Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt- og Reservasjonsregisteret klient

Node.js klient for kontakt- og reservasjonsregisterets Oauth2-API (Server-til-server) - mer info

Denne klienten benytter node-jsonwebtoken for generering av JWT.

Husk å stille klokken på PC-en(!)

Programflyt

  1. Kjører discover av angitt URL, og henter informasjon fra /.well-known/openid-configuration
  2. Lager JWT-token med sertifikat, og signerer med privat nøkkel
  3. Sender http-forespørsel med JWT for å hente token
  4. Mottar token

Installasjon

git clone https:/github.com/alheimsins/kor-client
npm i
node example.js

Test klient

Endre evt klient-innstillinger i example.js

Legg inn ditt sertifikat og privatnøkkel i src/data/

Start med node example.js

example.js eksempelet henter informasjon om person fra kontakt- og reservervasjonsregisteret

Client options

Parameter Verdi
url URL - f.eks. https://oidc-ver1.difi.no/
cert Virksomhetssertifikat i PEM-format
privateKey Privat nøkkel til virksomhetssertifikat
privateKeyPassphrase (valgfri) Passord for å dekryptere privat nøkkel
issuer client ID som er registert hos ID-porten OIDC-provider
scope Scope som klient forespør tilgang til, kan sende inn liste av scope separert med whitespace

License

MIT

About

Created with for Alheimsins

About

Module for authenticate with oauth2 and retreiving data from kontakt- og reservasjonsregisteret

Resources

License

Packages

No packages published

Contributors 4

  •  
  •  
  •  
  •