Longchen Nyingthig Ukraine
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bka'.ma
dgon.sde
dpe.mdzod
gter.ma
gzhung.po.ti
.gitignore
404.html
Bud.svg
CNAME
Geometria-Bold.otf
Geometria-Light.otf
Geometria-Medium.otf
Geometria-MediumItalic.otf
Geometria.otf
README.md
book.css
book.js
code.js
googlebfafe42627ea3aaf.html
googled171bce36a0c70f3.html
index.css
index.html
index.js
organization.htm
pecha.png
seal.png
styles.css
super-code.js
super-style.css
synrc.css
Реєстрація Релігійної Організації.pdf
Статут Релігійної Громади Лонгчена Рабджама.pdf

README.md

Лонгчен Нінгтік Україна

Відкритий open-source проект по оцифровуванню тібетських текстів, зображень, символіки, шрифтів та інших артефактів, які пов'зані з видавництвом та розповсюдженням дидактичних матеріалів для потреб Санхи. Проект спонсорується Лонгчен Нінгтік Україна і запрошує до співробітництва на наступні вакансії:

Векторний Ілюстратор

Задачі: (monochrome/color) оцифровка в SVG. Вимоги: акуратність, мінімальна кількість точок та сплайнів. Об'єкти: тханки, символіка, каліграфія, геральдика монастирських орденів, схематичні зображення.

Приклад

Авторинг Текстів

Задачі: оцифровка (набір) тибетских текстів з якісних та неякісних (TBRC) джерел, розбивка по структурі. Вимоги: мінімум помилок, швидкодія, знання тибетської мови, UTF-8 кодування. Об'єкти: практики, скан-копії оригіналів з TBRC.

Приклад

Переклад Текстів

Задачі: переклад тибетських текстів під відкритою ліцензією. Вимоги: філологічна освіта, портфоліо, бажання, натхнення. Об'єкти: оцифровані та підготовлені тексти тантр, практик чи коментарів на тибетській мові.

Приклад

Коректор

Задачі: перевірка тибетського чи українського правопису. Вимоги: філологічна освіта, бажання, натхнення. Об'єкти: оцифровані та підготовлені тексти тантр, практик чи коментарів на тібетській чи українській мові.

Приклад

Волонтери

Якщо ви хочете повідомити про помилку на сайті, або в тексті, виступити коректором або взяти на себе будь-яку роль ви можете зробити це вільно, погоджуючись на ISC/BSD/MIT ліцензію і відправивши відповідний пулл реквест через Github.

Контакти

Максим: +380676631870 (Telegram)

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུཾ།