Raspberry Pi Pinleri için mikrosite. http://pinler.raspi.gen.tr
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
prettify
LICENSE
README.md
pinout-logo.png
pinout.css
pinout.html
pinout.js

README.md

Pinler

Bu mikro site Raspberry Pi Türkiye Topluluğu için hazırlanmıştır. Online haline bu adresten erişebilirsiniz.

Bu repo Gadgetoid/Pinout'un Türkçe çevirisi olmakla birlikte sizler aracılığı ile gelen isteklerle daha da şekillenmeyi, örnekleri zenginleşmeyi amaçlıyorum.

Kurulum

Bu dosyaların düzgün kurulduktan sonra (virtual)host'unuzda gelen her isteği pinout.html'e kırmalısınız. Bunun için Apache kullanıyorsanız ve mod_rewrite açıksa şunun gibi bir .htaccess dosyası oluşturabilirsiniz:

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_URI}  !(\.png|\.css|\.js)$
RewriteRule (.*)  pinout.html [QSA,L]

Nginx'de de şuna benzer bir özel ayar iş görecektir:

if ($request_filename !~* \.(png|css|js)$ ) {
  rewrite ^(.*)$ /pinout.html; 
}

Destek

Bu sayfa altından bu projeye destek olabilirsiniz. Bu repoyu forklayıp, kendinizce geliştirip push request ile geliştirmenizi bana sunabilir, issues kısmında konuları tartışabilirsiniz. Raspberry Pi hakkındaki diğer tüm sorular için Raspberry Pi Türkiye Forumları'na başvurun.

Lisans

Bu mikrosite Creative Commons 3.0 Attribution lisansı ile lisanslanmıştır.

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Orijinal kaynağa alıntı yaptığınız sürece ticari veya ticari olmayan işlerinizde kullanabilir, projelerinize bu repodaki kodları dahil edebilirsiniz.

Kaynak kodunda bulunan Google Code Prettify kütüphanesi de Apache 2.0 lisansına sahiptir.

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0