Git repo for the BME deep learning course.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download

README.md

Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon (VITMAV45)

Jelen tartalmak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen tartott "Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon" tantárgy segédanyagaként készültek. A tantárgy honlapja: http://smartlab.tmit.bme.hu/oktatas-deep-learning Deep Learning kutatás: http://smartlab.tmit.bme.hu/deep-learning

A tartalmak egészének vagy bármely részének újra felhasználása, publikálása csak a szerzők írásos beleegyezése esetén megengedett.

Kontakt személy: Dr. Gyires-Tóth Bálint (toth pont b kukac tmit pont bme pont hu)