Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 

README.md

#GPS souřadnice a PSČ měst (obcí) v ČR - csv

Databáze by měla obsahova všechna města (obce) v ČR k 1.1.2018

Počet obcí v databázi je 6259 (z toho 5 vojenských újezdů)

Bez záruky, volně k použití


TP edit 29/01/2018: Přidány obce, které vznikly k 1.1.2016. Může obsahovat nějaké obce, které již zanikly.


Demo: http://33bcdd.github.io/souradnice-mest/

About

GPS souřadnice měst (obcí) v ČR

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.