Penspinning: Make your Mod is app for creating penspinning mods color variants
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Body
BusterCyl
Capy
Gripy
MenowaLight
.gitignore
LICENSE
PenspinningMakeYourMod.pro
PenspinningMakeYourMod.pro.user
README.md
WaterfallProporcjonalny.png Initial commit Jul 19, 2018
busterwindow.cpp
busterwindow.h
busterwindow.ui
favicon.ico
huge.png
main.cpp
mainwindow.cpp
mainwindow.h
mainwindow.ui
menowawindow.cpp
menowawindow.h
menowawindow.ui
psmya.rc
resources.qrc
retro_intro.png
whirlpool.png Initial commit Jul 19, 2018

README.md

Penspinning-MakeYourMod

Penspinning: Make your Mod is app for creating penspinning mods color variants Penspinning: Make your Mod to aplikacja do tworzenia własnych wersji kolorystycznych modów do penspinningu Program jest wydany pod licencją MIT, co oznacza że można wydawać jego własne wersje, nie usuwając informacji o ich realnych autorach, tj: Arteq - ariteku.pl Pozdrowienia dla SpinAcademy!