Skip to content

Vad är en magisk spegel?

JohnnyJonander edited this page Feb 23, 2017 · 2 revisions
Clone this wiki locally

En magisk spegel är en spegel som presenterar uppdaterad information på ett snyggt sätt i en spegel. Spegeln byggs upp genom att man strippar en vanlig bildskärm på sitt hölje, sätter över "spionglas" eller en slags film som gör att ljus kan hitta ut men inte in, ansluter en Raspberry PI och snickrar in allt i en spelgelram.