Skip to content
📖 Epicki Automat Epickości (w epice i epickiej Javie)
Java Shell
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
ABOUT
CHANGELOG
LICENSE
README
TODO
build.xml
epikomat

README

Epikomat
Epicki Automat Epickości (w epice i epickiej Javie)

Czyli gra tekstowa z interfejsem graficznym, w Javie
Na pewno znasz gry tekstowe, gdzie sterowanie odbywa się za pomocą komend? Tutaj nic się nie zmienia,
poza faktem, że zamiast tego naciskasz guziki. Nie jest to nakładka translatująca dla istniejących
gier tekstowych, ale całkiem nowy byt. 

To daje możliwości dowolnych komend (wpisz kod) i zupełnie inną grę, gdyż dostępne akcje są wyświetlone
od razu.

Projekt na Programowanie Zdarzeniowe w Politechnice Warszawskiej
(nie, kod nie będzie po angielsku - żyjemy w Polsce)

Kompilacja i uruchamianie:
ściągnij i rozpakuj projekt
$ ant
$ cd bin
$ java pl.antyradek.epikomat.Epikomat
Możesz też uruchomić skrypt w bashu (najlepiej go kliknij, jesli nie zapomniał,
że ma być uruchamialny). Wywoływanie z JAR jakoś nie podoba się wczytywaczom zasobów.

Wymaga java 1.8, ale jeśli zmienisz numerki w build.xml na 1.7, też powinno zadziałać.
Nie działa w 1.6 i niżej. 

Radosław Świątkiewicz
(Antyradek)
(ARQ)

  _   ___  __
 /_\ |  / //\\
// \\||\\ \\/\\
(nie mogłem się powstrzymać...)

You can’t perform that action at this time.