Skip to content
Apskaita5 edited this page Oct 15, 2017 · 1 revision
 • Programa neatsinaujina, o bandant atnaujinti meta klaidą

Nueikite Bendras\Programos nustatymai
laukelyje Programos atnaujinimai Url turi būti https://raw.githubusercontent.com/Apskaita5/Apskaita5/master/Bin/

Dar gali būti serveris laikinai lūžęs, tada po kurio laiko savaime susitvarkys.

 • Po atnaujinimo programa meta klaidas, neleidžia prisijungti prie įmonės ir pan.

Kai programa atnaujinama pridedant papildomą funkcionalumą, būtina papildomai atnaujinti duomenų bazių struktūras, kad jos gebėtų saugoti naujus duomenis. Tai daroma per Bendras\DB struktūra pasirenkant po vieną įmonę ir spaudžiant tikrinti bei taisyti. Jei dirbama be serverio, o įmonių duomenys yra apsaugoti slaptažodžiais, papildomai reikia įvesti tikrinamos įmonės slaptažodį.

 • Kaip lentelės duomenis perkelti į excel ar kitus formatus?

Su pelės dešiniu mygtuku paspauskite ant bet kurio stulpelio pavadinimo ir pasirinkite atitinkamą meniu punktą.

 • Kaip pažiūrėti lentelės sumas (vidurkius, min, max ir pan.)?

Su pelės dešiniu mygtuku paspauskite ant bet kurio stulpelio pavadinimo ir pasirinkite atitinkamą meniu punktą.

 • Kaip išspausdinti lentelę tokia tvarka, kokia ji yra sudaryta?

Su pelės dešiniu mygtuku paspauskite ant bet kurio stulpelio pavadinimo ir pasirinkite atitinkamą meniu punktą.

 • Kopijuojant lenteles į excel dingsta lietuviškos raidės

Excelyje paste'inant pasirinkite opciją Paste Special ir tada Unicode Text.

 • Ar galima kažkaip duomenis išsaugoti nedarant atsarginės kopijos?

Jei dirbama be serverio, duomenys saugomi failuose, tipiškai C:\Program files\Apskaita5\Data. Failus galima paprasčiausiai kopijuoti.
Jei dirbama su serveriu, duomenų bazių kopijas galima daryti atitinkamo serverio administravimo įrankiais (mysqldump, phpadmin ir pan.).

 • Antivirusas sako, kad programoje yra virusas.

Kai kurie antivirusai ir jų giminaičiai traktuoja mano programą savaime kaip malware, tikėtina, dėl jos gebėjimo komunikuoti inetu. Tokiam antiviruse reikia padaryti išimtį, kad neliestų. Jokio viruso tikrai nėra.
Taip pat, susidūrus su tokiu elgesiu, padarysit visiems paslaugą paspaudę ant "Report as false positive."

 • Kaip susikurta saskaitų plana perkelti iš vienos įmonės į kitą.

0. Persikelti fin atskaitomybės struktūrą.
1. Pirmoje įmonėje užeiti ant sąskaitų plano lentelės, spausti ctrl-a (pasirenka viską), ctrl-c (kopijuoja).
2. Excelyje ar jo analoge spausti ctrl-v (paste). (jei dingsta lietuvybė, excelyje pasirinkite opciją Paste Special ir tada Unicode Text)
3. Excelyje palikti tik tris stulpelius tokia seka: nr, pavadinimas ir fin atskaitomybės pavadinimas. Pažymėti visus duomenis, spausti ctrl-c (copy).
4. Antroje įmonėje sąskaitų plano formoje spausti mygtuką su paste ikonėle.

 • Ar reikia prieš persikeliant likučius sąskaitas sąnaudų ir pajamų uždaryti, ar uždarymą daryti programoje po likučių perkėlimo?

Programai vienodai, supras abu variantus normaliai. O kaip geriau praktiškai, pats nežinau.

 • Kaip naudotis automatiniu PVM deklaravimu (deklaracijų paruošimu iš programos turimų duomenų)?

Tam reikia: Duomenys\Įmonės duomenys uždėti varnelę ant Naudoti PVM deklaracijas; Dokumentai\PVM deklaravimo schemos susikurti PVM deklaravimo schemas pagal įmonėje pasitaikančių su PVM susijusių operacijų tipus ("standartinis", importas, reprezentacinės etc.); išrašomose ir gaunamose sąskaitose faktūrose bei avanso apyskaitose prie eilučių priskyrinėti susikurtas deklaravimo schemas. Atkreiptinas dėmesys, kad pasirinkus deklaravimo schemą (pvz, gautoje faktūroje) automatiškai nustatomas toje schemoje numatytas PVM tarifas, t.y. deklaravimo schemos stulpelis gali būti naudojamas vietoje PVM tarifo stulpelio. Iš kitos pusės, programa, esant reikalui, leidžia pasirinkti ir kitokį nei nurodyta deklaravimo schemoje tarifą, tik įspėja vartotoją apie tokį neatitikimą.

PVM deklaravimo schemų kūrimą paprasčiausią pavaizduoti pavyzdžiu. Palyginkite žemiau pridėtą paveiksliuką su PVM deklaracijos forma ir tikrai suprasite veikimo principą (jei ką, raidė E prieš laukelio numerį naudojama todėl, kad ji naudojama VMI formos duomenų faile, o laukelis kodas skirtas integracijai su išorinėmis sistemomis, t.y. vidutiniam piliečiui neaktualu).

PVM deklaravimo schemos pvz

 • Lėšų apyvartos ataskaitoje spausdinant nerodo likučio perkėlimo, nors peržiūros lange eilutėje "Suma EUR" rodo pradinį (perkeltą) likutį ir gerą galutinį, o pirmame stulpelyje Suma pradžioje likusi nulis ir pabaigoje likutis mažesnis perkėlimo suma.

Reikia Dokumentai\Piniginės lėšos\Piniginių lėšų sąskaitos nurodyti jų pradinį likutį, net jei tų sąskaitų valiuta EUR.

 • Kur reikia suvesti Administruojančio banko duomenis, man neleidžia nieko suvesti vedant Lėšų apskaitos sąskaitas.

Banką reikia įvesti kaip kontrahentą tiekėją.

 • Ar kasos knygos nėra?

Yra. Dokumentai\Piniginės lėšos\Piniginių lėšų apyvarta prie print prieview paspaudus trikampiuką.

 • Avanso apyskaitoje nerodomas likutis pradžioj ir likutis pabaigoj.

Ir neturi.
Vienintelė avanso apyskaitos paskirtis pgl. teisės aktus - pateikti įmonei išlaidas/įplaukas pagrindžiančius dokumentus vienu kartu, o ne po vieną. Jokie teisės aktai nenumato pareigos avanso apyskaitoje vesti kažkokį balansą. Forma yra paveldėta nuo popieriaus laikų, teisės aktai jokios formos nenustato, tai įmonės reikalas.
Balansas yra fakto, o ne susitarimo klausimas. Tarkim, pamiršus formuojant apyskaitą įtraukti kokį ankstesnį banko pavedimą atskaitingam, balansas vien dėl dviejų parašų apyskaitoje niekaip nepasikeistų. O pradėjus rašyti apyskaitose balansus tik laiko klausimas kada prisidarysi bėdų su "klaidingu balansu". Ką tada daryti? Vėl rinkti du parašus?
P.S. Avanso apyskaita jokiu būdu ne kasos dokumentas. Įmonė iš vis kasos gali neturėti, o atskaitingam išduoti kortelę atsiskaitymui ar pavedimą į atskaitingo sąskaitą padaryti.

 • Nepažymėjau, kad įmonė PVM mokėtoja, bet dabar prisiregistruos, kaip pakeisti? Ar užtenka prie rekvizitų įrašyti PVM kodą?

Užtenka.

 • Kaip galima pataisyti PVM sumą, kai vedu gautą sąskaitą ir PVM neatitinka 1 ct?

Dešiniu pelės mygtuku ant bet kurio stulpelio pavadinimo.

 • Kaip nustatyti gautos SF apmokėjimo terminą? 

Programoje nėra specialaus apmokėjimo termino nurodymo. Galite šiuo tikslu naudoti papildomos informacijos laukelį arba įrašyti pastovią apmokėjimo termino sąlygą į įmonės naudojamą SF šabloną.

 • Kaip susikurti savo sąskaitos faktūros šabloną? 

Įmanoma įsidėti bet kokį šabloną per Duomenys\Įmonės duomenys, tabas Regioniniai nustatymai, tabas Sąskaitos forma.
Tik duomenys turi būti reikiamai sumap'inti.
Įmonės duomenų map'ą galima rasti source: Apskaita5\Apskaita3\Apskaita\Helpers\PrintingMethods\GetDataSetForReport
Faktūros duomenų map'ą galima rasti source: Apskaita5\Apskaita3\Apskaita\Helpers\PrintingMethods\MapObjectDetailsToReport su R_Obj parametro tipu Documents.InvoiceMade.
Darant šablona per visual studio galima reference'inti dll'ą AccControls ir naudoti jo dataset'ą ReportData.
Programa naudoja Report Viewer 2008 v. 2, taigi redaguoti galima tik su Visual Studio 2005 arba 2008, bet ne vėlesnėmis.

Nemokama (express) versija, kuria galima redaguoti šablonus yra Visual Web Developer 2008 Express Edition SP1 kartu su Reporting Add-on for Visual Web Developer 2008 Express Edition

Be kita ko, microsoftas nepasirūpino žmogišku rdlc failų upgrade'u į naują reportviewer'į (2010 v. 3). Jei kas užsiimtų rankine visų reportų konversija, būčiau dėkingas. 

 • Kaip sąskaitoje faktūroje užpajamuoti prekes, IT, taip pat užregistruoti kitas iš faktūros kylančias operacijas su prekėmis ir IT?

Yra plius (“+”) mygtukas pridėti specialios paskirties eilutei, kuri leidžia pajamuoti ir t.t.
Taip pat yra stulpelis “Susietas objektas”, ant kurio paclickinus galėsite redaguoti specifinius atitinkamos operacijos duomenis.

 • Turiu klausimą dėl IT likučius esu suvedus 12.31d. todėl ilgalaikį suvedžiau tai dienai, bet kai skaičiuoju nusidėvėjimą už pirmą mėnesį man skaičiuoja už du mėn. Kaip reikia sutvarkyti ar suvesti kad gerai skaičiuotų nusidėvėjimą?

Prie bendrų IT duomenų reikia nuimti varnelę nuo tęsiamas naudojimas ir 12.31 perduoti naudoti.

 • Ar neįmanoma koreguoti darbo užmokesčio priedus, pas mane kintantys priedai kiekvieną mėnesį.

Priedas programoje gali būti tik santykinai pastovus, nepastovioms, kiekvieną mėnesį kintančioms išmokom naudokit stulpelį Kitos išmokos susijusios su atliktu darbu.

 • Niekur nerandu, kur reikia įvesti, kad darbuotojas papildomai kaupia 1 proc. pensijai?

Niekur nereikia įvesti. Kai skaičiuojate darbo užmokestį pakeičiate tarifą, vietoj 3 % pataisote 4 %. Tokiems darbuotojams pildomas atskiras darbo užmokesčio žiniaraštis.

 • Kaip sukurti darbuotojui naują darbo sutartį ir suvesti būtiną informaciją apie jį (priėmimo data, darbo laikas, NPD ir t.t.)?

Bendri darbuotojo duomenys įvedami per Duomenys\Analitikos duomenys\Naujas kontrahentas, nepamirštant uždėti varnelės Darbuotojas.
Nauja darbo sutartis įvedama Darbuotojai\Darbuotojų duomenys paclickinus ant reikiamo darbuotojo ir pasirinkus Nauja sutartis. Norėdami matyti darbuotojus, su kuriais dar nėra registruota darbo sutarčių, uždėkite varnelę ant Įtraukti darbuotojus be darbo sutarčių.

 • Kaip įvesti darbuotojo atleidimą?

1. Užpildyti atleidžiamam darbuotojui darbo laiko apskaitos žiniaraštį (jei naudojama);
2. Prie bendrų darbo sutarties duomenų įvesti atleidimo data;
3. Sukurti darbo užmokesčio žiniaraštį galutiniam atsiskaitymui.

 • Blogai skaičiuoja darbo užmokestį.

DUŽ yra nurodoma, kiek faktinių d.d., d.v. ir kiek grafikinių d.d., d.v. Jei darbuotojas dėl kažkokių priežasčių neišdirbo visų grafikinių valandų, reiškiasi neuždirbo ir visos algos.
Programa grafikines dienas ir valandas skaičiuoja apytiksliai, šiuos du skaičius reikia prisižiūrėti pačiam.

 • Suvedinėju nauja darbo laiko apskaitos žiniaraštį, žmogus pradėjo dirbti nuo 2014 lapkričio 20 dienos.ir kai suvedu nulius iki 20 dienos man prie dienų raudonus šauktukus išmeta. Ką tokiu atveju man ten rinktis?

Susikurkite laiko klasę "be darbo sutarties" su kodu, pvz., brūkšniuku (Darbuotojai\Darbo laiko klasės).

 • Pas mūsų įmonėje dažnai atlyginimas mokamas dalimis ir vėluoja. Ar nėra galimybės kai nurodoma, kad išmokamas atlyginimas nurodyti sumą, kuri išmokama, nes prie atlyginimų išmokėjimų jos koreguoti neleidžia.

Nėra galimybės.

You can’t perform that action at this time.