Final project for TI1805 Computer Graphics course.
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
images
src
.gitignore
CMakeLists.txt
README.md
Raytracing.pdf
final.png
gen-eclipse.sh
presentation.txt
report.pdf
report.tex

README.md

TI1805-Project | Check de wiki!!

Final project for TI1805 Computer Graphics course.

###Werkwijze

Neem issue aan en maak een pull request als de implementatie van jouw functionaliteit compleet is.

###Taakverdeling (18 - 06 - 2014)

Functionaliteit Wie?!?! Status Af
Textures Owen & Piet Dinsdag
Soft Shadows Richard Dinsdag
Depth of Field ??
Blender scene Arjan
Fractals Skip (als ie voldoende tijd heeft), of iemand anders Maandag/Dinsdag
Light intensity Piet Dinsdag
Presentatie ?? Dinsdag
Verslag ?? Dinsdag

Groepsleden: Owen Piet Dennis Jente Gerlof Skip Arjan Richard

multisampling_hd_16x.png

Hoe te compilen?!

Unix-like (OSX / Linux):

$ mkdir bin
$ cd bin
$ cmake ..
$ make

En dan uitvoeren met:

$ ../src/project

Windows:

[...]