vào từ thì phím sẽ cho ra ký tự thường của nó. Cách này có ích khi cần pha trộn những từ ngoại ngữ vào văn bản tiếng Việt.
 • AVIM hiểu cả hai kiểu bỏ dấu – kiểu cũ (thí dụ “xóa”) và kiểu mới (“xoá”) – và tự động chỉnh lại văn bản theo một kiểu, tùy lựa chọn của bạn.
 • Ít khi gặp lỗi trong tính năng tự động bỏ dấu, tại vì AVIM đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều trường hợp. Nó được thử dùng ngay cả toàn bộ danh sách từ của Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí. Phiên bản kịch bản được phát triển từ khoảng năm 2005, Phần mở rộng này rất vững vì phiên bản kịch bản được phát triển từ khoảng năm 2005, trong thời gian này nó được sử dụng tại nhiều website ở khắp Internet. Mỗi ngày hàng ngàn người dùng AVIM trong Firefox.

Phần mở rộng có giao diện đầy đủ, để cho bạn điều khiển được sự đánh máy hơn các bộ gõ ở trong trang Web:

 • Một nút gọn gàng trên thanh công cụ hiển thị kiểu gõ hiện tại. Bấm nút để bật/tắt AVIM và chọn kiểu gõ dùng trình đơn ở bên phải. Trong các bản Firefox cũ hơn, các tùy chọn này cũng có sẵn trong một panel riêng trên Thanh tiện ích.
 • Hộp thoại tùy chỉnh có sẵn từ cửa sổ Tiện ích (Công cụ ▸ Các Tiện ích), ở đấy bạn có thể thiết lập các chi tiết của AVIM.
 • Vài phím tắt để bạn khỏi cần với tay tới chuột. Có thể bật hay tắt AVIM dễ dàng dùng khoản Bật trong trình đơn, hoặc bằng cách bấm Ctrl hai lần liên tục (⌃⌃ trên Mac), hoặc bấm Ctrl+Alt+V (⌥⌘V trên Mac). Phím tắt này rất tiện khi cần nhập những từ ngoại ngữ hay mã nguồn vào trang Web.
 • AVIM có sẵn trong bảy thứ tiếng – Anh, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Trung giản thể, Việt – cả ba được cài đặt cùng lúc. Phần mở rộng tự động nhận ra ngôn ngữ giao diện để hợp với bản dịch Firefox đang được sử dụng; nếu AVIM không có sẵn trong ngôn ngữ của Firefox, nó sử dụng tiếng Anh mặc định.

Không giống những bộ gõ khác có sẵn để cài đặt trong Firefox, AVIM hoạt động mọi lúc mọi nơi:

 • AVIM nhận ra mỗi hộp văn bản trong mỗi trang Web mà bạn mở lên. (Tuy nhiên, AVIM bỏ qua các hộp mật khẩu theo mặc định.)
 • Phần mở rộng này cũng nhận ra bất cứ mọi hộp văn bản trong Firefox, bao gồm các hộp trong cửa sổ chuẩn như Lưu trữ (trước đây gọi là Trình Quản lý Đánh dấu), cửa sổ do phần mở rộng nào đó mở, và hộp thoại này mà trang Web hiển thị dùng JavaScript.
 • AVIM hỗ trợ đầy đủ bất cứ trang Web nào được viết bằng HTML, ngay cả các ứng dụng Web đủ có như Google Drive, Office Online, iCloud, và Zoho Docs.
 • AVIM là phần mở rộng bộ gõ duy nhất hỗ trợ phần bổ trợ Microsoft Silverlight.
 • Phần mở rộng còn hỗ trợ các ứng dụng khác như trình chơi nhạc Nightingale, chương trình thư điện tử Thunderbird, và môi trường lập trình Komodo IDE.

AVIM cố gắng hoạt động một cách dễ hiểu, không làm bạn trật bước:

 • Khi nào thay đổi tùy chỉnh của AVIM, thay đổi đó được áp dụng ngay ở các cửa sổ Firefox đã mở lên, và được tự động áp dụng vào cửa sổ Firefox nào mà bạn mở lên từ lúc đó.
 • Các phím tắt của AVIM’s không những không có xung đột với các phím tắt mặc định của Firefox, mà còn tránh khỏi các phím tắt của nhiều phần mở rộng.
 • Các hộp văn bản không cuộn lên trên hay nhảy lại đầu dòng mỗi lần thêm dấu, và con nháy đứng yên khi bạn hoàn tác.
 • Hộp thoại tùy chỉnh của phiên bản mới nhận ra khi phần mở rộng Mudim cũng được cài đặt và bật lên và có nút để dễ tắt nó, để tránh sự xung đột. AVIM không vô hiệu hóa cả phần mở rộng Mudim mà chỉ chuyển nó qua chế độ Tắt.
 • Tương tự, bộ giám sát kịch bản của phần mở rộng tự động tắt các kịch bản (script) cung cấp bộ gõ được nhúng vào trang mà có thể xung đột với AVIM.
 • AVIM có giao diện chuẩn hoàn toàn, nên nó có vẻ như một phần có sẵn trong Firefox, bất chấp bạn chuyển qua giao diện (theme) nào trong Firefox.

So với Mudim và AVIM cho Chrome thì AVIM rõ ràng là công cụ gõ tiếng Việt đầy đủ nhất trong dạng phần mở rộng.

You can’t perform that action at this time.