Diccionaris catalans per a generar contrasenyes Diceware
HTML Other
Latest commit ba71c1d Jan 9, 2017 @1ma actualitzat README.md

README.md

diceware-cat

Diccionaris catalans per a generar contrasenyes Diceware.

variants

  • cat-wordlist-utf8.txt|pdf|html: Versió recomanada. Conté mots amb accents, dièresis, ces trencades, etc.

horaci 7è rengló urpa reformen jutgessa

  • cat-wordlist-ascii.txt|pdf|html: Conté mots formats únicament per caràcters ASCII. Produeix contrasenyes compatibles amb sistemes prehistòrics.

xafes ventat dividir qui guenyo radicar

guia d'ús/referències

Consultar la pàgina oficial o la llista de preguntes freqüents (en anglès).

En català ara també podeu llegir diceware.cat, un projecte d'en @thomedes.

agraïments

A Arnold "agr" Reinhold, inventor del mètode Diceware.

A Jaume "ZJaume" Zaragoza, per contribuïr la versió PDF de les llistes.

A Toni "thomedes" Homedes, per contribuïr la versió HTML de les llistes.

llicència

El contingut d'aquest repositori està subjecte a la llicència CC-BY 4.0.