Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
R
 
 
 
 
man
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Pakiet ENRanalytics jest zbiorem przydatnych funckji w naszej codziennej pracy.

Intalacja

devtools::install_github('AMUFacultyOfEnglish/ENRanalytics',build_vignettes = TRUE)

Vignettes

Żeby sprawdzić jakie vignetty zawiera obecnie pakiet ENRanalytics:

vignette(package = 'ENRanalytics')

Żeby zobaczyć konkretną vignette z pakietu należy wpisać jej konkretny topic który można podejrzeć wykonując kod powyżej vignette(package = 'ENRanalytics'), np:

vignette('usage_draw_scale_numeric',package = 'ENRanalytics')

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published