Skip to content
Permalink
Browse files

oppgave 2 oppdatert

  • Loading branch information...
alu042 committed Dec 11, 2016
1 parent bdf5a8c commit 9ec18b9e22189e19b01a4abf6ebe29faa5eb728c
@@ -10,47 +10,52 @@

(i) Logg inn på ditt testkurs i [AkademiX Studio](https://beta.akademix.no:18010).

(ii) Trykk på knappen "+ New Section" og velg et navn seksjonen (f.eks. "Introduksjon")
(ii) Trykk på knappen "+ New Section" og gi et navn til seksjonen (f.eks. "Introduksjon")

![Ny seksjon](new_section.png)


(iii) Trykk på knappen "+ New Subsection" og velg et navn seksjonen (f.eks. "Velkommen")
(iii) Trykk på knappen "+ New Subsection" og gi et navn til seksjonen (f.eks. "Velkommen"). Trykk så på "+ New Unit".

(iv) Trykk på knappen "Publish" og deretter "Preview". Du blir da sendt til kurs-siden. Her ser du hva du har laget hittil, sett fra studentenes side. Ikke veldig spennende da det ikke er noe innhold. Det kommer i Oppgave b).
(iv) Trykk på knappen "Publish" i boksen til høyre og deretter "Preview". Du blir da sendt til kurs-siden. Her ser du hva du har laget hittil, sett fra studentenes side. Ikke veldig spennende da det ikke er noe innhold. Innholdet kommer i Oppgave b).

![Første preview](first_preview.png)

### b)

(i) Gå tilbake til AkademiX Studio-vinduet du har åpent. Trykk på knappen "+ New Unit", og deretter "Video" under "Add New Component". En "Placeholder"-video blir da lagt til. Behold denne foreløpig. Trykk på blyantsymbolet øverst på siden og velg et navn (f.eks. Introduksjonsvideo)
(i) Gå tilbake til AkademiX Studio-fanen i nettleseren. Velg "Video" under "Add New Component" i enheten du laget i forrige oppgave. En "Placeholder"-video blir da lagt til. Behold denne foreløpig. Trykk på blyantsymbolet øverst på siden for å velge et navn på enheten (f.eks. Introduksjonsvideo). Trykk deretter "Publish".

(ii) Velg "+ New Unit" i menyen helt nederst til venstre
(ii) Velg "+ New Unit" i menyen helt nederst til høyre

![Ny enhet](new_unit_in_unit.png)

(iii) Bytt navn på denne enheten via blyant-symbolet (f.eks. "Informasjon om kurset"). Trykk på "HTML"-knappen og velg "Text".
(iii) Gi et navn til denne enheten (f.eks. "Informasjon om kurset"). Trykk på "HTML"-knappen og velg "Text".

(iv) Trykk på "Edit"-knappen (ved siden av øyet). Du får da opp en teksteditor. Skriv f.eks. "Placeholder" her. Vi skal bytte ut teksten senere. Trykk "Save", og "Publish".

(v) Trykk på "+ New Unit" i menyen neders til høyre. Gi et navn til denne (f.eks. "Spørsmål"). Trykk på den grønne "Problem"-knappen og velg "Multiple Choice". Trykk deretter "Publish".

(iv) "Velg "Publish" og deretter "Preview" for å se hva du har laget så langt. Du får opp noe som ligner dette:
(v) Trykk på "Preview" for å se hva du har laget så langt. Du får opp noe som ligner dette:

![Testkurs 1](testkurs_1.png)

Trykk på pilen til venstre to ganger. Studentene som tar kurset møter først denne videoen. Etter å ha sett den trykker de på pilen til høyre og kommer til tekst-blokken vi la inn. Når denne er lest møter de vårt flervalgsspørsmål.

### c)

La oss endre videoen og sette inn noe tekst.
La oss endre video, tekst og oppgave.

Trykk her for en rekke eksempler på videoer og tekst du kan bruke til å fylle kurset ditt (skal ta i bruk denne samlingen i alle oppgavene fremover):
Trykk her for en rekke eksempler på videoer og tekst du kan bruke til å fylle kurset ditt (vi skal ta i bruk denne samlingen i alle oppgavene fremover):
[Workshop_samling](../ressurser.md).

(i)

(ii)


### d)

Hvordan legge til oppgaver i kurset.

(iii)


### Ekstra

Det er fritt frem å eksperimentere litt med AkademiX Studio før du går tilbake til [startsiden](../README.md#oppgaver) og velger Oppgave 3.
Du må gjerne eksperimentere litt med AkademiX Studio før du går tilbake til [startsiden](../README.md#oppgaver) og velger Oppgave 3.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
BIN +1.88 KB test_kurs.tar.gz
Binary file not shown.

0 comments on commit 9ec18b9

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.