Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

NE İŞE YARAR?

BKM Express iOS SDK paketi, kullanıcının BKMExpress ile yapacağı ödemeler için, işyeri uygulamasından çıkmadan, kart eşleme, hızlı kart değiştirme ve güvenli ödeme yapma seçeneklerini sunmaktadır.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

 • iOS 9.0 ve üzeri versiyonlarda desteklenmektedir.
 • iPhone cihazlar desteklenmektedir.

NASIL ÇALIŞIR?

BKM Express iOS SDK paketinin kullanılabilmesi için işyerleri BKM Express entegrasyonlarını tamamlaması gerekmektedir. Daha sonra işyeri servis uygulamaları BKMExpress core servislerine bağlanarak kendilerine verilen TOKEN'ı SDK tarafından sunulan methodlara parametrik olarak ileterek kart eşleştirme, değiştirme ve güvenli ödeme akışını başlatabilirler.

ORTAMLAR

Kart eşleme paketi iki farklı ortamda çalışmaktadır.

 • PROD
 • PREPROD

Debug mod aktif edildiğinde SDK preprod ortamına bağlanacaktır. Aksi halde prod ortama bağlanacaktır.

 [vc setEnableDebugMode:YES];

NOT: Entegrasyon sırasında işyerlerine verilen anahtarların sorumluluğu, işyerine aittir.

IOS OBJECTIVE-C SDK ENTEGRASYONU

 • SDK Cocoapods kullanılarak aşağıdaki komut ile projeye eklenmelidir.

   pod 'BKMExpressSDK', '1.2.3'
  
 • BKMExpress SDK arayüzlerinden geri haber alabilmek için BKMExpressPairingDelegate ve BKMExpressPaymentDelegate protokollerinin kullanılması gerekmektedir.

BKMExpressPairingDelegate

- (void)bkmExpressPairingDidComplete:(NSString *)first6Digits withLast2Digits:(NSString *)last2Digits; //Success 

- (void)bkmExpressPairingDidCancel; //Cancel

- (void)bkmExpressPairingDidFail:(NSError *)error; //Fail

BKMExpressPaymentDelegate

- (void)bkmExpressPaymentDidCompleteWithPOSResult:(BKMPOSResult *)posResult; //Success 

- (void)bkmExpressPaymentDidCancel; //Cancel

- (void)bkmExpressPaymentDidFail:(NSError *)error; //Fail

ÖRNEK OBJECTIVE-C ÖDEME AKIŞI KULLANIMI

#define PAYMENT_TOKEN @"Payment token will be given by BKM after the merchant integration"

@interface ViewController () <BKMExpressPaymentDelegate>

- (IBAction)tapPaymentButton:(id)sender {
  BKMExpressPaymentViewController *vc = [[BKMExpressPaymentViewController alloc] initWithPaymentToken:PAYMENT_TOKEN delegate:self];
  // YES:PreProd, NO:Prod
  [vc setEnableDebugMode:YES];
  vc.modalPresentationStyle = UIModalPresentationFullScreen;
  [self presentViewController:vc animated:YES completion:nil];
}

#pragma Payment delegate methods

- (void)bkmExpressPaymentDidCompleteWithPOSResult:(BKMPOSResult *)posResult{
  NSLog(@"Successful payment");
}

- (void)bkmExpressPaymentDidFail:(NSError *)error{
  NSLog(@"An error has occurred on payment = %@", error.localizedDescription);
}

- (void)bkmExpressPaymentDidCancel{
  NSLog(@"Payment is canceled by user");
}

ÖRNEK EŞLEŞME AKIŞI KULLANIMI

#define QUICK_PAY_TOKEN @"Quick pay token will be given by BKM after the merchant integration"
#define PAIRING_TICKET @"Ticket will be given by BKM after the merchant integration"

@interface ViewController () <BKMExpressPairingDelegate>

- (IBAction)tapPairButton:(id)sender {
  BKMExpressPairViewController *vc = [[BKMExpressPairViewController alloc] initWithToken:QUICK_PAY_TOKEN delegate:self];
  // YES:PreProd, NO:Prod
  [vc setEnableDebugMode:YES];
  vc.modalPresentationStyle = UIModalPresentationFullScreen;
  [self presentViewController:vc animated:YES completion:nil];
}

- (IBAction)tapChangeCardButton:(id)sender {
  BKMExpressPairViewController *vc = [[BKMExpressPairViewController alloc] initWithTicket:PAIRING_TICKET withDelegate:self];
  [vc setEnableDebugMode:NO];
  [self presentViewController:vc animated:YES completion:nil];
}

#pragma Pairing delegate methods

 - (void)bkmExpressPairingDidComplete:(NSString *)first6Digits withLast2Digits:(NSString *)last2Digits;{
  NSLog(@"%@",[NSString stringWithFormat:@"it was paired successfully the card which first six digit is %@ and last  two number is %@", first6Digits, last2Digits]);
}

- (void)bkmExpressPairingDidFail:(NSError *)error{
  NSLog(@"An error has occurred on card pairing = %@",error.localizedDescription);
}

- (void)bkmExpressPairingDidCancel{
  NSLog(@"Card pairing is canceled by user");
}

IOS SWIFT SDK ENTEGRASYONU

BKMExpressPaymentDelegate

- func bkmExpressPaymentDidComplete(with posResult: BKMPOSResult!); //Success 

- func bkmExpressPaymentDidCancel(); //Cancel

- func bkmExpressPaymentDidFail(_ error: Error!) { //Fail

ÖRNEK SWIFT ÖDEME AKIŞI KULLANIMI

let kQUICK_PAY_TOKEN:String = "Quick pay token will be given by BKM after the merchant integration"
let kPAYMENT_TOKEN:String = "Payment token will be given by BKM after the merchant integration"

class ViewController: UIViewController , BKMExpressPaymentDelegate {

override func viewDidLoad() {
  super.viewDidLoad()
}

override func viewDidAppear(_ animated: Bool) {
  
  super.viewDidAppear(animated)
  let instanceOfCustomObject: BKMExpressPaymentViewController = BKMExpressPaymentViewController(paymentToken: kPAYMENT_TOKEN, delegate: self)

  // True:PreProd, False:Prod
  instanceOfCustomObject.setEnableDebugMode(true)
  instanceOfCustomObject.modalPresentationStyle = .fullScreen
  
  self.present(instanceOfCustomObject , animated:true,completion: nil)
}

override func didReceiveMemoryWarning() {
  super.didReceiveMemoryWarning()
  // Dispose of any resources that can be recreated.
}

func bkmExpressPaymentDidComplete(with posResult: BKMPOSResult!) {
  NSLog("Successful payment with POS message")
}

func bkmExpressPaymentDidFail(_ error: Error!) {
  NSLog("An error has occurred on payment %@", error.localizedDescription)
}

func bkmExpressPaymentDidCancel() {
  NSLog("Payment is cancelled by user")
}

About

BKM Express iOS SDK

Resources

License

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.