Browse files

easyb

 • Loading branch information...
2 parents 81d7caa + 8667dea commit 5c67099290ff0f9b12489592b4b247d29c2f7d37 @Annurgaia committed Apr 27, 2012
Showing with 9 additions and 729 deletions.
 1. +9 −3 ohtuprojekti/src/main/java/ohtu/viitteidenHallinta/ViiteHallinta.java
 2. BIN ohtuprojekti/target/classes/ohtu/viitteidenHallinta/ViiteHallinta.class
 3. BIN ohtuprojekti/target/ohtuprojekti-1.0-SNAPSHOT.jar
 4. +0 −5 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-behavior.ViiteBibtexMuotoon.xml
 5. +0 −10 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-behavior.ViitteenLisaaminen.xml
 6. +0 −18 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-behavior.ViitteenMuokkaaminen.xml
 7. +0 −16 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-behavior.ViitteidenListaaminen.xml
 8. +0 −80 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.bibtex.BibtexTest.xml
 9. +0 −104 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.fileIO.ViiteIOTest.xml
 10. +0 −69 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.viitteidenHallinta.KenttatiedonAlustajaTest.xml
 11. +0 −75 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest.xml
 12. +0 −76 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest.xml
 13. +0 −67 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTarkistinTest.xml
 14. +0 −71 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTest.xml
 15. +0 −70 ...jekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.viitteidenHallinta.ViitetyyppienKenttainformaatioTest.xml
 16. +0 −4 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.bibtex.BibtexTest.txt
 17. +0 −37 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.fileIO.ViiteIOTest.txt
 18. +0 −4 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.viitteidenHallinta.KenttatiedonAlustajaTest.txt
 19. +0 −4 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest.txt
 20. +0 −4 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest.txt
 21. +0 −4 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTarkistinTest.txt
 22. +0 −4 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTest.txt
 23. +0 −4 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.viitteidenHallinta.ViitetyyppienKenttainformaatioTest.txt
View
12 ohtuprojekti/src/main/java/ohtu/viitteidenHallinta/ViiteHallinta.java
@@ -57,9 +57,15 @@ public boolean poistaViite(String id) {
}
public boolean muokkaaViitetta(String id, String tagit, LinkedHashMap<String, String> pKentat, LinkedHashMap<String, String> vKentat) {
- String[] tagiTemp = tagit.split(",");
- ArrayList<String> tagitArrayListina = new ArrayList<String>(Arrays.asList(tagiTemp));
- return sailo.muokkaaViitetta(id, tagitArrayListina, pKentat, vKentat);
+ if (sailo.getViitteet().containsKey(id)) {
+ String[] tagiTemp = tagit.split(",");
+ ArrayList<String> uudetTagit = new ArrayList<String>(Arrays.asList(tagiTemp));
+ ArrayList<String> vanhatTagit = sailo.getViitteet().get(id).getTagit();
+ tag.poistaTageistaViite(sailo.getViitteet().get(id), vanhatTagit);
+ tag.lisaaTageihinViite(sailo.getViitteet().get(id), vanhatTagit);
+ return sailo.muokkaaViitetta(id, uudetTagit, pKentat, vKentat);
+ }
+ return false;
}
public String getViitteetTekstina() {
View
BIN ohtuprojekti/target/classes/ohtu/viitteidenHallinta/ViiteHallinta.class
Binary file not shown.
View
BIN ohtuprojekti/target/ohtuprojekti-1.0-SNAPSHOT.jar
Binary file not shown.
View
5 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-behavior.ViiteBibtexMuotoon.xml
@@ -1,5 +0,0 @@
-<testsuite tests='1' results='0' failures='0' disabled='1' errors='0' time='0.144' name='behavior.viite_bibtex_muotoon'>
- <testcase classname='behavior.viite_bibtex_muotoon' name='käyttäjä voi tulostaa viitten bibtexinä' time='0.043'>
- <skipped />
- </testcase>
-</testsuite>
View
10 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-behavior.ViitteenLisaaminen.xml
@@ -1,10 +0,0 @@
-<testsuite tests='1' results='0' failures='1' disabled='0' errors='0' time='2.259' name='behavior.viitteen_lisaaminen'>
- <testcase classname='behavior.viitteen_lisaaminen' name='käyttäjän voi onnistuneesti lisätä viiteen järjestlmään' time='0.176'>
- <failure message='Step "valitaan viitteen lisääminen" -- Could not find matching constructor for: ohtu.viitteidenHallinta.Viite(java.lang.String, java.lang.String, java.util.LinkedHashMap, java.util.LinkedHashMap); Step "Oikeat tiedot syötetään järjestelmään" -- No such property: viite for class: viitteen_lisaaminen; Step "viite on lisätty järjestelmään" -- Cannot invoke method getType() on null object'>Step "valitaan viitteen lisääminen" -- Could not find matching constructor for: ohtu.viitteidenHallinta.Viite(java.lang.String, java.lang.String, java.util.LinkedHashMap, java.util.LinkedHashMap); Step "Oikeat tiedot syötetään järjestelmään" -- No such property: viite for class: viitteen_lisaaminen; Step "viite on lisätty järjestelmään" -- Cannot invoke method getType() on null object
-
- scenario käyttäjän voi onnistuneesti lisätä viiteen järjestlmään
- given valitaan viitteen lisääminen
- when Oikeat tiedot syötetään järjestelmään
- then viite on lisätty järjestelmään</failure>
- </testcase>
-</testsuite>
View
18 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-behavior.ViitteenMuokkaaminen.xml
@@ -1,18 +0,0 @@
-<testsuite tests='2' results='0' failures='2' disabled='0' errors='0' time='0.44' name='behavior.viitteen_muokkaaminen'>
- <testcase classname='behavior.viitteen_muokkaaminen' name='Käyttäjä voi muokata olemassa olevaa viitettä' time='0.02'>
- <failure message='Step "valittaessa viitteen muokkaus" -- Could not find matching constructor for: ohtu.viitteidenHallinta.Viite(java.lang.String, java.lang.String, java.util.LinkedHashMap, java.util.LinkedHashMap); Step "haetaan olemassa olevaa viitettä ja päivitetään sen tietoja" -- No such property: viite for class: viitteen_muokkaaminen; Step "viitteen tiedot päivittyvät" -- Cannot invoke method getPakollisetKentat() on null object'>Step "valittaessa viitteen muokkaus" -- Could not find matching constructor for: ohtu.viitteidenHallinta.Viite(java.lang.String, java.lang.String, java.util.LinkedHashMap, java.util.LinkedHashMap); Step "haetaan olemassa olevaa viitettä ja päivitetään sen tietoja" -- No such property: viite for class: viitteen_muokkaaminen; Step "viitteen tiedot päivittyvät" -- Cannot invoke method getPakollisetKentat() on null object
-
- scenario Käyttäjä voi muokata olemassa olevaa viitettä
- given valittaessa viitteen muokkaus
- when haetaan olemassa olevaa viitettä ja päivitetään sen tietoja
- then viitteen tiedot päivittyvät</failure>
- </testcase>
- <testcase classname='behavior.viitteen_muokkaaminen' name='Käyttäjä ei voi muokata viitettä, jota ei ole olemassa' time='0.112'>
- <failure message='Step "valittaessa viitteen muokkaus" -- Could not find matching constructor for: ohtu.viitteidenHallinta.Viite(java.lang.String, java.lang.String, java.util.LinkedHashMap, java.util.LinkedHashMap); ; '>Step "valittaessa viitteen muokkaus" -- Could not find matching constructor for: ohtu.viitteidenHallinta.Viite(java.lang.String, java.lang.String, java.util.LinkedHashMap, java.util.LinkedHashMap); ;
-
- scenario Käyttäjä ei voi muokata viitettä, jota ei ole olemassa
- given valittaessa viitteen muokkaus
- when haetaan viitettä, jota ei ole olemassa
- then tietoja ei voida päivittää</failure>
- </testcase>
-</testsuite>
View
16 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-behavior.ViitteidenListaaminen.xml
@@ -1,16 +0,0 @@
-<testsuite tests='1' results='0' failures='1' disabled='0' errors='0' time='0.233' name='behavior.viitteiden_listaaminen'>
- <testcase classname='behavior.viitteiden_listaaminen' name='Käyttäjä saa listauksen järjestelmän viitteistä' time='0.084'>
- <failure message='Step "valitessa viitteiden listaus" -- Could not find matching constructor for: ohtu.viitteidenHallinta.Viite(java.lang.String, java.lang.String, java.util.LinkedHashMap, java.util.LinkedHashMap); Step "pyydetään listausta viitteistä" -- No such property: viite for class: viitteiden_listaaminen; Step "saadaan listamuotoinen selkeä esitys viitteistä" -- expected Tyyppi: tyyppi
-Id: id
-
- but was '>Step "valitessa viitteiden listaus" -- Could not find matching constructor for: ohtu.viitteidenHallinta.Viite(java.lang.String, java.lang.String, java.util.LinkedHashMap, java.util.LinkedHashMap); Step "pyydetään listausta viitteistä" -- No such property: viite for class: viitteiden_listaaminen; Step "saadaan listamuotoinen selkeä esitys viitteistä" -- expected Tyyppi: tyyppi
-Id: id
-
- but was
-
- scenario Käyttäjä saa listauksen järjestelmän viitteistä
- given valitessa viitteiden listaus
- when pyydetään listausta viitteistä
- then saadaan listamuotoinen selkeä esitys viitteistä</failure>
- </testcase>
-</testsuite>
View
80 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.bibtex.BibtexTest.xml
@@ -1,80 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<testsuite failures="0" time="0.109" errors="0" skipped="0" tests="15" name="ohtu.bibtex.BibtexTest">
- <properties>
- <property name="java.runtime.name" value="Java(TM) SE Runtime Environment"/>
- <property name="sun.boot.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\bin"/>
- <property name="java.vm.version" value="21.0-b17"/>
- <property name="user.country.format" value="FI"/>
- <property name="java.vm.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="java.vendor.url" value="http://java.oracle.com/"/>
- <property name="path.separator" value=";"/>
- <property name="guice.disable.misplaced.annotation.check" value="true"/>
- <property name="java.vm.name" value="Java HotSpot(TM) Client VM"/>
- <property name="file.encoding.pkg" value="sun.io"/>
- <property name="user.script" value=""/>
- <property name="user.country" value="US"/>
- <property name="sun.java.launcher" value="SUN_STANDARD"/>
- <property name="sun.os.patch.level" value="Service Pack 3"/>
- <property name="java.vm.specification.name" value="Java Virtual Machine Specification"/>
- <property name="user.dir" value="h:\Documents and Settings\Anna\Ohtuprojekti\ohtuprojekti"/>
- <property name="java.runtime.version" value="1.7.0-b147"/>
- <property name="java.awt.graphicsenv" value="sun.awt.Win32GraphicsEnvironment"/>
- <property name="java.endorsed.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\endorsed"/>
- <property name="os.arch" value="x86"/>
- <property name="java.io.tmpdir" value="H:\DOCUME~1\Anna\LOCALS~1\Temp\"/>
- <property name="line.separator" value="
-"/>
- <property name="java.vm.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.variant" value=""/>
- <property name="os.name" value="Windows XP"/>
- <property name="classworlds.conf" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/bin/m2.conf"/>
- <property name="sun.jnu.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="java.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin;H:\WINDOWS\Sun\Java\bin;H:\WINDOWS\system32;H:\WINDOWS;h:\Documents and Settings\Anna\bin;.;H:\Program Files\Git\local\bin;H:\Program Files\Git\mingw\bin;H:\Program Files\Git\bin;h:\Program Files\Haskell\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\lib\extralibs\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\bin;h:\Program Files\PC Connectivity Solution\;h:\WINDOWS\system32;h:\WINDOWS;h:\WINDOWS\System32\Wbem;%M2%;%JAVA_HOME%\bin;h:\program files\apache-maven-3.0.4\bin;h:\Documents and Settings\Anna\Application Data\cabal\bin;."/>
- <property name="java.specification.name" value="Java Platform API Specification"/>
- <property name="java.class.version" value="51.0"/>
- <property name="sun.management.compiler" value="HotSpot Client Compiler"/>
- <property name="os.version" value="5.1"/>
- <property name="user.home" value="H:\Documents and Settings\Anna"/>
- <property name="user.timezone" value="Europe/Helsinki"/>
- <property name="java.awt.printerjob" value="sun.awt.windows.WPrinterJob"/>
- <property name="java.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="file.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="user.name" value="Anna"/>
- <property name="java.class.path" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/boot/plexus-classworlds-2.4.jar"/>
- <property name="java.vm.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="sun.arch.data.model" value="32"/>
- <property name="java.home" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre"/>
- <property name="sun.java.command" value="org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher integration-test"/>
- <property name="java.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.language" value="en"/>
- <property name="user.language.format" value="fi"/>
- <property name="awt.toolkit" value="sun.awt.windows.WToolkit"/>
- <property name="java.vm.info" value="mixed mode, sharing"/>
- <property name="java.version" value="1.7.0"/>
- <property name="java.ext.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\ext;H:\WINDOWS\Sun\Java\lib\ext"/>
- <property name="sun.boot.class.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\resources.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\rt.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\sunrsasign.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jsse.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jce.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\charsets.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\classes"/>
- <property name="java.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="maven.home" value="h:\Program Files\apache-maven-3.0.4"/>
- <property name="file.separator" value="\"/>
- <property name="java.vendor.url.bug" value="http://bugreport.sun.com/bugreport/"/>
- <property name="sun.cpu.endian" value="little"/>
- <property name="sun.io.unicode.encoding" value="UnicodeLittle"/>
- <property name="sun.desktop" value="windows"/>
- <property name="sun.cpu.isalist" value=""/>
- </properties>
- <testcase time="0" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="testGetAsBibtexAuthor"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="testPrintAsBibtex"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="testGetAsBibtexId"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="testGetAsBibtexTitle"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="testGetAsBibtexJournal"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="testGetAsBibtexYear"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="testGetAsBibtexNumber"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="testGetAsBibtexPages"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="testGetAsBibtexClosingBracket"/>
- <testcase time="0.016" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="bibTexienTallennus"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="testAppendFile"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="testAppendFileOutoNimi"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="testAppendFilePiste"/>
- <testcase time="0.015" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="testPoistaBibtexTiedosto"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.bibtex.BibtexTest" name="yritaPoistaaOlematonTiedosto"/>
-</testsuite>
View
104 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.fileIO.ViiteIOTest.xml
@@ -1,104 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<testsuite failures="0" time="0.109" errors="1" skipped="0" tests="5" name="ohtu.fileIO.ViiteIOTest">
- <properties>
- <property name="java.runtime.name" value="Java(TM) SE Runtime Environment"/>
- <property name="sun.boot.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\bin"/>
- <property name="java.vm.version" value="21.0-b17"/>
- <property name="user.country.format" value="FI"/>
- <property name="java.vm.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="java.vendor.url" value="http://java.oracle.com/"/>
- <property name="path.separator" value=";"/>
- <property name="guice.disable.misplaced.annotation.check" value="true"/>
- <property name="java.vm.name" value="Java HotSpot(TM) Client VM"/>
- <property name="file.encoding.pkg" value="sun.io"/>
- <property name="user.script" value=""/>
- <property name="user.country" value="US"/>
- <property name="sun.java.launcher" value="SUN_STANDARD"/>
- <property name="sun.os.patch.level" value="Service Pack 3"/>
- <property name="java.vm.specification.name" value="Java Virtual Machine Specification"/>
- <property name="user.dir" value="h:\Documents and Settings\Anna\Ohtuprojekti\ohtuprojekti"/>
- <property name="java.runtime.version" value="1.7.0-b147"/>
- <property name="java.awt.graphicsenv" value="sun.awt.Win32GraphicsEnvironment"/>
- <property name="java.endorsed.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\endorsed"/>
- <property name="os.arch" value="x86"/>
- <property name="java.io.tmpdir" value="H:\DOCUME~1\Anna\LOCALS~1\Temp\"/>
- <property name="line.separator" value="
-"/>
- <property name="java.vm.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.variant" value=""/>
- <property name="os.name" value="Windows XP"/>
- <property name="classworlds.conf" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/bin/m2.conf"/>
- <property name="sun.jnu.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="java.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin;H:\WINDOWS\Sun\Java\bin;H:\WINDOWS\system32;H:\WINDOWS;h:\Documents and Settings\Anna\bin;.;H:\Program Files\Git\local\bin;H:\Program Files\Git\mingw\bin;H:\Program Files\Git\bin;h:\Program Files\Haskell\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\lib\extralibs\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\bin;h:\Program Files\PC Connectivity Solution\;h:\WINDOWS\system32;h:\WINDOWS;h:\WINDOWS\System32\Wbem;%M2%;%JAVA_HOME%\bin;h:\program files\apache-maven-3.0.4\bin;h:\Documents and Settings\Anna\Application Data\cabal\bin;."/>
- <property name="java.specification.name" value="Java Platform API Specification"/>
- <property name="java.class.version" value="51.0"/>
- <property name="sun.management.compiler" value="HotSpot Client Compiler"/>
- <property name="os.version" value="5.1"/>
- <property name="user.home" value="H:\Documents and Settings\Anna"/>
- <property name="user.timezone" value="Europe/Helsinki"/>
- <property name="java.awt.printerjob" value="sun.awt.windows.WPrinterJob"/>
- <property name="java.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="file.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="user.name" value="Anna"/>
- <property name="java.class.path" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/boot/plexus-classworlds-2.4.jar"/>
- <property name="java.vm.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="sun.arch.data.model" value="32"/>
- <property name="java.home" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre"/>
- <property name="sun.java.command" value="org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher integration-test"/>
- <property name="java.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.language" value="en"/>
- <property name="user.language.format" value="fi"/>
- <property name="awt.toolkit" value="sun.awt.windows.WToolkit"/>
- <property name="java.vm.info" value="mixed mode, sharing"/>
- <property name="java.version" value="1.7.0"/>
- <property name="java.ext.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\ext;H:\WINDOWS\Sun\Java\lib\ext"/>
- <property name="sun.boot.class.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\resources.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\rt.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\sunrsasign.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jsse.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jce.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\charsets.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\classes"/>
- <property name="java.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="maven.home" value="h:\Program Files\apache-maven-3.0.4"/>
- <property name="file.separator" value="\"/>
- <property name="java.vendor.url.bug" value="http://bugreport.sun.com/bugreport/"/>
- <property name="sun.cpu.endian" value="little"/>
- <property name="sun.io.unicode.encoding" value="UnicodeLittle"/>
- <property name="sun.desktop" value="windows"/>
- <property name="sun.cpu.isalist" value=""/>
- </properties>
- <testcase time="0.094" classname="ohtu.fileIO.ViiteIOTest" name="tallenaTiedostoonTesti"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.fileIO.ViiteIOTest" name="tallenna100TiedostoonTesti"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.fileIO.ViiteIOTest" name="tallenaViitteetTiedostoonTesti"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.fileIO.ViiteIOTest" name="poistaTiedostoTesti"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.fileIO.ViiteIOTest" name="lueTiedostostaTesti">
- <error type="java.lang.NullPointerException">java.lang.NullPointerException
- at ohtu.fileIO.ViiteIOTest.lueTiedostostaTesti(ViiteIOTest.java:71)
- at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
- at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
- at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
- at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
- at org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:45)
- at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:15)
- at org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:42)
- at org.junit.internal.runners.statements.InvokeMethod.evaluate(InvokeMethod.java:20)
- at org.junit.internal.runners.statements.RunBefores.evaluate(RunBefores.java:28)
- at org.junit.runners.ParentRunner.runLeaf(ParentRunner.java:263)
- at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:68)
- at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:47)
- at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:231)
- at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:60)
- at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:229)
- at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:50)
- at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:222)
- at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:300)
- at org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4TestSet.execute(JUnit4TestSet.java:53)
- at org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider.executeTestSet(JUnit4Provider.java:123)
- at org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider.invoke(JUnit4Provider.java:104)
- at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
- at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
- at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
- at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
- at org.apache.maven.surefire.util.ReflectionUtils.invokeMethodWithArray(ReflectionUtils.java:164)
- at org.apache.maven.surefire.booter.ProviderFactory$ProviderProxy.invoke(ProviderFactory.java:110)
- at org.apache.maven.surefire.booter.SurefireStarter.invokeProvider(SurefireStarter.java:175)
- at org.apache.maven.surefire.booter.SurefireStarter.runSuitesInProcessWhenForked(SurefireStarter.java:107)
- at org.apache.maven.surefire.booter.ForkedBooter.main(ForkedBooter.java:68)
-</error>
- </testcase>
-</testsuite>
View
69 ...rojekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.viitteidenHallinta.KenttatiedonAlustajaTest.xml
@@ -1,69 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<testsuite failures="0" time="0" errors="0" skipped="0" tests="4" name="ohtu.viitteidenHallinta.KenttatiedonAlustajaTest">
- <properties>
- <property name="java.runtime.name" value="Java(TM) SE Runtime Environment"/>
- <property name="sun.boot.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\bin"/>
- <property name="java.vm.version" value="21.0-b17"/>
- <property name="user.country.format" value="FI"/>
- <property name="java.vm.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="java.vendor.url" value="http://java.oracle.com/"/>
- <property name="path.separator" value=";"/>
- <property name="guice.disable.misplaced.annotation.check" value="true"/>
- <property name="java.vm.name" value="Java HotSpot(TM) Client VM"/>
- <property name="file.encoding.pkg" value="sun.io"/>
- <property name="user.script" value=""/>
- <property name="user.country" value="US"/>
- <property name="sun.java.launcher" value="SUN_STANDARD"/>
- <property name="sun.os.patch.level" value="Service Pack 3"/>
- <property name="java.vm.specification.name" value="Java Virtual Machine Specification"/>
- <property name="user.dir" value="h:\Documents and Settings\Anna\Ohtuprojekti\ohtuprojekti"/>
- <property name="java.runtime.version" value="1.7.0-b147"/>
- <property name="java.awt.graphicsenv" value="sun.awt.Win32GraphicsEnvironment"/>
- <property name="java.endorsed.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\endorsed"/>
- <property name="os.arch" value="x86"/>
- <property name="java.io.tmpdir" value="H:\DOCUME~1\Anna\LOCALS~1\Temp\"/>
- <property name="line.separator" value="
-"/>
- <property name="java.vm.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.variant" value=""/>
- <property name="os.name" value="Windows XP"/>
- <property name="classworlds.conf" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/bin/m2.conf"/>
- <property name="sun.jnu.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="java.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin;H:\WINDOWS\Sun\Java\bin;H:\WINDOWS\system32;H:\WINDOWS;h:\Documents and Settings\Anna\bin;.;H:\Program Files\Git\local\bin;H:\Program Files\Git\mingw\bin;H:\Program Files\Git\bin;h:\Program Files\Haskell\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\lib\extralibs\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\bin;h:\Program Files\PC Connectivity Solution\;h:\WINDOWS\system32;h:\WINDOWS;h:\WINDOWS\System32\Wbem;%M2%;%JAVA_HOME%\bin;h:\program files\apache-maven-3.0.4\bin;h:\Documents and Settings\Anna\Application Data\cabal\bin;."/>
- <property name="java.specification.name" value="Java Platform API Specification"/>
- <property name="java.class.version" value="51.0"/>
- <property name="sun.management.compiler" value="HotSpot Client Compiler"/>
- <property name="os.version" value="5.1"/>
- <property name="user.home" value="H:\Documents and Settings\Anna"/>
- <property name="user.timezone" value="Europe/Helsinki"/>
- <property name="java.awt.printerjob" value="sun.awt.windows.WPrinterJob"/>
- <property name="java.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="file.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="user.name" value="Anna"/>
- <property name="java.class.path" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/boot/plexus-classworlds-2.4.jar"/>
- <property name="java.vm.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="sun.arch.data.model" value="32"/>
- <property name="java.home" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre"/>
- <property name="sun.java.command" value="org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher integration-test"/>
- <property name="java.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.language" value="en"/>
- <property name="user.language.format" value="fi"/>
- <property name="awt.toolkit" value="sun.awt.windows.WToolkit"/>
- <property name="java.vm.info" value="mixed mode, sharing"/>
- <property name="java.version" value="1.7.0"/>
- <property name="java.ext.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\ext;H:\WINDOWS\Sun\Java\lib\ext"/>
- <property name="sun.boot.class.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\resources.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\rt.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\sunrsasign.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jsse.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jce.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\charsets.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\classes"/>
- <property name="java.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="maven.home" value="h:\Program Files\apache-maven-3.0.4"/>
- <property name="file.separator" value="\"/>
- <property name="java.vendor.url.bug" value="http://bugreport.sun.com/bugreport/"/>
- <property name="sun.cpu.endian" value="little"/>
- <property name="sun.io.unicode.encoding" value="UnicodeLittle"/>
- <property name="sun.desktop" value="windows"/>
- <property name="sun.cpu.isalist" value=""/>
- </properties>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.KenttatiedonAlustajaTest" name="testAlustaTyypitKoko"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.KenttatiedonAlustajaTest" name="testAlustaVapaaehtoisetKentatKoko"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.KenttatiedonAlustajaTest" name="testAlustaPakollisetKentatKoko"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.KenttatiedonAlustajaTest" name="testAlustaTyypit"/>
-</testsuite>
View
75 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest.xml
@@ -1,75 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<testsuite failures="0" time="0.234" errors="0" skipped="0" tests="10" name="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest">
- <properties>
- <property name="java.runtime.name" value="Java(TM) SE Runtime Environment"/>
- <property name="sun.boot.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\bin"/>
- <property name="java.vm.version" value="21.0-b17"/>
- <property name="user.country.format" value="FI"/>
- <property name="java.vm.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="java.vendor.url" value="http://java.oracle.com/"/>
- <property name="path.separator" value=";"/>
- <property name="guice.disable.misplaced.annotation.check" value="true"/>
- <property name="java.vm.name" value="Java HotSpot(TM) Client VM"/>
- <property name="file.encoding.pkg" value="sun.io"/>
- <property name="user.script" value=""/>
- <property name="user.country" value="US"/>
- <property name="sun.java.launcher" value="SUN_STANDARD"/>
- <property name="sun.os.patch.level" value="Service Pack 3"/>
- <property name="java.vm.specification.name" value="Java Virtual Machine Specification"/>
- <property name="user.dir" value="h:\Documents and Settings\Anna\Ohtuprojekti\ohtuprojekti"/>
- <property name="java.runtime.version" value="1.7.0-b147"/>
- <property name="java.awt.graphicsenv" value="sun.awt.Win32GraphicsEnvironment"/>
- <property name="java.endorsed.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\endorsed"/>
- <property name="os.arch" value="x86"/>
- <property name="java.io.tmpdir" value="H:\DOCUME~1\Anna\LOCALS~1\Temp\"/>
- <property name="line.separator" value="
-"/>
- <property name="java.vm.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.variant" value=""/>
- <property name="os.name" value="Windows XP"/>
- <property name="classworlds.conf" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/bin/m2.conf"/>
- <property name="sun.jnu.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="java.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin;H:\WINDOWS\Sun\Java\bin;H:\WINDOWS\system32;H:\WINDOWS;h:\Documents and Settings\Anna\bin;.;H:\Program Files\Git\local\bin;H:\Program Files\Git\mingw\bin;H:\Program Files\Git\bin;h:\Program Files\Haskell\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\lib\extralibs\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\bin;h:\Program Files\PC Connectivity Solution\;h:\WINDOWS\system32;h:\WINDOWS;h:\WINDOWS\System32\Wbem;%M2%;%JAVA_HOME%\bin;h:\program files\apache-maven-3.0.4\bin;h:\Documents and Settings\Anna\Application Data\cabal\bin;."/>
- <property name="java.specification.name" value="Java Platform API Specification"/>
- <property name="java.class.version" value="51.0"/>
- <property name="sun.management.compiler" value="HotSpot Client Compiler"/>
- <property name="os.version" value="5.1"/>
- <property name="user.home" value="H:\Documents and Settings\Anna"/>
- <property name="user.timezone" value="Europe/Helsinki"/>
- <property name="java.awt.printerjob" value="sun.awt.windows.WPrinterJob"/>
- <property name="java.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="file.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="user.name" value="Anna"/>
- <property name="java.class.path" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/boot/plexus-classworlds-2.4.jar"/>
- <property name="java.vm.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="sun.arch.data.model" value="32"/>
- <property name="java.home" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre"/>
- <property name="sun.java.command" value="org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher integration-test"/>
- <property name="java.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.language" value="en"/>
- <property name="user.language.format" value="fi"/>
- <property name="awt.toolkit" value="sun.awt.windows.WToolkit"/>
- <property name="java.vm.info" value="mixed mode, sharing"/>
- <property name="java.version" value="1.7.0"/>
- <property name="java.ext.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\ext;H:\WINDOWS\Sun\Java\lib\ext"/>
- <property name="sun.boot.class.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\resources.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\rt.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\sunrsasign.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jsse.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jce.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\charsets.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\classes"/>
- <property name="java.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="maven.home" value="h:\Program Files\apache-maven-3.0.4"/>
- <property name="file.separator" value="\"/>
- <property name="java.vendor.url.bug" value="http://bugreport.sun.com/bugreport/"/>
- <property name="sun.cpu.endian" value="little"/>
- <property name="sun.io.unicode.encoding" value="UnicodeLittle"/>
- <property name="sun.desktop" value="windows"/>
- <property name="sun.cpu.isalist" value=""/>
- </properties>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest" name="testLisaaViite"/>
- <testcase time="0.234" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest" name="testGetViiteLista"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest" name="testTallennaViitteet"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest" name="testGetTyypit"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest" name="testGetTyypinVapaaehtoisetKentat"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest" name="testPoistaViite"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest" name="testTeeViitteistaBibtex"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest" name="testGetTyypinPakollisetKentat"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest" name="testMuokkaaViite"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest" name="testGetViitteetTekstina"/>
-</testsuite>
View
76 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest.xml
@@ -1,76 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<testsuite failures="0" time="0" errors="0" skipped="0" tests="11" name="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest">
- <properties>
- <property name="java.runtime.name" value="Java(TM) SE Runtime Environment"/>
- <property name="sun.boot.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\bin"/>
- <property name="java.vm.version" value="21.0-b17"/>
- <property name="user.country.format" value="FI"/>
- <property name="java.vm.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="java.vendor.url" value="http://java.oracle.com/"/>
- <property name="path.separator" value=";"/>
- <property name="guice.disable.misplaced.annotation.check" value="true"/>
- <property name="java.vm.name" value="Java HotSpot(TM) Client VM"/>
- <property name="file.encoding.pkg" value="sun.io"/>
- <property name="user.script" value=""/>
- <property name="user.country" value="US"/>
- <property name="sun.java.launcher" value="SUN_STANDARD"/>
- <property name="sun.os.patch.level" value="Service Pack 3"/>
- <property name="java.vm.specification.name" value="Java Virtual Machine Specification"/>
- <property name="user.dir" value="h:\Documents and Settings\Anna\Ohtuprojekti\ohtuprojekti"/>
- <property name="java.runtime.version" value="1.7.0-b147"/>
- <property name="java.awt.graphicsenv" value="sun.awt.Win32GraphicsEnvironment"/>
- <property name="java.endorsed.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\endorsed"/>
- <property name="os.arch" value="x86"/>
- <property name="java.io.tmpdir" value="H:\DOCUME~1\Anna\LOCALS~1\Temp\"/>
- <property name="line.separator" value="
-"/>
- <property name="java.vm.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.variant" value=""/>
- <property name="os.name" value="Windows XP"/>
- <property name="classworlds.conf" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/bin/m2.conf"/>
- <property name="sun.jnu.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="java.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin;H:\WINDOWS\Sun\Java\bin;H:\WINDOWS\system32;H:\WINDOWS;h:\Documents and Settings\Anna\bin;.;H:\Program Files\Git\local\bin;H:\Program Files\Git\mingw\bin;H:\Program Files\Git\bin;h:\Program Files\Haskell\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\lib\extralibs\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\bin;h:\Program Files\PC Connectivity Solution\;h:\WINDOWS\system32;h:\WINDOWS;h:\WINDOWS\System32\Wbem;%M2%;%JAVA_HOME%\bin;h:\program files\apache-maven-3.0.4\bin;h:\Documents and Settings\Anna\Application Data\cabal\bin;."/>
- <property name="java.specification.name" value="Java Platform API Specification"/>
- <property name="java.class.version" value="51.0"/>
- <property name="sun.management.compiler" value="HotSpot Client Compiler"/>
- <property name="os.version" value="5.1"/>
- <property name="user.home" value="H:\Documents and Settings\Anna"/>
- <property name="user.timezone" value="Europe/Helsinki"/>
- <property name="java.awt.printerjob" value="sun.awt.windows.WPrinterJob"/>
- <property name="java.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="file.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="user.name" value="Anna"/>
- <property name="java.class.path" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/boot/plexus-classworlds-2.4.jar"/>
- <property name="java.vm.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="sun.arch.data.model" value="32"/>
- <property name="java.home" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre"/>
- <property name="sun.java.command" value="org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher integration-test"/>
- <property name="java.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.language" value="en"/>
- <property name="user.language.format" value="fi"/>
- <property name="awt.toolkit" value="sun.awt.windows.WToolkit"/>
- <property name="java.vm.info" value="mixed mode, sharing"/>
- <property name="java.version" value="1.7.0"/>
- <property name="java.ext.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\ext;H:\WINDOWS\Sun\Java\lib\ext"/>
- <property name="sun.boot.class.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\resources.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\rt.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\sunrsasign.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jsse.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jce.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\charsets.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\classes"/>
- <property name="java.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="maven.home" value="h:\Program Files\apache-maven-3.0.4"/>
- <property name="file.separator" value="\"/>
- <property name="java.vendor.url.bug" value="http://bugreport.sun.com/bugreport/"/>
- <property name="sun.cpu.endian" value="little"/>
- <property name="sun.io.unicode.encoding" value="UnicodeLittle"/>
- <property name="sun.desktop" value="windows"/>
- <property name="sun.cpu.isalist" value=""/>
- </properties>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest" name="testMuokkaaMuokkaa"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest" name="testHaePalauttaViite"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest" name="printTyhjaLista"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest" name="testHaePalauttaNullJosV\u00E4\u00E4r\u00E4ID"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest" name="testViiteListaOnTyhjaAlussa"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest" name="testMuokkaaPalauttaaTrueJosOikeaID"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest" name="printLista"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest" name="testViiteAddToimii"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest" name="testPoistaViite"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest" name="testMuokkaaPalauttaaFalseJosV\u00E4\u00E4r\u00E4ID"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest" name="toinenKonstruktori"/>
-</testsuite>
View
67 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTarkistinTest.xml
@@ -1,67 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<testsuite failures="0" time="0.015" errors="0" skipped="0" tests="2" name="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTarkistinTest">
- <properties>
- <property name="java.runtime.name" value="Java(TM) SE Runtime Environment"/>
- <property name="sun.boot.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\bin"/>
- <property name="java.vm.version" value="21.0-b17"/>
- <property name="user.country.format" value="FI"/>
- <property name="java.vm.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="java.vendor.url" value="http://java.oracle.com/"/>
- <property name="path.separator" value=";"/>
- <property name="guice.disable.misplaced.annotation.check" value="true"/>
- <property name="java.vm.name" value="Java HotSpot(TM) Client VM"/>
- <property name="file.encoding.pkg" value="sun.io"/>
- <property name="user.script" value=""/>
- <property name="user.country" value="US"/>
- <property name="sun.java.launcher" value="SUN_STANDARD"/>
- <property name="sun.os.patch.level" value="Service Pack 3"/>
- <property name="java.vm.specification.name" value="Java Virtual Machine Specification"/>
- <property name="user.dir" value="h:\Documents and Settings\Anna\Ohtuprojekti\ohtuprojekti"/>
- <property name="java.runtime.version" value="1.7.0-b147"/>
- <property name="java.awt.graphicsenv" value="sun.awt.Win32GraphicsEnvironment"/>
- <property name="java.endorsed.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\endorsed"/>
- <property name="os.arch" value="x86"/>
- <property name="java.io.tmpdir" value="H:\DOCUME~1\Anna\LOCALS~1\Temp\"/>
- <property name="line.separator" value="
-"/>
- <property name="java.vm.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.variant" value=""/>
- <property name="os.name" value="Windows XP"/>
- <property name="classworlds.conf" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/bin/m2.conf"/>
- <property name="sun.jnu.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="java.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin;H:\WINDOWS\Sun\Java\bin;H:\WINDOWS\system32;H:\WINDOWS;h:\Documents and Settings\Anna\bin;.;H:\Program Files\Git\local\bin;H:\Program Files\Git\mingw\bin;H:\Program Files\Git\bin;h:\Program Files\Haskell\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\lib\extralibs\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\bin;h:\Program Files\PC Connectivity Solution\;h:\WINDOWS\system32;h:\WINDOWS;h:\WINDOWS\System32\Wbem;%M2%;%JAVA_HOME%\bin;h:\program files\apache-maven-3.0.4\bin;h:\Documents and Settings\Anna\Application Data\cabal\bin;."/>
- <property name="java.specification.name" value="Java Platform API Specification"/>
- <property name="java.class.version" value="51.0"/>
- <property name="sun.management.compiler" value="HotSpot Client Compiler"/>
- <property name="os.version" value="5.1"/>
- <property name="user.home" value="H:\Documents and Settings\Anna"/>
- <property name="user.timezone" value="Europe/Helsinki"/>
- <property name="java.awt.printerjob" value="sun.awt.windows.WPrinterJob"/>
- <property name="java.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="file.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="user.name" value="Anna"/>
- <property name="java.class.path" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/boot/plexus-classworlds-2.4.jar"/>
- <property name="java.vm.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="sun.arch.data.model" value="32"/>
- <property name="java.home" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre"/>
- <property name="sun.java.command" value="org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher integration-test"/>
- <property name="java.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.language" value="en"/>
- <property name="user.language.format" value="fi"/>
- <property name="awt.toolkit" value="sun.awt.windows.WToolkit"/>
- <property name="java.vm.info" value="mixed mode, sharing"/>
- <property name="java.version" value="1.7.0"/>
- <property name="java.ext.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\ext;H:\WINDOWS\Sun\Java\lib\ext"/>
- <property name="sun.boot.class.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\resources.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\rt.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\sunrsasign.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jsse.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jce.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\charsets.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\classes"/>
- <property name="java.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="maven.home" value="h:\Program Files\apache-maven-3.0.4"/>
- <property name="file.separator" value="\"/>
- <property name="java.vendor.url.bug" value="http://bugreport.sun.com/bugreport/"/>
- <property name="sun.cpu.endian" value="little"/>
- <property name="sun.io.unicode.encoding" value="UnicodeLittle"/>
- <property name="sun.desktop" value="windows"/>
- <property name="sun.cpu.isalist" value=""/>
- </properties>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTarkistinTest" name="testTarkistaPakollisetToimii"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTarkistinTest" name="testTarkistaPakollisetEIToimi"/>
-</testsuite>
View
71 ohtuprojekti/target/surefire-reports/TEST-ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTest.xml
@@ -1,71 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<testsuite failures="0" time="0.016" errors="0" skipped="0" tests="6" name="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTest">
- <properties>
- <property name="java.runtime.name" value="Java(TM) SE Runtime Environment"/>
- <property name="sun.boot.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\bin"/>
- <property name="java.vm.version" value="21.0-b17"/>
- <property name="user.country.format" value="FI"/>
- <property name="java.vm.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="java.vendor.url" value="http://java.oracle.com/"/>
- <property name="path.separator" value=";"/>
- <property name="guice.disable.misplaced.annotation.check" value="true"/>
- <property name="java.vm.name" value="Java HotSpot(TM) Client VM"/>
- <property name="file.encoding.pkg" value="sun.io"/>
- <property name="user.script" value=""/>
- <property name="user.country" value="US"/>
- <property name="sun.java.launcher" value="SUN_STANDARD"/>
- <property name="sun.os.patch.level" value="Service Pack 3"/>
- <property name="java.vm.specification.name" value="Java Virtual Machine Specification"/>
- <property name="user.dir" value="h:\Documents and Settings\Anna\Ohtuprojekti\ohtuprojekti"/>
- <property name="java.runtime.version" value="1.7.0-b147"/>
- <property name="java.awt.graphicsenv" value="sun.awt.Win32GraphicsEnvironment"/>
- <property name="java.endorsed.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\endorsed"/>
- <property name="os.arch" value="x86"/>
- <property name="java.io.tmpdir" value="H:\DOCUME~1\Anna\LOCALS~1\Temp\"/>
- <property name="line.separator" value="
-"/>
- <property name="java.vm.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.variant" value=""/>
- <property name="os.name" value="Windows XP"/>
- <property name="classworlds.conf" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/bin/m2.conf"/>
- <property name="sun.jnu.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="java.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin;H:\WINDOWS\Sun\Java\bin;H:\WINDOWS\system32;H:\WINDOWS;h:\Documents and Settings\Anna\bin;.;H:\Program Files\Git\local\bin;H:\Program Files\Git\mingw\bin;H:\Program Files\Git\bin;h:\Program Files\Haskell\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\lib\extralibs\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\bin;h:\Program Files\PC Connectivity Solution\;h:\WINDOWS\system32;h:\WINDOWS;h:\WINDOWS\System32\Wbem;%M2%;%JAVA_HOME%\bin;h:\program files\apache-maven-3.0.4\bin;h:\Documents and Settings\Anna\Application Data\cabal\bin;."/>
- <property name="java.specification.name" value="Java Platform API Specification"/>
- <property name="java.class.version" value="51.0"/>
- <property name="sun.management.compiler" value="HotSpot Client Compiler"/>
- <property name="os.version" value="5.1"/>
- <property name="user.home" value="H:\Documents and Settings\Anna"/>
- <property name="user.timezone" value="Europe/Helsinki"/>
- <property name="java.awt.printerjob" value="sun.awt.windows.WPrinterJob"/>
- <property name="java.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="file.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="user.name" value="Anna"/>
- <property name="java.class.path" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/boot/plexus-classworlds-2.4.jar"/>
- <property name="java.vm.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="sun.arch.data.model" value="32"/>
- <property name="java.home" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre"/>
- <property name="sun.java.command" value="org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher integration-test"/>
- <property name="java.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.language" value="en"/>
- <property name="user.language.format" value="fi"/>
- <property name="awt.toolkit" value="sun.awt.windows.WToolkit"/>
- <property name="java.vm.info" value="mixed mode, sharing"/>
- <property name="java.version" value="1.7.0"/>
- <property name="java.ext.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\ext;H:\WINDOWS\Sun\Java\lib\ext"/>
- <property name="sun.boot.class.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\resources.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\rt.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\sunrsasign.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jsse.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jce.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\charsets.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\classes"/>
- <property name="java.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="maven.home" value="h:\Program Files\apache-maven-3.0.4"/>
- <property name="file.separator" value="\"/>
- <property name="java.vendor.url.bug" value="http://bugreport.sun.com/bugreport/"/>
- <property name="sun.cpu.endian" value="little"/>
- <property name="sun.io.unicode.encoding" value="UnicodeLittle"/>
- <property name="sun.desktop" value="windows"/>
- <property name="sun.cpu.isalist" value=""/>
- </properties>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTest" name="testGetPakollisetKentat"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTest" name="testGetVapaaehtoisetKentat"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTest" name="testSetPakollisetKentat"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTest" name="testSetVapaaehtoisetKentat"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTest" name="testGetId"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTest" name="testGetType"/>
-</testsuite>
View
70 ...rget/surefire-reports/TEST-ohtu.viitteidenHallinta.ViitetyyppienKenttainformaatioTest.xml
@@ -1,70 +0,0 @@
-<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
-<testsuite failures="0" time="0" errors="0" skipped="0" tests="5" name="ohtu.viitteidenHallinta.ViitetyyppienKenttainformaatioTest">
- <properties>
- <property name="java.runtime.name" value="Java(TM) SE Runtime Environment"/>
- <property name="sun.boot.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\bin"/>
- <property name="java.vm.version" value="21.0-b17"/>
- <property name="user.country.format" value="FI"/>
- <property name="java.vm.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="java.vendor.url" value="http://java.oracle.com/"/>
- <property name="path.separator" value=";"/>
- <property name="guice.disable.misplaced.annotation.check" value="true"/>
- <property name="java.vm.name" value="Java HotSpot(TM) Client VM"/>
- <property name="file.encoding.pkg" value="sun.io"/>
- <property name="user.script" value=""/>
- <property name="user.country" value="US"/>
- <property name="sun.java.launcher" value="SUN_STANDARD"/>
- <property name="sun.os.patch.level" value="Service Pack 3"/>
- <property name="java.vm.specification.name" value="Java Virtual Machine Specification"/>
- <property name="user.dir" value="h:\Documents and Settings\Anna\Ohtuprojekti\ohtuprojekti"/>
- <property name="java.runtime.version" value="1.7.0-b147"/>
- <property name="java.awt.graphicsenv" value="sun.awt.Win32GraphicsEnvironment"/>
- <property name="java.endorsed.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\endorsed"/>
- <property name="os.arch" value="x86"/>
- <property name="java.io.tmpdir" value="H:\DOCUME~1\Anna\LOCALS~1\Temp\"/>
- <property name="line.separator" value="
-"/>
- <property name="java.vm.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.variant" value=""/>
- <property name="os.name" value="Windows XP"/>
- <property name="classworlds.conf" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/bin/m2.conf"/>
- <property name="sun.jnu.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="java.library.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin;H:\WINDOWS\Sun\Java\bin;H:\WINDOWS\system32;H:\WINDOWS;h:\Documents and Settings\Anna\bin;.;H:\Program Files\Git\local\bin;H:\Program Files\Git\mingw\bin;H:\Program Files\Git\bin;h:\Program Files\Haskell\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\lib\extralibs\bin;h:\Program Files\Haskell Platform\2011.4.0.0\bin;h:\Program Files\PC Connectivity Solution\;h:\WINDOWS\system32;h:\WINDOWS;h:\WINDOWS\System32\Wbem;%M2%;%JAVA_HOME%\bin;h:\program files\apache-maven-3.0.4\bin;h:\Documents and Settings\Anna\Application Data\cabal\bin;."/>
- <property name="java.specification.name" value="Java Platform API Specification"/>
- <property name="java.class.version" value="51.0"/>
- <property name="sun.management.compiler" value="HotSpot Client Compiler"/>
- <property name="os.version" value="5.1"/>
- <property name="user.home" value="H:\Documents and Settings\Anna"/>
- <property name="user.timezone" value="Europe/Helsinki"/>
- <property name="java.awt.printerjob" value="sun.awt.windows.WPrinterJob"/>
- <property name="java.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="file.encoding" value="Cp1252"/>
- <property name="user.name" value="Anna"/>
- <property name="java.class.path" value="h:/Program Files/apache-maven-3.0.4/boot/plexus-classworlds-2.4.jar"/>
- <property name="java.vm.specification.version" value="1.7"/>
- <property name="sun.arch.data.model" value="32"/>
- <property name="java.home" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre"/>
- <property name="sun.java.command" value="org.codehaus.plexus.classworlds.launcher.Launcher integration-test"/>
- <property name="java.specification.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="user.language" value="en"/>
- <property name="user.language.format" value="fi"/>
- <property name="awt.toolkit" value="sun.awt.windows.WToolkit"/>
- <property name="java.vm.info" value="mixed mode, sharing"/>
- <property name="java.version" value="1.7.0"/>
- <property name="java.ext.dirs" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\ext;H:\WINDOWS\Sun\Java\lib\ext"/>
- <property name="sun.boot.class.path" value="h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\resources.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\rt.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\sunrsasign.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jsse.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\jce.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\lib\charsets.jar;h:\Program Files\Java\jdk1.7.0\jre\classes"/>
- <property name="java.vendor" value="Oracle Corporation"/>
- <property name="maven.home" value="h:\Program Files\apache-maven-3.0.4"/>
- <property name="file.separator" value="\"/>
- <property name="java.vendor.url.bug" value="http://bugreport.sun.com/bugreport/"/>
- <property name="sun.cpu.endian" value="little"/>
- <property name="sun.io.unicode.encoding" value="UnicodeLittle"/>
- <property name="sun.desktop" value="windows"/>
- <property name="sun.cpu.isalist" value=""/>
- </properties>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViitetyyppienKenttainformaatioTest" name="testGetTyypinPakollisetKentat2"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViitetyyppienKenttainformaatioTest" name="testGetTyypinVapaaehtoisetKentat2"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViitetyyppienKenttainformaatioTest" name="testGetTyypinVapaaehtoisetKentat3"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViitetyyppienKenttainformaatioTest" name="testGetTyypinVapaaehtoisetKentat"/>
- <testcase time="0" classname="ohtu.viitteidenHallinta.ViitetyyppienKenttainformaatioTest" name="testGetTyypinPakollisetKentat"/>
-</testsuite>
View
4 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.bibtex.BibtexTest.txt
@@ -1,4 +0,0 @@
--------------------------------------------------------------------------------
-Test set: ohtu.bibtex.BibtexTest
--------------------------------------------------------------------------------
-Tests run: 15, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.109 sec
View
37 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.fileIO.ViiteIOTest.txt
@@ -1,37 +0,0 @@
--------------------------------------------------------------------------------
-Test set: ohtu.fileIO.ViiteIOTest
--------------------------------------------------------------------------------
-Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 1, Skipped: 0, Time elapsed: 0.109 sec <<< FAILURE!
-lueTiedostostaTesti(ohtu.fileIO.ViiteIOTest) Time elapsed: 0 sec <<< ERROR!
-java.lang.NullPointerException
- at ohtu.fileIO.ViiteIOTest.lueTiedostostaTesti(ViiteIOTest.java:71)
- at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
- at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
- at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
- at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
- at org.junit.runners.model.FrameworkMethod$1.runReflectiveCall(FrameworkMethod.java:45)
- at org.junit.internal.runners.model.ReflectiveCallable.run(ReflectiveCallable.java:15)
- at org.junit.runners.model.FrameworkMethod.invokeExplosively(FrameworkMethod.java:42)
- at org.junit.internal.runners.statements.InvokeMethod.evaluate(InvokeMethod.java:20)
- at org.junit.internal.runners.statements.RunBefores.evaluate(RunBefores.java:28)
- at org.junit.runners.ParentRunner.runLeaf(ParentRunner.java:263)
- at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:68)
- at org.junit.runners.BlockJUnit4ClassRunner.runChild(BlockJUnit4ClassRunner.java:47)
- at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:231)
- at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:60)
- at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:229)
- at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:50)
- at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:222)
- at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:300)
- at org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4TestSet.execute(JUnit4TestSet.java:53)
- at org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider.executeTestSet(JUnit4Provider.java:123)
- at org.apache.maven.surefire.junit4.JUnit4Provider.invoke(JUnit4Provider.java:104)
- at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
- at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:57)
- at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
- at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:601)
- at org.apache.maven.surefire.util.ReflectionUtils.invokeMethodWithArray(ReflectionUtils.java:164)
- at org.apache.maven.surefire.booter.ProviderFactory$ProviderProxy.invoke(ProviderFactory.java:110)
- at org.apache.maven.surefire.booter.SurefireStarter.invokeProvider(SurefireStarter.java:175)
- at org.apache.maven.surefire.booter.SurefireStarter.runSuitesInProcessWhenForked(SurefireStarter.java:107)
- at org.apache.maven.surefire.booter.ForkedBooter.main(ForkedBooter.java:68)
View
4 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.viitteidenHallinta.KenttatiedonAlustajaTest.txt
@@ -1,4 +0,0 @@
--------------------------------------------------------------------------------
-Test set: ohtu.viitteidenHallinta.KenttatiedonAlustajaTest
--------------------------------------------------------------------------------
-Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0 sec
View
4 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest.txt
@@ -1,4 +0,0 @@
--------------------------------------------------------------------------------
-Test set: ohtu.viitteidenHallinta.ViiteHallintaTest
--------------------------------------------------------------------------------
-Tests run: 10, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.234 sec
View
4 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest.txt
@@ -1,4 +0,0 @@
--------------------------------------------------------------------------------
-Test set: ohtu.viitteidenHallinta.ViiteSailoTest
--------------------------------------------------------------------------------
-Tests run: 11, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0 sec
View
4 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTarkistinTest.txt
@@ -1,4 +0,0 @@
--------------------------------------------------------------------------------
-Test set: ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTarkistinTest
--------------------------------------------------------------------------------
-Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0 sec
View
4 ohtuprojekti/target/surefire-reports/ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTest.txt
@@ -1,4 +0,0 @@
--------------------------------------------------------------------------------
-Test set: ohtu.viitteidenHallinta.ViiteTest
--------------------------------------------------------------------------------
-Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.016 sec
View
4 ...ti/target/surefire-reports/ohtu.viitteidenHallinta.ViitetyyppienKenttainformaatioTest.txt
@@ -1,4 +0,0 @@
--------------------------------------------------------------------------------
-Test set: ohtu.viitteidenHallinta.ViitetyyppienKenttainformaatioTest
--------------------------------------------------------------------------------
-Tests run: 5, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0 sec

0 comments on commit 5c67099

Please sign in to comment.