Skip to content
master
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 

Avoimen paikkatiedon käyttäjän hyvät käytännöt -opas

Tämä opas käsittelee avointa paikkatietoa tiedon käyttäjille suunnattuna:

 • Mitä käyttäjän olisi hyvä muistaa ja tietää (=etiketti), jotta liikkeellelähtö olisi sujuvaa?
 • Miten välttää yleisimmät ongelmat ja virheet?
 • Miten tapahtuu avoimen paikkatiedon julkaisijan ja käyttäjän vuorovaikutus?

Tämän oppaan ensimmäisen version laatimisen kanssa on samanaikaisesti (syksyllä 2014) laadittu vastaava avoimen paikkatiedon julkaisijan opas, johon tutustumien voi olla hyödyllistä myös tiedon käyttäjälle. Avoimen paikkatiedon oppaiden laatiminen on käynnistetty vuonna 2014 osana Paikkatietoverkoston Avoin paikkatieto -kärkihanketta. Lisätietoja Avoin paikkatieto –kärkihankkeesta: http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/karkihankkeet

Tämän oppaan ylläpito tapahtuu joukkoistetusti GitHubin avulla.

Avoimen paikkatiedon käyttöönotto

Paikkatietohakemistot - Mistä paikkatietoja löytyy?

Avoimen datan hakemistoja:

Paikkatietojen hakemistopalveluita (sisältää myös aineistoja, jotka eivät ole avointa dataa):

 • Hakusanalla "avoindata.fi" löytyvät avoimet paikkatietoaineistot ja -palvelut

Avoimen datan keskustelufoorumeja:

 • Kysymyksiä ja vastauksia liittyen avoimiin tietoaineistoihin ja niiden hyödyntämisestä.
 • Facebook:

Lisenssin huomioiminen

Avoimeen dataan liittyy aina avoimen datan lisenssi. Avoimen datan lisenssejä on pyritty vakioimaan, mutta lisensseissä saattaa esiintyä vaihtelua. Tutustu aina käyttöön ottamasi aineiston lisenssiin ja noudata sen ehtoja. Näin varmistat, että kaikilla osapuolilla on edellytykset jatkaa ja lisätä avoimen datan käyttöä. Huomioi erityisesti:

 • Saako aineistoa hyödyntää kaupallisessa käytössä?
 • Tuleeko aineiston tekijän nimi esittää aineiston yhteydessä?
 • Saako aineistoa muokata?
 • Mahdollisen jatkojulkaisun lisensioinnin vaatimukset

Erikseen on syytä huomioida: Avoimen datan lisenssi koskee vain ao. avoimen datan jakelukanavan kautta käytettävää tai käyttöön otettua aineistoa. Jos aineiston julkaisija A on avannut aineiston X avoimena datana ajankohtana Y, niin tästä ei automaatisesti seuraa, että saman aineiston aikaisemmat versiot tai muut tuoteversiot olisivat avointa dataa. Aineiston julkaisijalla saattaa olla eri aineisto-/tuoteversioita ja aineiston julkaisijalla saattaa olla edelleen tilaus- ja sopimuspohjaisia maksullisia aineistoja. Tilaus- ja sopimustoimintaan liittyy tyypillisesti asiakaskohtaisesti tapahtuvat aineistoluovutukset ja osapuolten väliset velvoitteet (toimitusaikataulu, maksut, jne.). Avoimen datan lisenseissä ja käytössä tuottajan ja käyttäjän välille ei synny muita velvoitteita kuin mitä avoimen datan lisenssissä on määritelty. Jos aineiston käyttöoikeuteen liittyy kysymyksiä, niin ota yhteyttä aineiston tuottajaan.

Tietoa on avattu yleiseen muotoon - tietoa voi joutua itse jalostamaan.

Paikkatiedolle ei ole yhtä yhteistä vakioitua muotoa. Lähtien jo teknisistä syistä johtuen aineistoa voidaan käsitellä (lue: joudutaan käsittelemään) useissa eri muodoissa. Käytettyyn muotoon vaikuttavat:

 • Aineiston tietosisältö, tyyppi ja määrä
 • Tiedostot tai rajapinnat eri tyyppeineen
 • Koordinaatistot ja korkeusjärjestelmät

Aineistojen julkaisumuotoja on ohjeistettu paikkatiedon avaajan oppaassa. Käytännössä aineistojen julkaisu tapahtuu rajallisessa määrässä eri vaihtoehtoja ja usein pelkästään yhdessä muodossa. Aineiston julkaisija valitsee ennakkoon arvioiden parhaiten kuhunkin aineistoon ja oletettuun käyttötapaan soveltuvan muodon. Näin ollen on todennäköistä, että avointa paikkatietoa joutuu muuttamaan eri muotoon, jotta se olisi käyttökelpoista ja optimaalisessa muodossa omaan käyttötarpeeseen. Aineistojen eri muodoista voi antaa palautetta aineistojen julkaisijalle, jolloin julkaisija voi arvioida omaa aineistotarjontaansa ja sen kehittämistä.

Aineiston ajantasaisuuden huomioiminen

Kartat ja paikkatiedot vanhenevat ajan myötä. Ottaessasi aineiston käyttöön huomioi milloin aineisto on julkaistu ja tarkkaile tuleeko siihen myöhemmin päivityksiä. Huomioi, että vaikka aineisto on julkaistu tiettynä ajankohtana, aineisto todennäköisesti sisältää osatietoja tai -alueita, joiden tosiasiallinen tiedonkeruu ja ajantasaisuus on saattanut tapahtua paljonkin ennen julkaisuhetkeä. Aineiston julkaisijan hyvä käytäntö on kertoa aineiston ajantasaisuuden yksityiskohdista aineiston metatiedoissa ja tietotuoteselosteissa.

Mitä sitten kun avoin paikkatieto on käytössä?

Mitä tehdä jos omat tiedot ja taidot ei riitä?

Avoimen datan sivustot, yhteisöt ja keskustelufoorumit

Avointa dataa käsittellää eri sivustoilla, yhteisöissä ja keskustelufoorumeissa. (Oppaan myöhempiin versioihin toivotaan täydennyksiä ja suoria linkkejä)

Paikkatiedot yleisesti

Koulutus ja kokemus auttavat paikkatietojenkin käytössä. Vain tekemällä oppii. Mikäli olet alkutaipaleella paikkatietojen käytössä, internet on nykypäivänä luonnollinen tietolähde itseopiskelun aloittamiseen.

Paikkatieto-ohjelmistot

Paikkatieto-ohjelmistoihin liittyen internetistä löytyy eri keskustelufoorumeita.

Koordinaatistot ja korkeusjärjestelmät

Koordinaatistoihin ja korkeusjärjestelmiin liittyviä internetlähteitä on esitetty paikkatiedon avaajan oppaan puolella.

Aineistokohtaiset kysymykset

Jos kysymys liittyy aineistoon, niin perehdy aina ensin aineiston metatietoihin ja tietotuotekuvauksiin. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä aineiston tuottajaan julkaisun yhteydessä mainittujen yhteystietojen kanssa. Huomioi kuitenkin, että eri organisaatioilla on eritasoiset mahdollisuudet tarjota henkilökohtaista palautepalvelua. Aineistokohtaista keskustelua esiintyy myös internetin keskustelupalstoilla.

Aineiston julkaisijan ja käyttäjän yhteistoiminta ja vuorovaikutus

Aineiston julkaisijan tehtävänä on:

 • julkaista ja jakaa aineisto avoimena
 • jakelun yhteydessä määrittää käytettävä avoimen datan lisenssi

Aineiston julkaisijan hyviin käytäntöihin kuuluvat lisäksi:

 • Aineiston metatietojen julkaiseminen. Mitä aineistoa on olemassa?
 • Tietotuoteselosteiden laatiminen. Mitä tietoa ja missä rakenteessa aineisto sisältää?
 • Aineiston myöhempi päivittäminen
 • Yhteystietojen ja palautekanavan tarjoaminen

Aineistojen käyttäjät voivat antaa ja heiltä jopa toivotaan palautetta avoimien paikkatietojen käytöstä. Palaute voi sisältää kysymyksiä, kiitoksia, kehitysideoita tai korjauspyyntöjä. Palautteen antaminen on kaiken kaikkiaan tärkeää, sillä palautteen perusteella toimintaa voidaan kehittää ja usein niin rajallisia resursseja voidaan kohdistaa paremmin vastaamaan tarpeita.

On kuitenkin hyvä muistaa, että avoimen aineiston käytössä tuottajan ja käyttäjän välille ei ole sopimussuhdetta, mikä velvoittaisi tiedon tuottajaa erityisiin toimenpiteisiin palautteen perusteella. Näin ollen kaikkia pyyntöjä tai toiveita ei välttämättä toteuteta. Valveutunut julkaisijaorganisaatio kuitenkin käsittelee palautteen ja pyrkii toteuttamaan toimenpiteet oman perustehtävänsä ja resurssien puitteissa.

Avoimet kysymykset

Seuraavia kysymyksiä on suunniteltu käsiteltäväksi tämän oppaan yhteydessä. Oppaan tässä versiossa avoimia käsittelemättömiä aiheita ovat:

 • Ymmärrä tiedon sisältö ja merkitys (tiedon soveltuvuus)
 • Mitä jatkojalosteen käyttäjän tulisi tietää tiedosta ja sen taustasta

About

Avoimen paikkatiedon käyttäjän hyvät käytännöt -opas

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published