Skip to content
aliyaman.org blog project
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
DjangoBlog
blog
static
staticfiles
templates
.gitignore
LICENSE
README.md
manage.py
requirements.txt

README.md

Versiyon Uyumlulukları

 • Python 3.x +
 • Django 1.9 +

Demo

Settings.py

Settings.py üzerinden resim sıkıştırma ayarı, disquss ve küçük resim boyutu ayarları bulunmaktadır.

# ----------------Ayarlar------------------------ #
#Resim sıkıştırma oranı %60 ideaildir.
IMAGE_QUALITY = 60
# Küçük resim boyutu, bu tema için idealdir.
THUMBNAIL_SIZE=(300,300)

#Disquss üzerinden api ke almanız gerekiyor.
DISQUS_API_KEY = 'ApiKey'
#Disquss üzerinden aldığınız subdomain adını yazın.
DISQUS_WEBSITE_SHORTNAME = 'aliyaman'

#Sıte ID, admin panelden SİTELER bölümden bilgileri değişin.
SITE_ID = 1
# ----------------Ayarlar------------------------ #

Site Ayarları

Site üzerinden tüm özellikler admin panelden özelleştirilme özelliğine sahiptir.

 • Etiketler : İçerik etiketlerini tutar.
 • Kategori : İçerik kategorileridir. Alt kategori oluşturma özelliği mevcuttur.
 • Makale Yaz : İçerik yazabilceğiniz alandır.
 • Sevdiklerim : Hakkımda sayfasında bulunan, iconlu açıklamalardır.
 • Site Bilgileri : Site'nin genel ayarlarını bulundurur.
 • Yeteneklerim : Hakkımda sayfasında bulunan, yetenekleri bulundurur.

Kişisel Blog

Kategori

Basit şekilde, kategori eklemenizi sağlar.

İçerik Ekleme

Ckeditör sayesinde rahatlıkla içeriklerinizi oluşturalabilirsiniz. Kişisel Blog

 • Site Hit : Sitenin görüntülenme değerlerini tutar. Kişisel Blog

Sevdiklerim

Hakkımızda adlı sayfa için iconlu açıklamaları bulundurur. Kişisel Blog Kişisel Blog

Site Bilgileri

Site bilgileri üzerinden;

 • Başlık
 • Slogan
 • Açıklama
 • Biyografi
 • Sosyal medya gibi vb. özellikleri ekleyebilirsiniz.

Kişisel Blog

Yeteneklerim

Hakkımda adlı sayfada yeteneklerinizi yazabilceğiniz alandır. Kişisel Blog Kişisel Blog

SiteMaps

 • Kategori : /sitemap_post.xml
 • Yazılar : /sitemap_category
 • Etiket : /sitemap_tags

olmak üzere üç adet sitemaps bulunur.

Robots.txt

Robots.txt ulaşmak için;

 • /robots.txt yazabilirsiniz.

Kurulum

Tavsiye kurulum : https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-django-with-postgres-nginx-and-gunicorn-on-ubuntu-16-04

You can’t perform that action at this time.