Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
125 lines (107 sloc) 2.18 KB
source 'https://rubygems.org'
gem 'rails', "~> 4.2.0"
gem 'sprockets'
gem 'haml'
gem 'protected_attributes'
gem "actionpack-action_caching"
gem 'puma'
gem 'omniauth-openid'
gem 'omniauth-steam'
gem 'devise'
gem 'steam-condenser', :git => 'https://github.com/koraktor/steam-condenser-ruby'
gem 'logs_tf'
gem 'base32_pure'
gem 'remote_lock', :git => "https://github.com/Arie/remote_lock"
gem 'lograge'
#Map uploads
gem 'carrierwave'
gem 'rbzip2', :git => 'https://github.com/koraktor/rbzip2'
gem 'rubyzip'
#Logdaemon
gem 'tf2_line_parser'
gem 'eventmachine'
gem 'dante'
gem 'net-ssh'
gem 'net-sftp'
gem 'draper'
gem 'will_paginate'
gem 'zeroclipboard-rails'
gem "google_visualr"
gem 'rack-cache'
gem 'paypal-sdk-rest'
gem 'sidekiq'
gem 'sidekiq-cron'
gem 'geoip'
gem 'geocoder'
gem 'rbtrace'
gem 'dalli'
gem 'connection_pool'
#NFO server restarts
gem 'mechanize'
#Simrai server restarts
gem 'faraday'
gem 'american_date'
gem 'jbuilder'
gem 'ffi'
gem 'pg'
gem 'therubyracer'
gem 'oily_png'
group :development do
gem 'better_errors'
gem 'binding_of_caller'
end
group :deployment do
gem 'capistrano-ext'
gem 'capistrano_colors'
gem 'capistrano'
gem 'capistrano-maintenance'
gem 'capistrano-sidekiq'
gem 'capistrano-rvm'
gem 'capistrano-bundler'
gem 'capistrano-rails'
gem 'capistrano-faster-assets'
gem 'capistrano3-puma'
end
group :test, :development do
gem 'factory_girl_rails'
gem 'rspec-rails'
gem 'rspec-collection_matchers'
gem 'rspec-activemodel-mocks'
gem 'pry-nav'
gem 'zonebie'
end
group :test_tools do
gem 'coveralls', require: false
gem 'fuubar'
end
group :production do
gem "sentry-raven"
end
group :test do
#Load minitest explicitly to work around shoulda issue
gem "minitest"
gem 'shoulda-matchers'
gem 'vcr'
gem 'webmock', "~> 1.0"
gem 'delorean'
gem 'json_expressions'
#cucumber
gem 'cucumber'
gem 'cucumber-rails', require: false
gem 'database_cleaner'
gem 'launchy'
gem 'capybara'
gem 'selenium-webdriver'
end
gem 'uglifier'
gem 'jquery-rails'
gem 'compass-rails'
gem 'sass'
gem 'sass-rails'
gem 'sassc'
gem 'bootstrap-sass'
gem 'simple_form'
gem 'will_paginate-bootstrap'
gem 'execjs'
gem 'font-awesome-rails'
gem 'coffee-rails'