Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
51 lines (50 sloc) 2.41 KB

AlpGamesTR

AlpGamesTR SkyBlock Sunucusu Güncelleme Notları

 • Çakma Lobi / V1.5.3 Çakma Lobi Değiştirildi.
 • Çakma Lobi / V1.5.3 Giriş Mesajları Düzenlendi.
 • Çakma Lobi / V1.5.3 Bazı kelimeler Türkçeleştirildi.
 • Çakma Lobi / V1.5.3 Bot atılamaz hale getirildi.

 • SkyBlock / V1.5.3 Spawn Değiştirildi.
 • SkyBlock / V1.5.3 Lag Sorunu Giderildi.
 • SkyBlock / V1.5.3 30 Günden fazla oyuna girmeyen oyuncuların adaları siliniyor.
 • SkyBlock / V1.5.3 AGCoin Sistemi Getirildi.
 • SkyBlock / V1.5.3 Kasa Sistemi Getirildi.
 • SkyBlock / V1.5.3 Takas Plugini değiştirildi.
 • SkyBlock / V1.5.3 Market Fiyatları Güncellendi.
 • SkyBlock / V1.5.3 VipMarket Açıldı.
 • SkyBlock / V1.5.3 Chat Renkleri Güncellendi.
 • SkyBlock / V1.5.3 Yeni 4 Rehber Alındı.
 • SkyBlock / V1.5.3 Blockların verdikleri level değiştirildi.
 • SkyBlock / V1.5.3 Oyun Parası ile Repair atma eklendi.
 • SkyBlock / V1.5.3 Çek sistemi getirildi.
 • SkyBlock / V1.5.3 Score Board Güncellendi.
 • SkyBlock / V1.5.3 Adalarda Çıkan Mob Sayısı Düzenlendi.
 • SkyBlock / V1.5.3 FPS Düşüşleri Giderildi.
 • SkyBlock / V1.5.3 Artık /sc clear own komutu ile chatinizi temizleyebilirsiniz.
 • SkyBlock / V1.5.3 Sunucu Genelinde Türkçe olmayan kelimeler türkçeleştirildi. (%90)
 • SkyBlock / V1.5.3 Online zamanı sayaçı getirildi (/surem)
 • SkyBlock / V1.5.3 Bazı Ayarlar Yapıldı.
 • SkyBlock / V1.5.3 Kasa Görünümü Değiştirildi.
 • SkyBlock / V1.5.3 Chattaki ada leveli göstergesi değiştirildi.
 • SkyBlock / V1.5.5 Spawner Fiyatları güncellendi
 • SkyBlock / V1.5.5 Elmas Ve Zümrüt Fiyatları Güncellendi.
 • SkyBlock / V1.5.5 Elmas,Demir,Altın Item Spawneri eklendi.

 • WebSite / V1.5.3 Temada Renkler Değiştirildi. Yeni bir görünüm elde edilidi.
 • WebSite / V1.5.3 Spawner Fiyatları güncellendi
 • WebSite / V1.5.3 Oyun Parası fiyatları güncellendi.
 • WebSite / V1.5.3 Slider Resimleri Güncellendi.
 • WebSite / V1.5.3 Arka Plan Değiştirildi.
 • WebSite / V1.5.5 Bir kaç hata giderildi.

 • Genel / V1.5.3 Discord Sunucumuz Açıldı.
 • Genel / V1.5.3 Sunucular Linux Makineye Geçirildi.
 • Genel / V1.5.3 Lokasyonlar Almanya olarak değiştirildi.
 • Genel / V1.5.3 Sunucu Genelinde Ram 28GBta Çıkartıldı.
 • Genel / V1.5.3 Sunucuya Aynı IPden Max 2 Giriş eklendi