Permalink
Browse files

Add Hungarian Translations

Change-Id: I246aafebd56137735e6d059f0323c188f26c189c
Signed-off-by: klasszsrac <klasszsrac@gmail.com>
  • Loading branch information...
1 parent 025d57c commit ebf18217bb63d4f5170ea3f66dc3fe54a25ffbcb @klasszsrac klasszsrac committed Jun 22, 2013
Showing with 109 additions and 0 deletions.
  1. +59 −0 DeviceSettings/res/values-hu/arrays.xml
  2. +50 −0 DeviceSettings/res/values-hu/strings.xml
View
59 DeviceSettings/res/values-hu/arrays.xml
@@ -0,0 +1,59 @@
+<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
+ <string-array name="mdnie_scenario_entries">
+ <item>Kamera (alapértelmezett)</item>
+ <item>Videó</item>
+ <item>Videó (meleg árnyalat)</item>
+ <item>Videó (Hideg árnyalat)</item>
+ <item>Felhasználói felület</item>
+ <item>Navigáció</item>
+ <item>Galéria</item>
+ <item>VT</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="mdnie_mode_entries">
+ <item>Normál (alapértelmezett)</item>
+ <item>Dinamikus</item>
+ <item>Természetes</item>
+ <item>Film</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="mdnie_negative_entries">
+ <item>Normál</item>
+ <item>Fordított</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="mdnie_outdoor_entries">
+ <item>Ki (alapértelmezett)</item>
+ <item>Be</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="panel_gamma_entries">
+ <item>2.2 (alapértelmezett)</item>
+ <item>1.9</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="touchscreen_sensitivity_entries">
+ <item>10</item>
+ <item>20</item>
+ <item>30</item>
+ <item>50 (výchozí)</item>
+ <item>70</item>
+ <item>100</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="vibrator_intensity_entries">
+ <item>0%</item>
+ <item>25%</item>
+ <item>50% (alapértelmezett)</item>
+ <item>75%</item>
+ <item>100%</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="hspa_entries">
+ <item>UMTS</item>
+ <item>HSDPA</item>
+ <item>HSDPA + HSUPA</item>
+ </string-array>
+ <string-array name="touchkey_timeout_entries">
+ <item>Soha</item>
+ <item>1 mp</item>
+ <item>2 mp</item>
+ <item>3 mp (alapértelmezett)</item>
+ <item>4 mp</item>
+ <item>5 mp</item>
+ <item>6 mp</item>
+ </string-array>
+</resources>
View
50 DeviceSettings/res/values-hu/strings.xml
@@ -0,0 +1,50 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<resources>
+ <string name="app_name">Galaxy S II Beállítások</string>
+
+ <string name="category_screen_title">Kijelző</string>
+ <string name="screen_colors_title">Színek</string>
+ <string name="mdnie_scenario_title_head">Megjelenítés</string>
+ <string name="mdnie_scenario_summary_head">mDNIe megjelenítési beállítások</string>
+ <string name="mdnie_mode_title_head">Üzemmód</string>
+ <string name="mdnie_mode_summary_head">mDNIe üzemmódok</string>
+ <string name="mdnie_negative_title_head">Negatív üzemmód</string>
+ <string name="mdnie_negative_summary_head">Fordított színek ki/be</string>
+ <string name="mdnie_outdoor_title_head">Kültéri üzemmód</string>
+ <string name="mdnie_outdoor_summary_head">Kültéri üzemmód Ki/Be</string>
+ <string name="panel_gamma_title_head">Gamma érték</string>
+ <string name="panel_gamma_summary_head">Képernyő gamma értékének beállítása</string>
+
+ <string name="touchscreen_subcat_title">Érintőképernyő</string>
+ <string name="touchscreen_sensitivity_title_head">Érzékenység</string>
+ <string name="touchscreen_sensitivity_summary_head">Érintőképernyő érzékenységének beállítása</string>
+
+ <string name="touchkey_subcat_title">Érintő gombok</string>
+ <string name="touchkey_light_title_head">Gombok háttérvilágítása</string>
+ <string name="touchkey_light_summary_head">Kapcsolja be a gombok háttérvilágítását</string>
+ <string name="touchkey_timeout_title_head">Háttérvilágítás</string>
+ <string name="touchkey_timeout_summary_head">Háttérvilágítás késleltetésének beállítása</string>
+
+ <string name="category_sensors_title">Érzékelők</string>
+ <string name="accelerometer_subcat_title">Gyorsulásmérő</string>
+ <string name="use_accelerometer_calibration_title_head">Gyorsulásmérő kalibrálása</string>
+ <string name="use_accelerometer_calibration_summary_head">Tegye a telefont egy sima felületre és nyomja meg a kalibráció gombot!</string>
+ <string name="calibrate_accelerometer_title_head">Kalibrálás</string>
+ <string name="calibrate_accelerometer_summary_head">A telefon sima felületen van, nyomja meg a kalibráció gombot.</string>
+ <string name="accelerometer_dialog_head">Kalibráció befejeződött</string>
+ <string name="accelerometer_dialog_message">Érzékelő sikeresen beállítva.</string>
+
+ <string name="category_haptic_title">Érintési visszajelzés</string>
+ <string name="vibrator_subcat_title">Rezgés</string>
+ <string name="vibrator_intensity_title_head">Rezgés erőssége</string>
+ <string name="vibrator_intensity_summary_head">Rezgés erősségének beállítása</string>
+
+ <string name="category_radio_title">Rádió</string>
+ <string name="hspa_title_head">HSPA</string>
+ <string name="hspa_summary_head">HSDPA/HSUPA Engedélyezése</string>
+
+ <string name="category_dock_title">Dokkoló</string>
+ <string name="dockaudio_subcat_title">Hang</string>
+ <string name="use_dock_audio_title_head">USB dokkoló hangja</string>
+ <string name="use_dock_audio_summary_head">Passzív hangkimenet használata a bölcsőben</string>
+</resources>

0 comments on commit ebf1821

Please sign in to comment.