Skip to content
Permalink
Branch: master
Commits on Oct 14, 2019
Commits on Aug 26, 2019
Commits on Jan 9, 2019
Commits on Jan 8, 2019
 1. Prezentacja Piotra Kuczyńskiego

  ls6 committed Jan 8, 2019
Commits on Nov 7, 2018
 1. Prezentacja ze spotkania #167

  ls6 committed Nov 7, 2018
Commits on Nov 2, 2018
Commits on Oct 31, 2018
 1. persony w wersji PDF

  ls6 committed Oct 31, 2018
Commits on Sep 8, 2018
 1. Merge pull request #9 from p-radaj/patch-1

  ls6 committed Sep 8, 2018
  Dodatnie pomysłu 4 - odpust zupełny
Commits on Sep 4, 2018
Commits on Jan 13, 2018
 1. dodane kwadratowe logo

  ls6 committed Jan 13, 2018
Commits on Jan 6, 2018
 1. Merge branch 'jurkiewa-patch-1'

  ls6 committed Jan 6, 2018
  Dzięki Andrzej :)
Commits on Jan 5, 2018
 1. Zapisy przez listę. Closes #5, closes #6

  ls6 committed Jan 5, 2018
Commits on Dec 23, 2017
Commits on Dec 19, 2017
 1. w jakim języku tytuł

  ls6 committed Dec 19, 2017
Commits on Nov 30, 2017
 1. Merge i trochę zmian w FAQ

  ls6 committed Nov 30, 2017
 2. dodane wizytowka i logo

  ls6 committed Nov 30, 2017
Commits on Nov 1, 2017
 1. Sollers sponsoruje nagrania.

  ls6 committed Nov 1, 2017
 2. Small update of facts.

  ls6 committed Nov 1, 2017
Commits on Mar 9, 2017
 1. todo

  ls6 committed Mar 9, 2017
 2. drobne poprawki

  ls6 committed Mar 9, 2017
Commits on Mar 7, 2017
 1. ku pamięci / draft

  ls6 committed Mar 7, 2017
Commits on Mar 6, 2017
Commits on Mar 5, 2017
 1. pierwsze info dla prelegentów

  ls6 committed Mar 5, 2017
Commits on Mar 3, 2017
 1. start

  ls6 committed Mar 3, 2017
You can’t perform that action at this time.