Questions and answers, integration troubleshooting, future development oppoertunities
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
LICENSE
README.md
_config.yml

README.md

Repository AlnaSoftware/eSaskaita is licensed under the MIT License

Questions & Answers

Atsakymus į dažniausiai pasitaikančius klausimus bei problemas galite rasti mūsų wiki.

JAVA projekto instrukcija

Java projektas patalpintas čia

.NET projekto instrukcija

 1. Windows > Run > įrašykite "certlm.msc" ir paspauskite 'Enter';

 2. Asmeninis sertifikatas (pvz: ESAS_TEST_144952312_FVAIS.pfx, tokį kliento sertifikatą Jums reikia gauti iš RC) turi būti įkeltas į 'Personal/Certificates', ten ir užeiti:
  a) 'Right-click' > All Tasks > Import...;
  b) spausti Next;
  c) Pasirinkti sertifikatą (jeigu sertifikatas yra kitokio formato nei .cer arba .crt reikia pasirinkti kitą file type arba All files) ir spausti Next;
  d) Įrašyti password'ą "ESAS3" ir spausti Next;
  e) spausti Next > ir Finish;

 3. Įsikėlus visai sertifikatų grandinei reikia palikti tik pagrindinį sertifikatą (pvz: "ESAS_TEST_144952312_FVAIS"), o visus kitus perkelti (Ctrl + X) į 'Trusted Root Certification Authorities/Certificates' (Ctrl + V);

 4. Tada į 'Trusted People/Certificates' įkelti serverio SSL sertifikatą (eswebtest1kadalan.crt):
  a) 'Right-click' > All Tasks > Import...;
  b) spausti Next;
  c) Pasirinkti sertifikatą (jeigu sertifikatas yra kitokio formato nei .cer arba .crt reikia pasirinkti kitą file type arba All files) ir spausti Next;
  d) Finish;

 5. Pasileisti projektą ir patikrinti ar viskas veikia (geriau paleisti per Administratorių);

OPTIONAL (Jeigu į jungiamasi į DEV (realią aplinką)):

 1. Nueiti į 'C:\Windows\System32\drivers\etc', susirasti failą pavadinimu "hosts";
 2. 'Right-click' > Edit with Notepad / Notepad++ ar bet kokia kita failų redagavimo programa;
 3. Pačiame gale pirma įrašyti serverio į kurį krepsitės IP adresą (172.18.0.99) be port'o, tarpą ('Space') ir tada domeną (eswebtest1.kada.lan);
 4. Pasileidus projektą nueiti į App.config:

а) Pakeisti sertifikato thumprint ir common name values:

 <appSettings>
  <add key="certThumbprint" value=" !čia įrašyti RC išduoto sertifikato thumbprint (NOTE: kopijuojant iš sertifikato Detail lango, gali nusikopijuoti paslėpti simboliai) ">
  <add key="systemCode" value=" !čia įrašyti RC išduoto sertifikato common name(CN), kurį galima rasti po sertifikato Details langu, Subject skyriuje "/>
  ....

b) Pakeisti adresą, į kurį bus kreipiamasi:

<client>
 <endpoint address=" čia įrašyti RC e-sąskaitos dev adresą (https://eswebtest1.kada.lan/esaskaita-integration/ws/FVAIS-SEC)" />
 ....
 1. Prisijungti prie VPN ir patikrinti ar viskas veikia;