Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Phone: Updatech czech translation - finaly

Hope this one finaly works.

Change-Id: I3ff9f3afaa0ceb371a233fa520809d0428ca482e
Signed-off-by: Petr Reznicek <kecinzer@gmail.com>
 • Loading branch information...
commit 460ce239a511261dae28691edef7df56661d5a42 1 parent b4644fd
Petr Řezníček authored August 22, 2012

Showing 1 changed file with 12 additions and 3 deletions. Show diff stats Hide diff stats

 1. 15  res/values-cs/strings.xml
15  res/values-cs/strings.xml
@@ -168,7 +168,14 @@
168 168
   <string name="preferred_network_mode_cdma_only_summary" msgid="1309770926198634150">"Upřednostňovaný režim sítě: pouze CDMA"</string>
169 169
   <string name="preferred_network_mode_evdo_only_summary" msgid="8472220691721269155">"Upřednostňovaný režim sítě: pouze EvDo"</string>
170 170
   <string name="preferred_network_mode_lte_cdma_summary" msgid="3722647806454528426">"Upřednostňovaný režim sítě: LTE / CDMA"</string>
  171
+  <string name="preferred_network_mode_lte_gsm_summary">Upřednostňovaný režim sítě: LTE / WCDMA / GSM</string>
  172
+  <string name="preferred_network_mode_lte_cdma_evdo_summary">Upřednostňovaný režim sítě: LTE / CDMA / EvDo</string>
  173
+  <string name="preferred_network_mode_lte_cdma_evdo_gsm_wcdma_summary">Upřednostňovaný režim sítě: LTE / CMDA / EvDo / GSM/WCDMA</string>
171 174
  <string-array name="preferred_network_mode_choices">
  175
+  <item>Pouze LTE</item>
  176
+  <item>LTE/CMDA/EvDo/GSM/WCDMA</item>
  177
+  <item>LTE/WCDMA/GSM</item>
  178
+  <item>LTE/CDMA/ EvDo</item>
172 179
   <item msgid="5543794538185064048">"LTE/CDMA"</item>
173 180
   <item msgid="3273348576277144124">"Pouze EvDo"</item>
174 181
   <item msgid="454610224530856274">"CDMA bez EvDo"</item>
@@ -179,8 +186,10 @@
179 186
   <item msgid="8508331239546115206">"GSM/WCDMA – upřednostňováno"</item>
180 187
  </string-array>
181 188
  <string-array name="preferred_network_mode_choices_lte">
  189
+  <item>Pouze LTE</item>
  190
+  <item>LTE/CMDA/EvDo/GSM/WCDMA</item>
182 191
   <item msgid="7002474529872452266">"LTE/CDMA"</item>
183  
-  <item msgid="5541716989029928208">"CDMA"</item>
  192
+  <item msgid="5541716989029928208">"CDMA/EvDo - automaticky"</item>
184 193
  </string-array>
185 194
   <string name="data_enabled" msgid="5972538663568715366">"Dat. přenosy aktivovány"</string>
186 195
   <string name="data_enable_summary" msgid="5022018967714633874">"Aktivovat datový přístup prostřednictvím mobilní sítě"</string>
@@ -630,10 +639,10 @@
630 639
    <item>6 sekund</item>
631 640
    <item>9 sekund</item>
632 641
   </string-array>
633  
-
634 642
   <string name="dialer_ui_settings_title">Nastavení vytáčení</string>
635 643
   <string name="dialer_ui_settings_summary">Možnosti číselníku vytáčení</string>
636  
-
637 644
   <string name="perm_change_mobile_network">Změnit typ sítě (2G/3G)</string>
638 645
   <string name="perm_change_mobile_network_desc">Aplikace s tímto oprávněním může kdykoliv změnit mezi 2G data a 3G data. 3G je rychlejší, ale náročnější na využití baterie a také může stát více peněz.</string>
  646
+  <string name="phone_number_label">Vlastní tel. číslo</string>
  647
+  <string name="phone_number_summary">Nastavit telefonní číslo tohoto zařízení</string>
639 648
 </resources>

Git Notes

review

Code-Review+2: Khas Mek <boushh@gmail.com>
Verified+1: Khas Mek <boushh@gmail.com>
Submitted-by: Khas Mek <boushh@gmail.com>
Submitted-at: Sun, 26 Aug 2012 17:18:41 +0100
Reviewed-on: http://gerrit.sudoservers.com/2834
Project: AOKP/packages_apps_Phone
Branch: refs/heads/jb

0 notes on commit 460ce23

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.