Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
assets
captures
lib
market_assets
res
src/se/tidensavtryck
.gitignore
AndroidManifest.xml
default.properties
proguard.cfg
readme.md

readme.md

Avtryck

Avtryck är en tjänst för mobila presentationer av rika datakällor. Läs mer om historien bakom Avtryck .

Vår Android-applikation tar dig på guidade rundturer genom ett rikt kulturhistoriskt material.

Skärmdumpar

Alt text Alt text Alt text Alt text ![Alt text](https://github.com/Avtryck/avtryck-projectweb/raw/master/appening/captures/runsten detail.png "Runsten info") ![Alt text](https://github.com/Avtryck/avtryck-projectweb/raw/master/appening/captures/runsten hires.png "Runsten hires")

Beroenden

Något lånat

Stort tack till folket från Riksantikvarieämbetet för information runt K-Samsök och Kringla-appen.

Tack till Olof Brickarp för ikonerna.

Tummen upp-ikonen är från Icon Finder.

Licens

Copyright 2011 Johan Nilson, Jonas Beckman, Patrik Åkerfeldt, Joakim Bodin, Johan Mjönes

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

You can’t perform that action at this time.