Skip to content

Proof of concept av felles api for kontaktinformasjon til folkevalgte

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

Alheimsins/folkevalgt-api

Repository files navigation

Build Status js-standard-style

folkevalgt-api

Proof of concept av felles api for kontaktinformasjon til folkevalgte.

Støtter data hentet fra løsninger levert av Prokom, Acos og Tieto.

API

GET /api/kommuner

Lister ut alle registrerte kommuner

$ curl https://folkevalgt.alheimsins.net/api/kommuner

GET /api/fylker

Lister ut alle registrerte fylker

$ curl https://folkevalgt.alheimsins.net/api/fylker

GET /api/utvalg?omrade=:områdenummer

Lister ut alle registrerte utvalg på bakgrunn av fylkesnummer eller kommunenummer

$ curl https://folkevalgt.alheimsins.net/api/utvalg?omrade=0807

GET /api/utvalg?omrade=:områdenummer&utvalgsid=:utvalgsId

Lister ut alle medlemmer i utvalg på bakgrunn av fylkesnummer/kommunenummer og utvalgsId

$ curl https://folkevalgt.alheimsins.net/api/utvalg?omrade=0807&utvalgsid=355

License

MIT

About

Created with ❤ for Alheimsins

Alheimsins logo