Permalink
Browse files

Update historiaAW.md

  • Loading branch information...
mateuszsrebrny committed Nov 9, 2018
1 parent c8bfef8 commit 62389dea045524fccbc46341707dfee22123d53f
Showing with 7 additions and 2 deletions.
  1. +7 −2 FAQ/historiaAW.md
@@ -1,12 +1,13 @@
# Histora AgileWarsaw (podziękowanie dla byłych i obecnych animatorów, organizatorów i załóżycieli)

## Początki (Marek Kirejczyk, Mateusz Srebrny, Paweł Lipiński & Marcin Gozdalik)
Pierwszy pomysł padł na ACE 2010 (wtedy to się nazywało AgileCE ;). Pozazdrościliśmy Krakusom (chyba działało tam wtedy coś innego niż ALE Kraków, ale albo nam się wydawało, albo to jakoś zniknęło, bo teraz to AgileWarsaw jest najstarszą zwinną społecznością w Polsce)

Zgadaliśmy się (w Emerald Irish Pubie przy rondzie de Gaulle'a), że nawet jeśli mielibyśmy spotykać się tylko we czterech, to i tak wystarczająco dużo się będziemy uczyć. Marek wygenerował logo, zarejestrował domenę i postawił *stronę* na google sites. <img src="https://github.com/AgileWarsaw/AgileWarsaw/blob/master/grafika/agile-warsaw-old-logo-2010.png" />

Pierwsze trzy spotkania w maju i czerwcu 2010 (o Kanbanie, spikach i \*DD) zrobili Marek, Mateusz i Paweł, na kolejne dwa udało się namówić Piotrka Sarnackiego i Piotrka Burduło. Potem Marcin o skalowaniu Scruma i można było uznać, że jesteśmy rozkręceni. O speakerów nie zawsze było łatwo, ale kręciło się bez konieczności zapełniania dziur organizatorami.

Spotkania odbywały się na Łuckiej w Aenimie, a od stycznia 2013 na Słomińskiego w ElPassion.
Spotkania odbywały się na Łuckiej w Aenimie (w firmie Marka), a od stycznia 2013 na Słomińskiego w ElPassion (również dzięki gościnności Marka).

Po kolejnym ACE, Paweł Wrzeszcz i SoftwareMill postanowili zorganizować AgileByExample (z podziwu dla ACE) - zaprosili AgileWarsaw, *bo głupio coś takiego robić w Warszawie bez AgileWarsaw* (ale to inna początek zupełnie innej historii)

@@ -22,4 +23,8 @@ W maju 2013 Marek zlecił ElPassionowskiemu grafikowi profesjonalne logo. <img s

Robiliśmy też pierwsze próby z nagrywaniem, powstał kanał YT, ale dużo częściej kabelek od ElPassionowskiej kamery był zgubiony, a nawet jak nie był, to filmy lądowały u kogoś na dysku i prawie nigdy nie udawało się znaleźć czasu / mocy na przerobienie ich do formy strawnej dla youtube'a.

## ciąg dalszy nastąpi
W zasadzie cały 2015 rok zszedł na poszukiwanie naszego miejsca. ElPassion zrobiło się za małe, szukaliśmy czegoś bardziej kawiarniowego. Mieliśmy kilka spotkań w Wilsonie na Felińskiego, w Avivie na Domaniewskiej, w Domu Braci Jabłkowskich na Brackiej. około pół roku eksperymentowaliśmy z MiTo na Waryńskiego. Niestety i tak było za ciasno, więc ostatecznie od listopada 2015 na stałe zdecydowaliśmy się na Avivę na Domaniewskiej - niezbyt blisko, ale za to przestrzennie oraz bardzo gościnnie.

## Era wideo (Łukasz Szóstek, Mateusz Srebrny)

## ciąg dalszy nastąpi :)

0 comments on commit 62389de

Please sign in to comment.