Projelerde küfür filtreleme işlemleri için kullanılabilecek bir kaynaktır
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
javascript javascript, php ve python dillerine basit şekilde uygulamaları hazırl… Dec 22, 2017
php
python javascript, php ve python dillerine basit şekilde uygulamaları hazırl… Dec 22, 2017
README.md Başlangıç Dec 20, 2017
hard.txt kelime yeri değiştirildi Dec 22, 2017
soft.txt kelime yeri değiştirildi Dec 22, 2017

README.md

Küfür Filtresi

Projelerde küfür filtreleme işlemleri için kullanılabilecek bir kaynaktır. Listelerin ve kod örnekleri için her türlü katkıya açık bir projedir.

2 farklı listeden oluşmaktadır:

  • soft.txt isimli dosyada yer alan terimler ancak tek başına bir kelime olarak kullanıldığında filtrelenmesi gereken terimlerdir. Bir kelime içerisinde geçtiğinde filtrelenmesi gerekmeyen bir kelime olabilir.
  • hard.txt isimli dosyada yer alan terimler ise başka herhangi bir kelime içerisinde geçse bile filtrelenmesi gereken, temiz bir kelimenin içerisinde geçme ihtimali çok zor olan terimlerdir.