Belarusian language rules for daily usage
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
archetypes
content
docs
search
themes/spelling
config.toml
readme.md

readme.md

"Правільна!"

Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

Агляд

Праект «Правільна!» быў створаны, каб дапамагчы людзям, якія жадаюць размаўляць і пісаць на беларускай мове, рабіць гэта правільна.

У планах – пашырыць магчымасці праекта і дадаць правілы класічнага правапісу, а таксама лацінкі.

Праект незалежны, некамерцыйны і бясплатны для карыстання ўсімі жадаючымі.

Падтрымаць праект

Тэхнічная частка

Сайт размешчаны на GitHub (як код, так і менавіта сам сайт). Сайт статычны, зборка сайту ажыццяўляецца з дапамогай Hugo. Даведка, як усталяваць Hugo, тут - https://gohugo.io/getting-started/installing/

Усталяваць і запусціць лакальна

Спачатку трэба кланаваць рэпазіторый:

git clone https://github.com/Alroniks/pravilnaby.git

Пасля перайсці ў каталог з праектам і запусціць лакальны сервер:

cd pravilnaby && hugo server -w

Пасля таго, як сервер будзе запушчаны, сайт стане даступны па адрасе http://localhost:1313/

Зборка статычнага сайта для публікацыі

Каб падрыхтаваць сайт да публікацыі, патрэбна згенераваць статычны сайт адной камандай hugo.