Navigation Menu

Skip to content

Artsdatabanken/nin-kart

Repository files navigation

Open Source Love MIT Licence PRs Welcome code style: prettier

Natur i Norge (NiN) kart

Oppskrift for å komme i gang finner du i Wikien, se lenker nedenfor. Oppsett av greiner og deployment er i endring per nå, men live-versjon har alltid krevt manuell trigger for å bygges.

Nyttige lenker i prosjektet

Oppdatere datagrunnlag - lenker

Relaterte prosjekter

Thanks


Thanks to BrowserStack for providing an open-source account for testing & development!