Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
63 lines (35 sloc) 9.41 KB

Wstęp

Zanim zaczniemy kodować

Development to nie tylko kod. Chociaż bardzo często o tym zapominamy to “kodzenie” jest wyłącznie jedną z części procesu wytwarzania oprogramowania. Development to narzędzia wpierające programowanie, to systemy kontroli wersji, to Continuous Integration i Delivery i w końcu to również ludzie i ich interakcje. Metodyki agile takie jak Scrum i Kanban na stałe zagościły w naszych projektach jako standardy komunikacji i usprawnienia pracy.

Niniejsza książka jest zaadresowana do developerów, testerów, adminów, analityków biznesowych, managerów i wreszcie coachów Agile na każdym poziomie zaawansowania. Procesy które tutaj opisuję pomagają sprawnie wytwarzać oprogramowanie w zadowalającym i przewidywalnym tempie. Pozwalają okiełznać chaos związany z prowadzeniem projektu informatycznego oraz zwiększyć satysfakcję klienta z oprogramowania, które zamówił. Zasady tutaj przedstawione są uniwersalne i można je zastosować do każdego projektu bez względu na dziedzinę oraz język programowania. Są to po prostu ogólnie przyjęte dobre praktyki wytwarzania oprogramowania skutecznie wdrożone w firmach zarówno małych jak i dużych na całym świecie.

Wszystko o czym będzie mowa w następnych rozdziałach jest dostępne w internecie w postaci audio, wideo lub jako artykuły i blogposty o poszczególnych elementach procesu. Nigdzie jednak nie znalazłem dobrego źródła przedstawiającego problem od początku do samego końca. Od wyjścia z inicjatywą projektową, przez realizację, programowanie i wdrożenie na środowisko produkcyjne włącznie. Choć coraz częściej w internecie znajduję oferty pracy dla tzw. Full Stack Developera to zrozumienie tematu i środowiska jest na niezbyt zadowalającym poziomie. Zamiast narzekać lepiej coś zrobić i zmienić. I ot takim sposobem właśnie czytasz książkę, która jest efektem moich doświadczeń oraz zbiorem dobrych praktyk wypracowanych przez największe autorytety świata IT i zarządzania projektami.

Development processes

Rozpoczynając pracę jako Coach w nowej firmie zwykle proszę o wprowadzenie w aktualny stan procesów i produktów. Tego co najcenniejsze dla firmy. To co stanowi corowy biznes i innowacyjność przedsiębiorstwa na rynku. Wg. mnie jedyny sposób aby dobrze dopasować procesy do organizacji to postarać się wniknąć w jej codzienną egzystencję. Zdarza się, iż właściciele firm nieufnie podchodzą do tematu dzielenia się tajemnicami biznesowymi lecz w miarę postępu szkoleń jesteśmy w stanie znaleźć porozumienie a co najważniejsze zaufanie do siebie.

Jednym z najczęstszych problemów jakie spotykam w organizacjach szczególnie młodych i "zwinnych" jest brak jakichkolwiek procesów. Organizacje, w których u podstaw leży Agile dochodzą do ekstremum i "brzydzą" się ich wprowadzaniem. Uważają, że to jedynie spowolni development, spowoduje bariery komunikacyjne między ludźmi a przede wszystkim zniszczy ich luźną i zwykle młodzieżową atmosferę.

Nic bardziej mylnego. Każda filozofia nawet błędna i nieaktualna zawiera w sobie dobre przesłania. ITIL tak mocno i szeroko krytykowany w start-upowym środowisku jako ciężki zestaw procesów zaprzeczających zwinności organizacji jest zbiorem najlepszych praktyk IT wypracowanych przez liderów branży jako odpowiedź na najczęściej pojawiające się problemy podczas tworzenia organizacji i prowadzenia projektów.

Moim zdaniem nawet takie ciężkie metodyki jak Prince i PMBoK posiadają w sobie elementy, których odrzucenie skazuje naszą organizację na wynajdywanie koła na nowo i marnowanie czasu na już rozwiązane problemy.

Proszę nie zrozum mnie źle: jestem daleki od wprowadzania tych metodyk jako standardy wytwarzania oprogramowania. Zresztą nie na darmo Agile (Scrum i Kanban) stają się standardem i wypierają swoich starszych kolegów. Moim przesłaniem jest sugestia aby przyjrzeć się tym tworom i zaimplementować ich najlepsze strony w naszych projektach czyniąc je jeszcze lepszymi i bogatszymi o sprawdzone standardy, które do niedawna były jedynym słusznym podejściem.

Team management

Praktycznie nie zdarza się abym pracując z jakimś zespołem nie natrafił na problem komunikacyjny między członkami zespołu. Zwykle wynika to z niedojrzałości zespołu, sposobu jego pracy oraz po prostu z problemów z jego zarządzaniem.

Aby stać się dobrym managerem nie konieczne jest wieloletnie doświadczenie w wytwarzaniu oprogramowania. Nie każdy Senior czy Ekspert developer będzie nadawał się na kierownika projektu, lidera zespołu czy szefa działu. W zadziwiającej większości przypadków osoby techniczne, które awansują na kierownicze stanowisko po prostu nie sprawdzają się w tej roli. Czasami jest to związane z umiejętnościami interpersonalnymi, tzw. miękkimi, takimi jak np. charakter introwertyczny. Czasami problem jest trudniejszy do zlokalizowania i wynika z polityki, zwykłej zawiści lub innych bardzo często prozaicznych problemów.

Dobry manager to taki, który przewidywalnie dowozi oraz charyzmatycznie ciągnie ludzi za sobą. Dobry manager to osoba, która jest "key-opinion leaderem" czyli jest uznawany za eksperta w swojej dziedzinie. Którego ludzie się słuchają nie dlatego, że jest nad nimi w strukturze hierarchicznej, a dlatego, że jest uznanym specjalistą i dobrym człowiekiem stanowiącym wzór dla innych jak postępować.

Choć rzadko się to zdarza to można spotkać takie osoby na swojej ścieżce życiowej. Zwykle idziemy za nimi nawet w ogień i nigdy tego nie żałujemy. Ich decyzje mocno wpływają zarówno na nasze życie prywatne jak i zawodowe. A praca z takimi osobami to czysta przyjemność.

"Bardzo fajnie się to czyta, ale rzeczywistość jest inna." Całkowicie zgadzam się z tą ideą. Jednakże spotkałem na swojej drodze taką osobę i wiem, że można i się da. Wystarczy tylko trochę dobrej woli.

Jeżeli jesteś managerem, bądź takim człowiekiem za którym inni będą chcieli pójść. Jeżeli testujesz albo wytwarzasz oprogramowanie to pomagaj swoim kolegom, ubogacaj ich i cierpliwie tłumacz podczas code review dlaczego takie a nie inne rozwiązanie jest odpowiednie. Jeżeli natomiast jesteś coachem, to w Twoją rolę jest wpisane takie zachowanie i powinno należeć to do Twoich obowiązków służbowych. Pamiętaj: spędzasz z kolegami z pracy 1/3 doby. Wszyscy wspólnie budujemy atmosferę w projekcie, który stanowi bardzo istotną część naszego dnia. To w jaki sposób się między sobą komunikujemy bezpośrednio przekłada się na jakość naszego produktu ale przede wszystkim na satysfakcję i przyjemność z pracy.

Team technical skills

Czasami niestety dobra wola nie wystarcza. Czasami brak doświadczenia daje we znaki i projekt mimo iż dobrze się zapowiadał zaczyna być, tym "kroczącym ku klęsce". Ten brak doświadczenia i umiejętności jest charakterystyczny dla młodych firm, których nie stać na zatrudnienie wysoko się ceniących specjalistów.

Firmy tego typu nie są jednak skazane na niepowodzenie. Wręcz przeciwnie: mają ogromny potencjał innowacji, która dobrze ukierunkowana i wyegzekwowana z należytą starannością może urosnąć w niebotyczne przedsięwzięcie przerastające swym ogromem nawet najśmielsze wyobrażenia założycieli. Pamiętaj, że takie potęgi jak Google, Microsoft, Amazon, Apple ale również i te nie związane z IT jak Boeing, Lockheed Martin, Wall Mart też zaczynały od niewielkich, niedoświadczonych przedsięwzięć. Dobre sterowanie, odpowiedni ludzie i trafione decyzje spowodowały, że dziś możemy tylko pozazdrościć ich potędze.

Umiejętności techniczne są ważne prawie tak ważne jak umiejętność pojawienia się z właściwym produktem we właściwym czasie. Umiejętności techniczne w firmach informatycznych są podstawową, integralną i nierozerwalną częścią egzystencji firm.

Jest powiedzenie: "jest jedna gorsza rzecz od pracownika, któremu zapłaciliśmy za szkolenie i od nas odszedł, taki którego na szkolenie nie wysłaliśmy i z nami został". Inwestycja w ludzi jest dobra i chyba nie muszę nikogo do tego przekonywać, jednakże zdarza się, iż managerowie przewrażliwieni na tym punkcie podejmują złe decyzje nierzadko skutkujące obniżeniem morale i zadowolenia z pracy wszystkich osób pracujących przy projekcie.

Technical debt analysis

Z pozoru wydaje się, że nasze oprogramowanie go nie posiada. To projekty innych ludzi są narażone na dług techniczny. To inni mają z tym problem nie ja… Tak niewiele potrzeba aby się przekonać, że ten problem dotyczy nawet naszego kodu i projektu. Zwykle przez brak pokory tkwimy w fałszywym przekonaniu.

Narzędzia, które pozwolą nam przeanalizować nasze oprogramowanie pod kątem występowania, a raczej określania wielkości długu technicznego są darmowe i dostępne od zaraz dla wszystkich popularnych języków programowania. W celu przybliżenia metod statycznej analizy kodu oraz liczenia długu zapraszam do kolejnych rozdziałów książki związanych z narzędziami developerskimi takimi jak SonarQube, Checkstyle, PMD i Findbugs.

Scrum/Kanban implementation maturity

Ileż to razy miałem doczynienia z zespołami, które twierdziły, że ich proces jest w pełni dojrzały, że robią SCRUMa, a problem leży gdzieś indziej...