Browse files

Update sv-SE

  • Loading branch information...
1 parent 65306e5 commit 6b407736663e5a4e4ff57b3ab2545cf6ea6b6c87 @mbabker mbabker committed Oct 18, 2011
View
3 CHANGELOG
@@ -1,3 +1,6 @@
+18-October-2011 Michael Babker
+~ Add a min-width to button elements
+
29-September-2011 Michael Babker
~ Add check for Buzz being enabled
View
144 language/sv-SE/sv-SE.plg_content_yetanothersocial.ini
@@ -1,66 +1,94 @@
; Yet Another Social Plugin
; Copyright (C) 2011 Michael Babker. All rights reserved.
; Note : All ini files need to be saved as UTF-8 - No BOM
-; Double quotes in the values have to be formatted as "_QQ_"
-; Translated by JOKR Solutions
+; Double quotes in the values have to be encoded as "_QQ_"
-COM_PLUGINS_DISPLAY_FIELDSET_LABEL="Visa alternativ"
-COM_PLUGINS_FACEBOOK_FIELDSET_LABEL="Facebook Gilla Alternativ"
-COM_PLUGINS_GOOGLE_FIELDSET_LABEL="Google +1 alternativ"
-COM_PLUGINS_TWITTER_FIELDSET_LABEL="Twitter Dela alternativ"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL="Innehåll - Yet Another Social Plugin"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_CATEGORIES_DESCRIPTION="Välj kategorier för att visa de valda knapparna i"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_CATEGORIES_LABEL="Välj kategorier"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_FACEBOOK_DESCRIPTION="Välj att visa Facebook Gilla knapp"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_FACEBOOK_LABEL="Visa Facebook Gilla knapp"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_GOOGLE_DESCRIPTION="Välj att visa Google +1 knapp"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_GOOGLE_LABEL="Visa Google +1"
+YASP_TRANSLATED_BY="Översatt av: JOKR Solutions <webmaster@jokrsolutions.se> www.jokrsolutions.se"
+COM_PLUGINS_BUZZ_FIELDSET_LABEL="Alternativ Google Buzz"
+COM_PLUGINS_DISPLAY_FIELDSET_LABEL="Visa alternativ"
+COM_PLUGINS_FACEBOOK_FIELDSET_LABEL="Facebook Gilla Alternativ"
+COM_PLUGINS_GOOGLE_FIELDSET_LABEL="Google +1 alternativ"
+COM_PLUGINS_LINKEDIN_FIELDSET_LABEL="Alternativ Linkedin"
+COM_PLUGINS_TWITTER_FIELDSET_LABEL="Twitter Dela alternativ"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL="Innehåll - Yet Another Social Plugin"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_BUZZ_STYLE_DESCRIPTION="Layouten för Google Buzz-knappen. Layout för räknare visar en sammanräkning av antalet inlägg i Buzz, normal-layout visar bara knappen och länk-layout visar en textlänk."
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_BUZZ_STYLE_LABEL="Layout Buzz-knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_BUZZ_STYLE_OPTION_LINK="Textlänk"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_BUZZ_STYLE_OPTION_NORMAL_BUTTON="Normal storlek på knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_BUZZ_STYLE_OPTION_SMALL_BUTTON="Liten storlek på knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_BUZZ_STYLE_OPTION_NORMAL_COUNT="Normal storlek med räknare"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_BUZZ_STYLE_OPTION_SMALL_COUNT="Liten storlek med räknare"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_BUZZ_TEXT_DESCRIPTION="Valfri text som ska visas med post"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_BUZZ_TEXT_LABEL="Meddelandetext"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_BUZZ_DESCRIPTION="Välj om du vill visa Google Buzz knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_BUZZ_LABEL="Visa Google Buzz"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_CATEGORIES_DESCRIPTION="Välj kategorier för att visa de valda knapparna i"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_CATEGORIES_LABEL="Välj kategorier"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_FACEBOOK_DESCRIPTION="Välj att visa Facebook Gilla knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_FACEBOOK_LABEL="Visa Facebook Gilla knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_GOOGLE_DESCRIPTION="Välj att visa Google +1 knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_GOOGLE_LABEL="Visa Google +1"
PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_POSITION_DESCRIPTION="Välj att visa knapparna högst upp eller längst ned i artikeln"
PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_POSITION_LABEL="Position i artikel"
PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_POSITION_OPTION_BOTTOM="Längst ned"
PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_POSITION_OPTION_TOP="Längst upp"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_TWITTER_DESCRIPTION="Välj att visa Twitter Dela knapp"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_TWITTER_LABEL="Visa Twitter Dela"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_ACTION_DESCRIPTION="Välj att visa "_QQ_"Gilla"_QQ_" eller "_QQ_"Rekommendera"_QQ_" knapp"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_ACTION_LABEL="Åtgärd för knapp"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_ACTION_OPTION_LIKE="Gilla"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_ACTION_OPTION_RECOMMEND="Rekommendera"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_COLOR_DESCRIPTION="Välj färgschema för Facebook knapp"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_COLOR_LABEL="Färgschema"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_ACTION_COLOR_DARK="Mörk"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_ACTION_COLOR_LIGHT="Ljus"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FACES_DESCRIPTION="Välj att visa profilbilder med standard layout"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FACES_LABEL="Visa profilbilder"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_DESCRIPTION="Teckensnitt som ska användas för Facebook knapp"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_LABEL="Teckensnitt"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_OPTION_ARIAL="Arial"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_OPTION_LUCIDA_GRANDE="Lucida Grande"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_OPTION_SEGOE_UI="Segoe UI"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_OPTION_TAHOMA="Tahoma"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_OPTION_TREBUCHET_MS="Trebuchet MS"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_OPTION_VERDANA="Verdana"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_LAYOUT_DESCRIPTION="Layout för Gilla knapp; Standard för en social layout med ytterligare text och bilder, Box för en layout med Gilla räknare ovanför knappen och Knapp för en layout med Gilla räknare vid sidan av knappen"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_LAYOUT_LABEL="Gilla knapplayout"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_LAYOUT_OPTION_BOX="Box"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_LAYOUT_OPTION_BUTTON="Knapp"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_LAYOUT_OPTION_STANDARD="Standard"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_SEND_DESCRIPTION="Inkludera en Skicka-knapp med Gilla knappen"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_SEND_LABEL="Visa Skicka-knapp"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_COUNT_DESCRIPTION="Välj att visa antalet +1 för posten"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_COUNT_LABEL="Visa räknare"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_SIZE_DESCRIPTION="Välj storleken för +1 knappen"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_SIZE_LABEL="+1 knappstorlek"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_SIZE_OPTION_MEDIUM="Medium"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_SIZE_OPTION_SMALL="Liten"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_SIZE_OPTION_STANDARD="Standard"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_SIZE_OPTION_TALL="Hög"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_COUNT_DESCRIPTION="Välj att visa en räknare för hur många gånger sidan har tweetats"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_COUNT_LABEL="Position räknare"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_COUNT_OPTION_HORIZONTAL="Horisontell"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_COUNT_OPTION_NONE="Ingen"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_COUNT_OPTION_VERTICAL="Vertikal"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_TEXT_DESCRIPTION="Valfri text för att visa innan sidlänk i den delade tweeten"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_TEXT_LABEL="Tweet Text"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_USER_DESCRIPTION="En användare som visar vem sidan är upplagd av (lägger "_QQ_"via @user"_QQ_" till den delade tweet)"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_USER_LABEL="Twitter användarnamn"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_XML_DESCRIPTION="Yet Another Social Plugin är en plugin för Joomla! som visar Twitter's Dela, Google's +1, och Facebook's Gilla knappar"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_TWITTER_DESCRIPTION="Välj att visa Twitter Dela knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_TWITTER_LABEL="Visa Twitter Dela"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_LINKEDIN_DESCRIPTION="Välj om du vill visa Linkedin knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_DISPLAY_LINKEDIN_LABEL="Visa Dela Linkedin"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_ACTION_DESCRIPTION="Välj att visa "_QQ_"Gilla"_QQ_" eller "_QQ_"Rekommendera"_QQ_" knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_ACTION_LABEL="Åtgärd för knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_ACTION_OPTION_LIKE="Gilla"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_ACTION_OPTION_RECOMMEND="Rekommendera"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_COLOR_DESCRIPTION="Välj färgschema för Facebook knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_COLOR_LABEL="Färgschema"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_ACTION_COLOR_DARK="Mörk"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_ACTION_COLOR_LIGHT="Ljus"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FACES_DESCRIPTION="Välj att visa profilbilder med standard layout"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FACES_LABEL="Visa profilbilder"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_DESCRIPTION="Teckensnitt som ska användas för Facebook knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_LABEL="Teckensnitt"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_OPTION_ARIAL="Arial"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_OPTION_LUCIDA_GRANDE="Lucida Grande"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_OPTION_SEGOE_UI="Segoe UI"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_OPTION_TAHOMA="Tahoma"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_OPTION_TREBUCHET_MS="Trebuchet MS"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_FONT_OPTION_VERDANA="Verdana"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_LAYOUT_DESCRIPTION="Layout för Gilla knapp; Standard för en social layout med ytterligare text och bilder, Box för en layout med Gilla räknare ovanför knappen och Knapp för en layout med Gilla räknare vid sidan av knappen"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_LAYOUT_LABEL="Gilla knapplayout"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_LAYOUT_OPTION_BOX="Box"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_LAYOUT_OPTION_BUTTON="Knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_LAYOUT_OPTION_STANDARD="Standard"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_SEND_DESCRIPTION="Inkludera en Skicka-knapp med Gilla knappen"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_FACEBOOK_SEND_LABEL="Visa Skicka-knapp"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_COUNT_DESCRIPTION="Välj att visa antalet +1 för posten"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_COUNT_LABEL="Visa räknare"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_SIZE_DESCRIPTION="Välj storleken för +1 knappen"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_SIZE_LABEL="+1 knappstorlek"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_SIZE_OPTION_MEDIUM="Medium"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_SIZE_OPTION_SMALL="Liten"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_SIZE_OPTION_STANDARD="Standard"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_GOOGLE_SIZE_OPTION_TALL="Hög"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_HOR_ALIGN_DESCRIPTION="Välj att visa knapparna till vänster eller höger på sidan"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_HOR_ALIGN_LABEL="Horisontell position på sidan"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_HOR_ALIGN_OPTION_LEFT="Vänster"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_HOR_ALIGN_OPTION_RIGHT="Höger"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_LANGUAGE_DESCRIPTION="Välj språk för Google + och Facebook"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_LANGUAGE_LABEL="Språk Google+ & Facebook"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_LINKEDIN_COUNT_DESCRIPTION="Välj var du vill visa en räkningen på hur många gånger sidan har delats"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_LINKEDIN_COUNT_LABEL="Position räknare"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_LINKEDIN_COUNT_OPTION_HORIZONTAL="Horisontell"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_LINKEDIN_COUNT_OPTION_NONE="Ingen"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_LINKEDIN_COUNT_OPTION_VERTICAL="Vertikal"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_COUNT_DESCRIPTION="Välj att visa en räknare för hur många gånger sidan har tweetats"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_COUNT_LABEL="Position räknare"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_COUNT_OPTION_HORIZONTAL="Horisontell"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_COUNT_OPTION_NONE="Ingen"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_COUNT_OPTION_VERTICAL="Vertikal"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_TEXT_DESCRIPTION="Valfri text för att visa innan sidlänk i den delade tweeten"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_TEXT_LABEL="Tweet Text"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_USER_DESCRIPTION="En användare som visar vem sidan är upplagd av (lägger "_QQ_"via @user"_QQ_" till den delade tweet)"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_USER_LABEL="Twitter användarnamn"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_RELATED_DESCRIPTION="Ett relaterat konto, för varje sida (lägger till "_QQ_"related @user"_QQ_" till tweets)"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_FIELDSET_TWITTER_RELATED_LABEL="Relaterat Twitter-konto"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_XML_DESCRIPTION="Yet Another Social Plugin är en plugin för Joomla! som visar Twitter's Dela, Google's +1, och Facebook's Gilla knappar"
View
9 language/sv-SE/sv-SE.plg_content_yetanothersocial.sys.ini
@@ -1,9 +1,8 @@
; Yet Another Social Plugin
; Copyright (C) 2011 Michael Babker. All rights reserved.
; Note : All ini files need to be saved as UTF-8 - No BOM
-; Double quotes in the values have to be formatted as "_QQ_"
-; Translated by JOKR Solutions
+; Double quotes in the values have to be encoded as "_QQ_"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL="Innehåll - Yet Another Social Plugin"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_ERROR_J17="Yet Another Social Plugin kräver Joomla! 1.7 eller högre"
-PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_XML_DESCRIPTION="Yet Another Social Plugin är en plugin för Joomla! som visar Twitter's Dela, Google's +1, och Facebook's Gilla knappar"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL="Innehåll - Yet Another Social Plugin"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_ERROR_J17="Yet Another Social Plugin kräver Joomla! 1.7 eller högre"
+PLG_CONTENT_YETANOTHERSOCIAL_XML_DESCRIPTION="Yet Another Social Plugin är en plugin för Joomla! som visar Twitter's Dela, Google's +1, och Facebook's Gilla knappar"

0 comments on commit 6b40773

Please sign in to comment.