Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

Update ics #87

Open
wants to merge 1 commit into from

0 participants

@ghost

No description provided.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Commits on Jul 11, 2012
  1. Update ics

    unexizt authored
This page is out of date. Refresh to see the latest.
Showing with 224 additions and 28 deletions.
  1. +224 −28 res/values-nl/strings.xml
View
252 res/values-nl/strings.xml
@@ -1,5 +1,6 @@
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
+ <string name="app_name">ROM Control</string>
<!-- Main -->
<string name="user_interface">Gebruikers Interface (UI)</string>
@@ -15,68 +16,256 @@
<string name="clock">Klok</string>
<string name="battery">Batterij</string>
<string name="nav_bar">Navigatiebalk</string>
-
+ <string name="tools">Tools</string>
+ <string name="weather">Weer</string>
+ <string name="signal">Connectiviteit</string>
+
+ <string name="header_summary_battery">Verander de weergave van de batterij</string>
+ <string name="header_summary_general_ui">Boot animatie, bug mailer, rotatie, IME schakelaar, etc</string>
+ <string name="header_summary_navigation_bar">Weergegeven knoppen, nav balk kleur, volgorde</string>
+ <string name="header_summary_lockscreens">Eigen snelkoppelingen, weergave</string>
+ <string name="header_summary_power_menu">Wat te weergeven in het power menu</string>
+ <string name="header_summary_powersaver">Automatisch uitschakelen van verbindingen</string>
+ <string name="header_summary_led">Wijzig de standaard LED instellingen voor Android</string>
+ <string name="header_summary_general">Wijzig algemene instellingen</string>
+ <string name="header_summary_toggles">Wijzig de schakelaars</string>
+ <string name="header_summary_clock">Tijdzone, 12- en 24-uurs klok, kleur</string>
+ <string name="header_summary_weather">Enable/disable, set custom location or network, and interval</string>
+ <string name="header_summary_signal">Weergave van de signaalsterkte</string>
+
<string name="advanced_settings">Geavanceerde instellingen</string>
<string name="misc_short">Overig</string>
+ <!-- Menu Strings -->
+ <string name="menu_lockscreens_remove_wallpaper">Herstel lockscreen wallpaper</string>
+ <string name="menu_main_activity_change_locale"></string>
+ <string name="menu_nav_bar_reset">Herstel nav bar</string>
+ <string name="menu_weather_get_weather">Update weer</string>
+
+ <!-- General Strings -->
+ <string name="cancel">Annuleer</string>
+ <string name="ok">OK</string>
+
<!-- Navigation Bar -->
<string name="title_pref_menu_display">Menu-instellingen</string>
<string name="summary_pref_menu_display">Positie van legacy menuknop</string>
<string name="navigation_bar">Navigatiebalk</string>
<string name="navigation_bar_tint_title">Kleur Navigatiebalk</string>
-
+ <string name="navigation_bar_glow_tint_title">Navigatiebalk gloed kleur</string>
+ <string name="navigation_bar_glow_tint_summary">Er wordt een gloed weergeven wanneer u op een knop drukt, hiermee wijzigt u de kleur van deze gloed.</string>
+ <string name="navigation_bar_height_title">Navigatiebalk hoogte</string>
+ <string name="navigation_bar_width_title">Navigatiebalk breedte</string>
+
+ <string name="navigation_bar_add_new_widget_title">Voeg een widget toe</string>
+ <string name="navigation_bar_add_new_widget_summary">Druk om nog een widget toe te voegen</string>
+ <string name="navigation_bar_widget">"Widget "</string>
+
<string name="title_pref_navigation_menu_display">Zichtbaarheid Menu</string>
<string name="summary_pref_navigation_menu_display">Hoe en wanneer moeten de menuknoppen verschijnen?</string>
<string name="navbar_order_title">Volgorde navigatieknoppen</string>
<string name="navbar_order_summary">Pas de volgorde van de softwareknoppen aan</string>
+ <string name="navbar_button_cat">Navigatiebalk knoppen</string>
+
+ <string name="navbar_qty_title">Aantal navigatiebalk knoppen</string>
+ <string name="navbar_qty_summary">Kies het aantal navigatiebalk knoppen</string>
+
<string name="enabled_navbar_buttons_title">Ingeschakelde knoppen</string>
<string name="enabled_navbar_buttons_summary">Kies welke knoppen zichtbaar zijn</string>
- <string name="long_press_home_title">Long press home action</string>
- <string name="long_press_home_summary">What to do when long pressing the home softkey</string>
-
- <!-- UI -->
- <string name="rotation_animation_delay_title">Rotatievertraging</string>
+ <string name="navbar_action_title">Knop %1$s actie &amp; icoon</string>
+ <string name="navbar_longpress_title">Knop %1$s actie voor lang indrukken</string>
+
+ <string name="navbar_action_home">Home</string>
+ <string name="navbar_action_back">Terug</string>
+ <string name="navbar_action_recents">Recente app\'s</string>
+ <string name="navbar_action_search">Zoeken</string>
+ <string name="navbar_action_menu">Menu</string>
+ <string name="navbar_action_kill">Beëindig taak</string>
+ <string name="navbar_action_power">Aan/uit knop</string>
+ <string name="navbar_action_none">Geen actie</string>
+
+ <string name="navbar_enable_bar">Balk inschakelen</string>
+
+ <string name="navbar_widgets">Navigatiebalk widgets</string>
+ <string name="navbar_widgets_reset">Herstel navigatiebalk widgets</string>
+
+ <string name="navbar_enable_dialog_title">Herstart vereist!</string>
+ <string name="navbar_enable_dialog_msg">Herstart om de navigatiebalk correct in of uit te schakelen!</string>
+ <string name="navbar_enable_dialog_negative">Ik zal later herstarten</string>
+ <string name="navbar_enable_dialog_Positive">Herstart nu!</string>
+
+ <string name="button_transparency_title">Knop doorzichtigheid</string>
+
+ <string name="long_press_home_title">Actie voor het lang indrukken van de home knop</string>
+ <string name="long_press_home_summary">Wat te doen na het lang indrukken van de home knop</string>
+
+ <string name="glow_times_title">Gloed animatie</string>
+ <string name="glow_times_off">Uitgeschakeld</string>
+ <string name="glow_times_superquick">Super snel</string>
+ <string name="glow_times_quick">Snel</string>
+ <string name="glow_times_normal">Normaal</string>
+
+ <string name="combined_bar_title">Gecombineerde balk</string>
+ <string name="combined_bar_auto_hide_title">Automatisch verbergen</string>
+ <string name="combined_bar_auto_hide_summary">De balk automatisch verbergen wanneer een app fullscreen draait</string>
+
+ <!-- UI -->
+ <string name="rotation_animation_delay_title">Rotatievertraging</string>
<string name="rotation_animation_delay_summary">Tijdsduur in milliseconden die het device stabiel moet zijn voordat een rotatie plaatsvind. Standaard 200ms. </string>
<string name="ime_switcher_title">Toon IME wissel</string>
<string name="ime_switcher_summary">In statusbar, tijdens het typen (reboot vereist)</string>
-
+
<string name="custom_carrier_label_title">Aangepast provider label</string>
- <string name="longpress_to_kill_title">Hou \'terug\' vast voor afsluiten</string>
+ <string name="custom_carrier_label_empty">Voer a.u.b. een nieuwe label in!</string>
+ <string name="custom_carrier_label_warning">Op dit moment is er geen aangepast label in gebruik, na het instellen van een label kan dit alleen ongedaan worden gemaakt met een wipe!</string>
+
+ <string name="longpress_to_kill_title">Houd \'terug\' vast voor afsluiten</string>
<string name="longpress_to_kill_summary">Langdrukken op de terug-knop sluit de huidige activitei af.</string>
+ <string name="enable_volume_options">Activeer uitgebreide volume opties</string>
+
+ <string name="less_notification_sounds_title">Beperk meldingsgeluiden</string>
+ <string name="less_notification_sounds_summary">Beperk het aantal meldingen per ingestelde tijdwaarde voor alle app\'s.</string>
+
+ <string name="rotate_180_title">180° Rotatie activeren</string>
+ <string name="rotate_180_summary">Het toestel is nu ook op zijn kop te gebruiken!</string>
+
+ <string name="recent_app_switcher_title">Recente apps scherm stijl</string>
+ <string name="recent_app_switcher_summary">Verander de stijl van het recente apps scherm (reboot vereist)</string>
+
+ <string name="disable_bootanimation_title">Boot animatie uitschakelen</string>
+ <string name="disable_bootanimation_summary">Eikel.</string>
+
+ <string name="disable_bootaudio_title">Boot audio uitschakelen</string>
+ <string name="disable_bootaudio_summary">Uitgeschakeld.</string>
+ <string name="disable_bootaudio_summary_disabled">Om boot audio te gebruiken, dient het volgende bestand aanwezig te zijn \n/system/media/boot_audio.mp3</string>
+
+ <string name="disable_bugmailer_title">Bugmailer uitschakelen</string>
+
+ <string name="lcd_density_title">LCD dichtheid</string>
+ <string name="lcd_density_summary">unknown</string>
+
<!-- CRT animations -->
<string name="crt_animations_header">CRT animaties</string>
<string name="crt_on_title">CRT aan animatie</string>
<string name="crt_off_title">CRT uit animatie</string>
+ <!-- LCD Density -->
+ <string name="current_lcd_density">"Huidige LCD dichtheid: "</string>
+ <string name="lcd_density_wizard">LCD dichtheid wizard</string>
+ <string name="follow_through_title">Volg alle stappen!</string>
+ <string name="follow_through_summary">Zorg ervoor dat u de stappen heeft voltooid alvorens door te gaan naar de volgende.</string>
+ <string name="stock_density_title">1. Verander de standaard LCD dichtheid</string>
+ <string name="stock_density_summary">Tablets en oudere telefoons gebruiken 160, nieuwere modellen 240. De Galaxy Nexus gebruikt standaard 320.</string>
+ <string name="stock_density_changed_summary">"Dichtheid gewijzigd naar: "</string>
+ <string name="reboot_title">2. Herstart!</string>
+ <string name="reboot_summary">Herstart de telefoon alvorens de volgende stappen te voltooien!</string>
+ <string name="clear_market_data_title">3. Verwijder de Play Store data</string>
+ <string name="clear_market_data_cleared">Play store data verwijderd</string>
+ <string name="clear_market_data_donot_cleared">"Play store data kon niet verwijderd worden, verwijder de data a.u.b. handmatig!"</string>
+ <string name="open_market_title">4. Open de Play store en accepteer de voorwaarden</string>
+ <string name="open_market_summary">Druk op de terug knop om hier terug te komen.</string>
+ <string name="open_market_summary_could_not_open">"De play store kon niet geopend worden, open heb a.u.b. handmatig."</string>
+ <string name="custom_density_title">5. Wijzig de LCD dichtheid naar de gewenste waarde!</string>
+ <string name="custom_density_summary">Wanneer u problemen ondervindt met de Play store, dient u alle stappen opnieuw te volgen.</string>
+ <string name="custom_density_summary_invalid">"ONGELDIGE WAARDE!"</string>
+ <string name="custom_density">custom</string>
+ <string name="set_custom_density_title">Set custom density</string>
+ <string name="set_custom_density_set">Set</string>
+ <string name="custom_density_dialog_title">"WAARSCHUWING!"</string>
+ <string name="custom_density_dialog_summary">"Het wijzigen van de LCD dichtheid kan ervoor zorgen dat app\'s zich onverwacht gaan gedragen, wanneer dat het geval is dient u de stappen opnieuw te volgen."</string>
+ <string name="custom_density_dialog_button_got">Begrepen!</string>
+ <string name="custom_density_dialog_button_reboot">Herstart nu</string>
+
+
<!-- Lockscreens -->
+ <string name="pref_lockscreen_layout_title">Lockscreen stijl</string>
+ <string name="pref_lockscreen_layout_summary">Vergeet niet uw snelkoppelingen aantepassen na het wijzigen van de stijl</string>
+
<string name="title_pref_lockscreen_quad_targets">Quad Targets</string>
<string name="summary_pref_lockscreen_quad_targets">Voegt Telefoon- en SMS-snelkoppelingen toe aan het lockscreen</string>
- <string name="title_pref_lockscreen_menu_unlock">Menu unlock</string>
- <string name="summary_pref_lockscreen_menu_unlock">Legacy menuicoon unlocked het scherm (reboot vereist)</string>
+ <string name="title_pref_lockscreen_octo_targets">Octo Targets</string>
+ <string name="summary_pref_lockscreen_octo_targets">Voegt veel te veel snelkoppelingen toe aan de lockscreen</string>
+ <string name="title_pref_lockscreen_menu_unlock">Menu unlock</string>
+ <string name="summary_pref_lockscreen_menu_unlock">Legacy menuicoon unlocked het scherm (reboot vereist)</string>
<string name="title_lockscreen_user_timeout_override">Wacht voor lockscreen</string>
<string name="summary_lockscreen_user_timeout_override">Gebruik Android\'s timeoutinstelling bij het handmatig uitzetten van het scherm. Standaard wordt de vertraging alleen gebruikt als het scherm uit zichzelf uit gaat.</string>
-
- <string name="sms_picker_title">Aangepaste SMS app</string>
- <string name="sms_picker_summary">Kies een aangepaste app om te starten als SMS wordt gekozen</string>
-
- <string name="volume_wake_title">Volumewake</string>
- <string name="volume_wake_summary">Tapping the volume keys while your phone is off</string>
-
- <string name="volume_music_controls_title">Volume muziekcontrole</string>
- <string name="volume_music_controls_summary">Long press volumeknoppen skipped nummer</string>
-
- <!-- Power Menu -->
- <string name="title_show_power_saver">Toon power saver</string>
- <string name="title_show_screenshot">Toon screenshot</string>
-
- <!-- Power Saving -->
+ <string name="show_lock_before_unlock_title">Laat het lockscreen zien alvorens te unlocken</string>
+ <string name="show_lock_before_unlock_summary">Laat het standaard lockscreen zien voordat de beveiligde zichtbaar is</string>
+ <string name="lockscreen_battery_title">Lockscreen batterij percentage</string>
+ <string name="lockscreen_battery_summary">Weergeeft het batterij percentage op de lockscreen</string>
+ <string name="lockscreen_weather_title">Lockscreen weer</string>
+ <string name="lockscreen_weather_summary">Weergeeft weerinformatie op de lockscreen. De ROMControl weer service dient ingeschakeld te zijn</string>
+ <string name="lockscreen_weather_type_title">Lockscreen weer weergave</string>
+ <string name="lockscreen_weather_type_summary">Weergave van het weer in tekst of grafische vorm.</string>
+ <string name="volume_wake_title">Volume wake</string>
+ <string name="volume_wake_summary">Het indrukken van de volume knoppen zal het scherm activeren.</string>
+ <string name="volume_music_controls_title">Volume muziek controle</string>
+ <string name="volume_music_controls_summary">Het lang indrukken van volume knoppen zal een nummer overslaan, volume wake zal niet werken wanneer muziek speelt.</string>
+ <string name="lockscreen_stock_music_layout_title">Standaard muziek weergave</string>
+ <string name="lockscreen_stock_music_layout_summary">Gebruik de standaard weergave wanneer muziek wordt afgespeeld</string>
+ <string name="lockscreen_show_nav_title">Verberg navigatiebalk</string>
+ <string name="lockscreen_show_nav_summary">Verbergt de navigatiebalk op de lockscreen.</string>
+ <string name="custom_app_n_dialog_title">Actie voor snelkoppeling %1$s</string>
+ <string name="custom_app_n">Eigen app %1$s</string>
+ <string name="lockscreen_targets">Lockscreen snelkoppelingen</string>
+ <string name="lockscreen_action_unlock">Ontgrendel</string>
+ <string name="lockscreen_action_sound">Geluid</string>
+ <string name="lockscreen_action_camera">Camera</string>
+ <string name="lockscreen_action_mms">SMS</string>
+ <string name="lockscreen_action_phone">Telefoon</string>
+ <string name="lockscreen_action_none">Empty</string>
+ <string name="lockscreen_custom_app_icon_no_sd">Plaats een SD kaart om deze functie te gebruiken</string>
+ <string name="lockscreen_custom_app_icon_successfully">"'s icoon is succesvol ingesteld!"</string>
+ <string name="lockscreen_custom_app_icon_failed">"Het icoon is niet ingesteld, is de SD kaart geplaatst?"</string>
+ <string name="lockscreen_landscape_title">Horizontale lockscreen</string>
+ <string name="lockscreen_landscape_summary">Hierdoor zal de horizontale weergave worden aangezet.</string>
+ <string name="lockscreen_quick_unlock_control_title">Snelle PIN ontgrendeling</string>
+ <string name="lockscreen_quick_unlock_control_summary">Ontgrendel de lockscreen zonder enter te gebruiken.</string>
+ <string name="enable_fast_torch_title">Gebruik snelle zaklamp</string>
+ <string name="enable_fast_torch_summary">Wanneer de powerknop lang word ingedrukt met de lockscreen geäctiveerd, zullen de LEDs gaan branden</string>
+ <string name="lockscreen_wallpaper_title">Kies lockscreen wallpaper</string>
+ <string name="lockscreen_wallpaper_summary">U kunt de wallpaper verwijderen vanuit het menu in dit scherm.</string>
+ <string name="lockscreen_wallpaper_no_external_storage">Geen SD kaart aanwezig om deze functie te gebruiken, plaats uw SD kaart.</string>
+ <string name="lockscreen_wallpaper_not_set_sd">"De wallpaper is niet ingesteld, is uw SD kaart geplaatst?"</string>
+ <string name="lockscreen_wallpaper_set_successfully">"De wallpaper is succesvol ingesteld!"</string>
+ <string name="lockscreen_wallpaper_not_set">"De wallpaper is niet ingesteld (!!!)"</string>
+ <string name="lockscreen_text_color_title">Lockscreen tekst kleur</string>
+ <string name="lockscreen_calendar">Lockscreen agenda</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_title">Inschakelen</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_summary">Weergeeft opkomendende gebeurtenissen op uw lockscreen.</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_sources_title">Weer te geven agenda\'s</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_sources_summary">Selecteer de weer te geven agenda\'s.</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_dialog">Kies de weer te geven agenda\'s</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_close">Sluiten</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_range_title">Tijdbereik</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_range_summary">Selecteer de weer te geven tijdbereik.</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_use_colors_title">Gebruik kleuren</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_use_colors_summary">Wanneer ingeschakeld zullen de gebeurtenissen dezelfde kleur hebben als in uw agenda.</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_hide_ongoing_title">Verberg huidige gebeurtenissen</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_hide_ongoing_summary">Wanneer ingeschakeld zullen de huidige gebeurtenissen niet worden weergeven.</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_flip_title">Meerdere gebeurtenissen</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_flip_summary">Wanneer ingeschakeld zal de widget meerdere gebeurtenissen weergeven.</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_interval_title">Flip interval</string>
+ <string name="lockscreen_calendar_interval_summary">Kies de animatiesnelheid.</string>
+
+ <!-- Power Menu -->
+ <string name="title_show_power_saver">Toon power saver schakelaar</string>
+ <string name="summary_show_power_saver">U moet power saver in schakelen alvorens deze optie te gebruiken.</string>
+ <string name="title_show_screenshot">Toon screenshot knop</string>
+ <string name="title_show_torch_toggle">Toon zaklamp schakelaar</string>
+ <string name="title_show_airplane_toggle">Toon vliegmodus schakelaar</string>
+ <string name="title_show_navbar_hide">Toon navigatiebalk schakelaar</string>
+
+ <!-- Share to Clipboard -->
+ <string name="clipboard_notification">Gekopieërd naar het klembord.</string>
+
+ <!-- Power Saving -->
<string name="title_pref_powersaving_pref_mode">Schakel power saver in</string>
<string name="summary_pref_powersaving_pref_mode">@null</string>
@@ -95,12 +284,19 @@
<string name="powersaver_data_cat">Data</string>
<string name="powersaver_sync_cat">Sync</string>
+ <string name="screen_off_wifi_action">Wi-Fi actie bij uitschakelen scherm</string>
+ <string name="sync_data_usage">Gebruik data bij syncen</string>
+ <string name="sync_mobile_data_preference">Sync mobiele data modus</string>
+
<!-- LED -->
<string name="title_led_on">LEDknipper duur AAN</string>
<string name="summary_led_on">@null</string>
<string name="title_led_off">LEDknipper duur UIT</string>
<string name="summary_led_off">@null</string>
<string name="led_color_title">LEDkleur</string>
+ <string name="led_color_summary">Deze optie wijzigt de LEDkleur, apps kunnen deze instelling negeren.</string>
+ <string name="title_led_screen_on">LEDknipper scherm AAN</string>
+ <string name="summary_led_screen_on">@null</string>
<!-- Statusbar | General -->
<string name="title_settings_behavior"> Gebruik standaardinstellingen</string>
@@ -140,8 +336,8 @@
<!-- Color Picker -->
<string name="dialog_color_picker">Kleurkiezer</string>
<string name="press_color_to_apply">Klik op kleur om te selecteren</string>
- <string name="arrow_right"></string>
- <string name="arrow_down"></string>
+ <string name="arrow_right">?</string>
+ <string name="arrow_down">?</string>
<string name="hex">Hex:</string>
<string name="hex_hint">#FF000000</string>
<string name="set">Selecteer</string>
Something went wrong with that request. Please try again.