No description, website, or topics provided.
Python JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
app
.gitignore
readme.md

readme.md

Avtryck (Web)

Avtryck är en tjänst för mobila presentationer av rika datakällor. Vår Android-applikation tar dig på guidade rundturer genom ett rikt kulturhistoriskt material. Läs mer om historien bakom Avtryck .

Här finns början till en webbapplikation för att skapa och redigera rundturer. Vi har registrerat domänen tidensavtryck.se för framtida bruk (den pekar just nu hit). Så här såg redigeringsläget ut när vi tävlade på Appening den 19/3 2011:

Alt text

Använder bland annat Google Maps, BluePrint, jQuery och Webapp Improved.

Licens

Copyright 2011 Johan Nilson, Jonas Beckman, Patrik Åkerfeldt, Joakim Bodin, Johan Mjönes

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.