Skip to content
2019'da web geliştirici olmanın yol haritası.
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 13 commits ahead, 7 commits behind kamranahmedse:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
project
.gitignore
contributing.md
readme.md

readme.md

Geliştirici Yol Haritası

Geliştirici Yol Haritası

2019'da web geliştirici olmanın yol haritası.

Kamran Ahmed'in geliştirici yol haritasından birebir çeviridir.


Aşağıda Ön Uç (Front-end), Arka Uç (Back-end) ve Devops geliştirici olmak için öğrenmeniz gereken teknolojileri açıklayan tablolar göreceksiniz. Bu tablolar eski bir profesör olan Kamran Ahmed tarafından topluluğa yardımcı olmak için hazırlanmış ve benim tarafımdan birebir çevirilmiştir.

Uyarı

Bu yol haritalarının amacı ne öğreneceğinize dair kafanızda fikir oluşması ve trend olan teknolojiler arasında ne öğrenmeniz gerektiğini açıklamaktır. Siz hangi aracın hangi durumlarda daha uygun olduğunu kendiniz öğrenmelisiniz. "trend" kelimesi asla iş için en uygunu anlamına gelmemektedir.

Giriş

Web Geliştirici Yol Haritası - Giriş

Ön Uç (Front-end) Yol Haritası

Web Geliştirici Yol Haritası - Ön Uç (Front-end)

Arka Uç (Back-end) Yol Haritası

Web Geliştirici Yol Haritası - Arka Uç (Back-end)

DevOps Yol Haritası

Web Geliştirici Yol Haritası - DevOps

🚦 Son Olarak

Eğer yol haritalarının daha fazla geliştirilebileceğini düşünüyorsan lütfen güncellemeler için PR açın ve sorunları Issues sekmesi altında bildirin. Ayrıca ben de geliştiriyor olacağım, dolayısıyla bu repo'yu tekrar ziyaret etmek üzere izleyebilir/yıldızlayabilirsiniz.

🙌 Destek Olun

Yol haritalarını nasıl güncelleyeceğinizi öğrenmek için Katkı dokümanı'na göz atabilirsiniz.

  • Geliştirmeler için Pull Request açın.
  • Issues sekmesinde fikirlerinizi tartışın.
  • Projeyi diğer insanlara da yayın.
  • Herhangi bir geribildirim için Bana veya Kamran Ahmed'e yazın.

Lisans

Lisans: CC BY-NC-SA 4.0

Bu içerik, Creative Commons Atıf-Gayriticari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 lisansıyla korunmaktadır. Lisans hakkında daha fazla bilgiye yukarıdaki bağlantı aracılığıyla erişebilirsiniz.

You can’t perform that action at this time.