Skip to content
Patrycja Pyrek edited this page Jun 24, 2022 · 10 revisions

Wprowadzenie:

Celem projektu jest stworzenie systemu typu BI umożliwiającego analizę klimatu, z naciskiem na emisje gazów cieplarnianych takich jak CO2, SO4, CH4. Rozwiązanie jest oparte na wykorzystaniu do stworzenia projektu hurtowni danych.

Projekt wykonali: Dudek Justyna, Fudro Jakub, Pyrek Patrycja