Permalink
Browse files

FW: Updated czech translation

  Patch Set 3: Remove whitespace

Change-Id: Ida9f082acf3c43f0c09fa6b68b44ad8b0a0fc40c
Signed-off-by: kecinzer <kecinzer@gmail.com>
  • Loading branch information...
kecinzer authored and KhasMek committed Apr 1, 2013
1 parent 4096f5b commit 3d9c41fa890343a82ef8cabda5cda7c6f62d375b
@@ -1497,4 +1497,8 @@
<string name="action_alarm">Budík</string>
<string name="action_null">Prázdné</string>
<string name="action_app">Vlastní aplikace/zástupce</string>
+ <string name="permlab_fm_radio_receiver">Ovládání FM přijímače</string>
+ <string name="permdesc_fm_radio_receiver">Umožnit aplikaci ovládat FM přijímač.</string>
+ <string name="permlab_fm_radio_transmitter">Ovládání FM vysílače</string>
+ <string name="permdesc_fm_radio_transmitter">Umožnit aplikace ovládat FM vysílač.</string>
</resources>
@@ -265,6 +265,10 @@
<string name="quick_settings_quickrecord">Rychlé nahrávání</string>
<string name="quick_settings_nofile">Dlouhý stisk pro nahrávání</string>
<string name="quick_settings_sleep">Uspat</string>
+ <string name="screenshot_toast">Snímek obrazovky za %1$d sekund</string>
+ <string name="quick_settings_screenshot">Snímek obrazovky</string>
+ <string name="quick_settings_reboot">Restartovat</string>
+ <string name="quick_settings_reboot_message">Zařízení se restartuje</string>
<string name="memory">RAM</string>
<string name="service_background_processes"><xliff:g id="memory">%1$s</xliff:g> volno</string>
<string name="service_foreground_processes"><xliff:g id="memory">%1$s</xliff:g> použito</string>
@@ -275,4 +279,7 @@
<string name="running_processes_item_description_s_p"><xliff:g id="numprocess">%1$d</xliff:g> služby a <xliff:g id="numservices">%2$d</xliff:g> služby</string>
<string name="running_processes_item_description_p_s"><xliff:g id="numprocess">%1$d</xliff:g> služba a <xliff:g id="numservices">%2$d</xliff:g> služba</string>
<string name="running_processes_item_description_p_p"><xliff:g id="numprocess">%1$d</xliff:g> služby a <xliff:g id="numservices">%2$d</xliff:g> služby</string>
+ <string name="permdesc_screenshot">Pořídit snímek obrazovky</string>
+ <string name="permlab_screenshot">Umožnit aplikaci pořídit snímek obrazovky. Chráněno SystemUI.</string>
+
</resources>
@@ -45,4 +45,7 @@
<string name="toggle_QUIETHOURS">Hodiny klidu</string>
<string name="toggle_SLEEP">Uspat</string>
<string name="toggle_STATUSBAR">Stavová lišta</string>
+ <string name="toggle_SCREENSHOT">Snímek obrazovky</string>
+ <string name="toggle_REBOOT">Restartovat</string>
+ <string name="toggle_CUSTOM">Vlastní</string>
</resources>

0 comments on commit 3d9c41f

Please sign in to comment.