Permalink
Browse files

Update translations

  • Loading branch information...
Bara committed Oct 29, 2018
1 parent 66f577b commit 2a4331e6d28ccf95f01e143d14da9b7bbab5467c
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:49 UTC
// Date: 2018-10-29 19:44:58 UTC
// Language: Chinese (Simplified) (chi)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:50 UTC
// Date: 2018-10-29 19:44:59 UTC
// Language: Czech (cze)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:48 UTC
// Date: 2018-10-29 19:44:58 UTC
// Language: Danish (da)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:42 UTC
// Date: 2018-10-29 19:44:55 UTC
// Language: German (de)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:47 UTC
// Date: 2018-10-29 19:44:57 UTC
// Language: Spanish (es)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:50 UTC
// Date: 2018-10-29 19:44:59 UTC
// Language: French (fr)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:53 UTC
// Date: 2018-10-29 19:45:00 UTC
// Language: Hebrew (he)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:52 UTC
// Date: 2018-10-29 19:45:00 UTC
// Language: Hungarian (hu)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:53 UTC
// Date: 2018-10-29 19:45:01 UTC
// Language: Italian (it)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:51 UTC
// Date: 2018-10-29 19:45:00 UTC
// Language: Korean (ko)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:53 UTC
// Date: 2018-10-29 19:45:01 UTC
// Language: 1337speak (l0l)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:50 UTC
// Date: 2018-10-29 19:44:59 UTC
// Language: Latvian (lv)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:52 UTC
// Date: 2018-10-29 19:45:00 UTC
// Language: Dutch (nl)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:51 UTC
// Date: 2018-10-29 19:44:59 UTC
// Language: Polish (pl)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -993,4 +993,224 @@
"pl" "KOS..."
}
"Place Tripmine"
{
"pl" "Aby podłożyć tripmine, wpisz '/tripmine' na czacie"
}
"Free DNA Scanner left"
{
"pl" "Użyłeś darmowego skanera dna! Pozostało {1} użyć."
}
"WE ARE"
{
"pl" "My jesteśmy {1} graczami!"
}
"REMAINING PLAYERS"
{
"pl" "Pozostali gracze, do rozpoczęcia rundy"
}
"HUD Health - Invalid"
{
"pl" "Niepoprawna wartość"
}
"HUD Health - NearDeath"
{
"pl" "Bliski śmierci"
}
"HUD Health - BadlyWounded"
{
"pl" "Poważnie zraniony"
}
"HUD Health - Wounded"
{
"pl" "Ranny"
}
"HUD Health - Hurt"
{
"pl" "Ból"
}
"HUD Health - Healthy"
{
"pl" "Zdrowy"
}
"HUD Karma - Invalid"
{
"pl" "Nieprawidłowa wartość"
}
"HUD Karma - Liability"
{
"pl" "Odpowiedzialność"
}
"HUD Karma - Dangerous"
{
"pl" "Niebezpieczny"
}
"HUD Karma - TriggerHappy"
{
"pl" "Trigger-Szczęśliwy"
}
"HUD Karma - Crude"
{
"pl" "Surowy"
}
"HUD Karma - Reputable"
{
"pl" "Renomowany"
}
"Revive: Before to Target"
{
"pl" "{1} chce Cię wskrzesić, zaczekaj {2} sekund zanim będziesz mógł zaakceptować."
}
"Revive: Before to Player"
{
"pl" "Wskrzesisz {1}."
}
"Revive: Waiting of accepting"
{
"pl" "{1} musi zatwierdzić Twoje wezwanie."
}
"Revive: Menu - Title"
{
"pl" "{1} chce Cię wskrzesić.\nAkceptujesz to wezwanie?\nMasz na to {2} sekund..."
}
"Revive: Menu - Yes"
{
"pl" "Tak, chcę!"
}
"Revive: Menu - No"
{
"pl" "Nie, dziękuje!"
}
"Revive: Menu - No response"
{
"pl" "Czas upłyną... Brak odpowiedzi od {1}"
}
"Revive: Menu - Accepted"
{
"pl" "{1} zaakceptował Twoje zaproszenie i jest teraz w grze!"
}
"Revive: Menu - Declined"
{
"pl" "{1} odrzucił Twoje wezwanie!"
}
"Respawn: Must Dead"
{
"pl" "{1} wciąż żyje!"
}
"Respawn: Player"
{
"pl" "{1} wskrzesił {2}!"
}
"Tasers: Enabled"
{
"pl" "Tasery naładowane i włączone!"
}
"Version Check: Current"
{
"pl" "Ten serwer używa najnowszej wersji ({1}) pluginu Trouble in Terrorist Town."
}
"Version Check: Unknown"
{
"pl" "Ten serwer używa nieznanej wersji ({1}) pluginu Trouble in Terrorist Town. Najnowsza to {2}"
}
"Version Check: Older"
{
"pl" "Ten serwer używa starszej wersji ({1}) pluginu Trouble in Terrorist Town. Najnowsza to {2}"
}
"Revolver: Suicide"
{
"pl" "Detektyw spróbował zabić niewinnego z Revolvera"
}
"Bullets: Have already"
{
"pl" "Masz już jeden rodzaj pocisków."
}
"Bullets: Buy bullets"
{
"pl" "Teraz masz {green}{1} {orchid}{2}."
}
"Bullets: Number bullets"
{
"pl" "{orchid}{1} : {lightgreen}{2}/{green}{3}."
}
"Fake Name: New Name"
{
"pl" "Twój nowy nick przez {orchid}{1} sekund {green}to: {orchid}{2}"
}
"Fake Name: Name expired"
{
"pl" "Twój nowy nick już wygasł. Twój oryginalny nick wrócił!"
}
"Invisible Name: Start"
{
"pl" "Twój nick jest przez {orchid}{1} sekund niewidoczny{green}."
}
"Invisible Name: Start"
{
"pl" "Your name is now for {orchid}{1} seconds invisible{green}."
}
"Invisible Name: Stop"
{
"pl" "Twój nick już {orchid}nie jest widoczny{green}!"
}
"ClanTag: Traitor"
{
"pl" "ZDRAJCA"
}
"ClanTag: Detective"
{
"pl" "DETEKTYW"
}
"ClanTag: Unassigned"
{
"pl" "BRAK"
}
"ClanTag: Innocent"
{
"pl" "NIEWINNY"
}
}
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:53 UTC
// Date: 2018-10-29 19:45:01 UTC
// Language: Brazilian Portuguese (pt)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:50 UTC
// Date: 2018-10-29 19:44:59 UTC
// Language: Portuguese (pt_p)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:54 UTC
// Date: 2018-10-29 19:45:02 UTC
// Language: Russian (ru)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:52 UTC
// Date: 2018-10-29 19:45:00 UTC
// Language: Swedish (sv)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:53 UTC
// Date: 2018-10-29 19:45:01 UTC
// Language: Turkish (tr)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-17 12:47:30 UTC
// Date: 2018-10-29 19:45:02 UTC
// Language: English (en)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1304,14 +1304,14 @@
"en" "DETECTIVE"
}
"ClanTag: Innocent"
"ClanTag: Unassigned"
{
"en" "INNOCENT"
"en" "UNASSIGNED"
}
"ClanTag: Unassigned"
"ClanTag: Innocent"
{
"en" "UNASSIGNED"
"en" "INNOCENT"
}
}
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:49 UTC
// Date: 2018-10-29 19:44:58 UTC
// Language: ua (ua)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-26 20:36:52 UTC
// Date: 2018-10-29 19:45:00 UTC
// Language: Chinese (Traditional) (zho)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:

0 comments on commit 2a4331e

Please sign in to comment.