Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PyTechBrain - innowacyjna nauka programowania

Chciałbym przedstawić inspirację dla nauczycieli, w pełni zgodną z nową podstawą programową. To innowacyjny projekt - wprowadzający do tematu IoT. Łączy elektronikę i programowanie w jednym pudełku, pozwala uczyć od klasy 4 szkoły podstawowej do końca liceum. Zaczynamy środowiskiem opartym o Scratch, po czym przechodzimy do Pythona. Wszystko z czujnikami i diodami w tle...

PyTechBrain to nowa platforma wprowadzająca uczniów w dziedzinę IoT - Internet of Things (Internet Rzeczy). Pozwala na nauczanie elektroniki i programowania w jednym. Jest w pełni zgodna z nową Podstawą Programową. Łaczy prostotę wykonania i olbrzymie mozliwości nauczania programowania. Możemy wykorzystywać ją do budowania stacji pogodowych, podstaw inteligentnego miasta.

Kompatybilny z Arduino UNO R3 i językiem Python

Pamiętaj - po podłączeniu zestawu USB do komputera standardowo urządzenie jest dostępne pod adresem /dev/ttyUSB0

Minimalny kod w Python:

from PyTechBrain import *

uklad = PyTechBrain()

====================================================================

Sterownik dla Windows: https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

Oprogramowanie Graficznie :

====================================================================

Przypisanie pinów:

wejścia cyfrowe - przyciski

self.B01 = 12

self.B02 = 11

self.B03 = 10

wyjścia cyfrowe - dioda serwisowa

self.L13 = 13

Dioda PWM

self.PWM = 9

Sygnalizator świateł na skrzyżowaniu

self.L_R = 8

self.L_Y = 7

self.L_G = 2

dioda RGB

self.P_R = 5

self.P_G = 3

self.P_B = 6

buzzer sterowany tonowo

self.BUZ = 4

czujniki analogowe

self.fotorezystor = 2

self.glosnosc = 3

self.temperatura = 4

self.potencjometr = 5

==============================================================

W programie wykorzystano moduł pymata_aio (https://github.com/MrYsLab/pymata-aio) autorstwa Alan'a Yorinks'a (MrYsLab) oraz oprogramowanie firmowe do Arduino tego autora (https://github.com/MrYsLab/pymata-aio/tree/master/FirmataPlus).

About

Projekt mechatroniczny do nauki Pythona w szkołach.

Topics

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published