Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
120 lines (90 sloc) 2.61 KB

Program Szkolenia

.. todo:: stworzyć podział na dni szkolenia i bardziej dokładny opis agendy
.. todo:: stworzyć ankietę nie tylko do poszczególnych osób, ale także do grupy, poziom zaawansowania, zainteresowanie technologiami, doświadczenie zespołu, technologie w których zespół robi, grupa docelowa

Tematy na szkolenie

Jenkins Job DSL and cloud slaves

 • Groovy basics
 • Jenkins Job DSL plugin and its ecosystem
 • Job DSL and it's testing
 • On Demand cloud slaves with jClouds

Continuous Delivery

 • Strategies and best practices of defining Continuous Delivery in an organization
 • Technologies and processes supporting Continuous Delivery
 • High level of parallelism in Continuous Delivery

Warning

Attention will be paid to how automated testing is embedded in the pipeline and the cycle speed

Microservices and Docker

 • Microservices basics:

  • why?
  • how?
  • what?
 • Docker:

  • introduction to containers and Docker
  • Docker images and repositories
  • Working with container
  • Building images using Dockerfile
  • Running containers as services, administration and security of containers
  • Management of interconnected containers using Docker Compose and SystemD g)
  • Introduction to clustering

DevOps in the cloud

 • IaaS vs PaaS

 • IaaS examples:

  • Amazon (i.e. EC2)
  • Google Cloud
 • PaaS examples:

  • CloudFoundry
  • Heroku

Automation of infrastructure and Infrastructure as a Code (IaaC)

 • Vagrant
 • Ansible
 • Puppet (and comparison with Ansible)
 • Terraform

Dodatkowe tematy

 • ogolnego spojrzenia na szeroki aspekt tematow, podpowiedzi jakie rozwiazania beda pasowac do naszych potrzeb
 • ekosystem narzędziowy
 • Tworzenie środowisk przy pomocy dockera
 • Best practices. Przykłady rzeczywiste.
 • automatyzacja w Jenkins, best practices
 • ELK i logowanie (pisanie filtrów Logstash)
 • statsd i graphite

Agenda

Dzień 1 - Provisioning

 • Agile i DevOps
 • Vagrant
 • Puppet
 • Git Flow

Dzień 2 - Ecosystem

 • Stawianie i łączenie narzędzi:

  • Bitbucket
  • Jenkins
  • SonarQube
 • Konfiguracja:

  • Budowanie gałęzi Git Flow

Dzień 3 - Cloud

 • Microservices

 • IaaS

  • Amazon AWS
  • Google Cloud
 • PaaS

  • Heroku
  • Cloud Foundry

Dzień 4 - All together

 • Docker
 • jClouds
 • Continuous Delivery
 • Ansible
 • Terraform
 • ELK
 • statsd i graphite