Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
129 lines (129 sloc) 4.31 KB
<!--Portfolio website-->
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
<head>
<link rel="stylesheet" href="Main.css">
<link rel="stylesheet" href="nav_and_footer.css">
<link rel="stylesheet" href="Responsive.css">
<meta charset="utf-8">
<meta name="robots" content="all">
<meta name="language" content="dutch">
<meta name="author" content="Armand van Alphen">
<meta name="keywords" content="--------------">
<meta name="copyright" content="copyright">
<title>Home</title>
</head>
<body>
<div id="navigatie">
<table>
<tr>
<td class=tdd><a href="Portfolio_home.html">Home</a></td>
<td class=tdd><a href="Nu.html">Nu</a></td>
<td class=tdd><a href="Na_de_opleiding.html">Na de opleiding</a></td>
<td class=tdd><a href="5_jaar_aan_het_werk.html">5 jaar aan het werk</a></td>
<td class=ttd2></td>
</tr>
<tr>
<td class=tdd2></td>
<td class=tdd><a href="Noeri.html">Noeri</a></td>
<td class=tdd><a href="Amin.html">Amin</a></td>
<td class=tdd><a href="Plannen.html">Plannen</a></td>
<td class=tdd><a href="Persoonlijk.html">Mijn persoonlijkheid</a></td>
</tr>
</table>
</div>
<main class="center" id=homelay>
<div class=mainhome id=hometext>
<table id=plan-table>
<thead>
<tr>
<th>Nr</th>
<th class=second-row>Taak</th>
<th class=third-row>Uitvoerder</th>
<th>Geschatte tijd</th>
<th>Gemeten tijd</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr><!--1-->
<td>1</td>
<td class=second-row>Werken met de pc</td>
<td class=third-row></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr><!--2-->
<td>2</td>
<td class=second-row>Type in Word een lijst met klasgenoten en zorg dat de lijst gesorteerd staat op achternaam.</td>
<td class=third-row>B</td><!--Uitvoerder-->
<td>10m</td><!--Geschatte tijd-->
<td></td><!--Gemeten tijd-->
</tr>
<tr><!--3-->
<td>3</td>
<td class=second-row>Stel Word zo in dat het standaard lettertype Arial 11 pt wordt bij ieder document dat gemaakt wordt.</td><!--opdracht-->
<td class=third-row>B</td><!--Uitvoerder-->
<td>3m</td><!--Geschatte tijd-->
<td>4m 38s</td><!--Gemeten tijd-->
</tr>
<tr><!--4-->
<td>4</td>
<td class=second-row></td><!--opdracht-->
<td class=third-row></td><!--Uitvoerder-->
<td></td><!--Geschatte tijd-->
<td></td><!--Gemeten tijd-->
</tr>
<tr><!--5-->
<td>5</td>
<td class=second-row>Internet</td><!--opdracht-->
<td class=third-row></td><!--Uitvoerder-->
<td></td><!--Geschatte tijd-->
<td></td><!--Gemeten tijd-->
</tr>
<tr><!--6-->
<td>6</td>
<td class=second-row></td><!--opdracht-->
<td class=third-row></td><!--Uitvoerder-->
<td></td><!--Geschatte tijd-->
<td></td><!--Gemeten tijd-->
</tr>
<tr><!--7-->
<td>7</td>
<td class=second-row>Zoek op internet naar de meest voordelige Acer 15"Laptop met touch screen.</td><!--opdracht-->
<td class=third-row>B</td><!--Uitvoerder-->
<td>4m</td><!--Geschatte tijd-->
<td>2m 11s</td><!--Gemeten tijd-->
</tr>
<tr><!--8-->
<td>8</td>
<td class=second-row>Zoek op internet naar het nederlandse telefoonnummer van de service lijn voor sever producten van Acer.
</td><!--opdracht-->
<td class=third-row>B</td><!--Uitvoerder-->
<td>5m</td><!--Geschatte tijd-->
<td>1m 20s</td><!--Gemeten tijd-->
</tr>
<tr><!--9-->
<td>9</td>
<td class=second-row>Zoek op internet naar de drivers voor de aansturing van een startec USB31000S USB ethernet module met een recente versie van Windows.</td><!--opdracht-->
<td class=third-row>B</td><!--Uitvoerder-->
<td>10m</td><!--Geschatte tijd-->
<td>2m 28s</td><!--Gemeten tijd-->
</tr>
<tr><!--10-->
<td>10</td>
<td class=second-row>Download en installeer een nederlandstalige versie van Notepad++.</td><!--opdracht-->
<td class=third-row>B</td><!--Uitvoerder-->
<td>2m</td><!--Geschatte tijd-->
<td>1m 16s</td><!--Gemeten tijd-->
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</main>
<footer id=foot>
<footer id=foot1>
Footer
</footer>
</footer>
</body>
</html>
You can’t perform that action at this time.