Permalink
Browse files

Adding Danish language.

  • Loading branch information...
scoumbourdis committed Mar 21, 2012
1 parent d02639f commit ec8164f458e4f83ada3949942793bd3176beb917
Showing with 51 additions and 1 deletion.
  1. +50 −0 assets/grocery_crud/languages/danish.php
  2. +1 −1 change_log.txt
@@ -0,0 +1,50 @@
+<?php if ( ! defined('BASEPATH')) exit('No direct script access allowed');
+/* Translated by: @mikkelkaas */
+ $lang['list_add'] = 'Tilføj';
+ $lang['list_actions'] = 'Handlinger';
+ $lang['list_page'] = 'Side';
+ $lang['list_paging_of'] = 'af';
+ $lang['list_displaying'] = 'Viser {start} til {end} af {results} række(r)';
+ $lang['list_filtered_from'] = '(ud af ialt {total_results} rækker)';
+ $lang['list_show_entries'] = 'Vis {paging} rækker';
+ $lang['list_no_items'] = 'Ingen rækker at vise';
+ $lang['list_zero_entries'] = 'Viser 0 til 0 af 0 rækker';
+ $lang['list_search'] = 'Søg';
+ $lang['list_search_all'] = 'Søg alle';
+ $lang['list_clear_filtering'] = 'Fjern filtrering';
+ $lang['list_delete'] = 'Slet';
+ $lang['list_edit'] = 'Redigér';
+ $lang['list_paging_first'] = 'Første';
+ $lang['list_paging_previous'] = 'Forrige';
+ $lang['list_paging_next'] = 'Næste';
+ $lang['list_paging_last'] = 'Sidste';
+ $lang['list_loading'] = 'Indlæser...';
+
+ $lang['form_edit'] = 'Redigér';
+ $lang['form_back_to_list'] = 'Tilbage til liste';
+ $lang['form_update_changes'] = 'Opdatér ændringer';
+ $lang['form_cancel'] = 'Afbryd';
+ $lang['form_update_loading'] = 'Indlæser, opdaterer ændringer...';
+ $lang['update_success_message'] = 'Dit data blev opdateret.';
+ $lang['form_go_back_to_list'] = 'Gå tilbage til listen';
+
+ $lang['form_add'] = 'Tilføj';
+ $lang['insert_success_message'] = 'Dit data blev gemt i databasen.';
+ $lang['form_or'] = 'eller';
+ $lang['form_save'] = 'Gem';
+ $lang['form_insert_loading'] = 'Indlæser, gemmer data...';
+
+ $lang['form_upload_a_file'] = 'Upload en fil';
+ $lang['form_upload_delete'] = 'slet';
+ $lang['form_button_clear'] = 'Ryd';
+
+ $lang['delete_success_message'] = 'Dit data blev slettet fra databasen.';
+ $lang['delete_error_message'] = 'Dit data blev ikke slettet fra databasen.';
+
+ /* Javascript messages */
+ $lang['alert_add_form'] = 'Det data du har indsat bliver måske ikke gemt.\\nEr du sikker på du vil gå tilbage til listen?';
+ $lang['alert_edit_form'] = 'Det data du har ændret bliver måske ikke gemt.\\nEr du sikker på du vil gå tilbage til listen?';
+ $lang['alert_delete'] = 'Er du sikker på at du vil slette dette?';
+
+ $lang['insert_error'] = 'Der opstod en fejl, da der blev indsat.';
+ $lang['update_error'] = 'Der opstod en fejl, da der blev gemt.';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
v.1.2.1
- Adding Japanese language.
+ Adding languages: Danish, Japanese.
v.1.2
Adding languages: Arabic, Chinese, European Portuguese, German , Persian, Polish, Indonesian, Turkish, Ukrainian.
Adding date format to the auto date fields. The format can be dd/mm/yyyy or mm/dd/yyyy or the old-one yyyy-mm-dd.

0 comments on commit ec8164f

Please sign in to comment.