[NOT ACTIVE] Tagger is a php-basered library, that can be used to autotag texts using Named Entity Recognition and Keyword Extraction. Each tag has a relevancy score. The tags can be tied to URI's making it possible to enrich and filter your own content using Linked Open Data. The project works with Danish, Norwegian (bokmål) and Swedish texts.
PHP
Pull request Compare This branch is 185 commits behind 4.x.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
access
controllers
resources
rest
textminer
.gitignore
.htaccess
COPYRIGHT.txt
DATABASE.txt
INSTALL.txt
LICENSE.txt
README.txt
conf.example.php
index.php
test.txt

README.txt

Dette er en alpha-version af tagger-projektet.

Det er en REST webservice og den originale kode er i høj grad inspireret af to
artikler af Ian Selby:
http://www.gen-x-design.com/archives/create-a-rest-api-with-php
http://www.gen-x-design.com/archives/making-restful-requests-in-php

Lige nu leder den efter egennavne, som fx steder, personer og organisioner. På sigt vil den også bruge en anden algoritme, der kan finde mere generelle emneord som f.eks 'valg' eller 'demokrati'.

Både GET og POST kan bruges til forespørgsler. 

ARGUMENTER

------------
text
------------
Det vigtigste argument, den tager, er 'text'. Som f.eks her:

http://yourdomain.dk/v1/tag?text=Jeg%20har%20en%20gang%20v%C3%A6ret%20i%20%C3%85rhus%20og%20h%C3%B8re%20musik

Tekst er det stykke tekst du vil have analyseret.

------------
url
------------
Hvis du ikke vil sende teksten med, men istedet referere til en tekst, kan du bruge argumentet 'url' istedet for 'text'. F. eks således:

http://yourdomain.dk/v1/tag?url=http://yourotherdomain.dk/texts/test.txt


------------
uris
------------
Hvis du vil have returneret de URI'er, som er tilknyttet det enkelte tag, så brug argumentet 'uris'. Det skal bare sættes til et, eller andet, som f. eks:

http://yourdomain.dk/v1/tag?url=http://yourotherdomain.dk/texts/test.txt&uris=true


------------
disambiguate
------------
Hvis du vil have Tagger til at forsøge at afklare tvetydigheder (fx Kashmir, region eller band?), så brug argumentet 'disambiguate'. Det skal bare sættes til et, eller andet, som f. eks:

http://yourdomain.dk/v1/tag?url=http://yourotherdomain.dk/texts/test.txt&disambiguate=true