Permalink
Browse files

Update translations

  • Loading branch information...
Bara committed Oct 17, 2018
1 parent 27fe3f2 commit f22a80455410f3c33b902f6c567c4bd78cfc7c20
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-07-22 10:23:18 UTC
// Date: 2018-10-17 12:47:29 UTC
// Language: Chinese (Simplified) (chi)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -1,5 +1,5 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-07-22 10:23:18 UTC
// Date: 2018-10-17 12:47:29 UTC
// Language: Czech (cze)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
@@ -698,6 +698,11 @@
"cze" "{orchid}{1} {lightgreen}je nyni {green}NEVINNY!"
}
"TTT Radio Menu: No"
{
"cze" "Ne"
}
"AlreadyTaser"
{
"cze" "Jiz mas taser ve svem inventari!"
@@ -0,0 +1,336 @@
// Exported from SourceMod Translator
// Date: 2018-10-17 12:47:29 UTC
// Language: Danish (da)
//
// To view other translations for this plugin, please visit:
// http://translator.mitchdempsey.com/sourcemod_plugins/158
//
"Phrases"
{
"MIN PLAYERS REQUIRED FOR PLAY"
{
"da" "MIN. SPILLERE KRÆVET FOR AT SPILLE: {orchid}{1}"
}
"Your Team is TRAITORS"
{
"da" "Du er en {darkred}FORRÆDER"
}
"Your Team is INNOCENTS"
{
"da" "Du er en {green}USKYLDIG"
}
"Your credits is"
{
"da" "Dine MØNTER er: {orchid}{1}"
}
"Your killer is a Detective"
{
"da" "Din drabsmand var en {darkblue}DETEKTIV!"
}
"Your killer is an Innocent"
{
"da" "Din drabsmand var en {green}USKYLDIG!"
}
"You killed a Detective"
{
"da" "Du dræbte en {darkblue}DETEKTIV!"
}
"You hurt a Traitor"
{
"da" "Du har brugt en detector mod Spiller {darkred}{1} {lightgreen}og han er en {darkred}FORRÆDER!"
}
"You hurt an Innocent"
{
"da" "Du har brugt en detektor på Spiller{green} {1} {lightgreen}og han er {green}USKYLDIG!"
}
"Detective scan found body"
{
"da" "DETEKTIV{darkblue} {1} {lightgreen}Skannede en krop, Drabsmanden er Spiller{darkred} {2} {lightgreen}med våbnet{orchid} {3}"
}
"Please wait till your team is assigned"
{
"da" "Vent venligst til dit hold er blevet tildelt"
}
"You don't have enough money"
{
"da" "Du har ikke nok mønter!"
}
"Traitors"
{
"da" "FORRÆDERE"
}
"Detectives"
{
"da" "DETEKTIVER"
}
"Innocents"
{
"da" "USKYLDIGE"
}
"Inspected body. The extracted data are the following"
{
"da" "Undersøgte krop. Det udvundne data var følgende:"
}
"Victim name"
{
"da" "Offers navn: {1}"
}
"Team victim"
{
"da" "Hold: {1}"
}
"Elapsed since his death"
{
"da" "Tid siden dødsfald: {1} sekunder"
}
"T channel"
{
"da" "{darkred}*FORRÆDER* {1}:{green} {2}"
}
"TTT Shop"
{
"da" "TTT Shop\nDine Mønter: {1}"
}
"TTT Shop"
{
"da" "TTT Shop\nDin Mønter: {1}"
}
"credits earned"
{
"da" "Du vandt {1} mønter\nDit antal mønter er nu: {2}"
}
"lost credits"
{
"da" "Du tabte {1} mønter\nDine mønter er nu: {2}"
}
"no logs yet"
{
"da" "Ingen logbøger endnu"
}
"no logs yet"
{
"da" "Ingen logbør endnu"
}
"you cant see logs"
{
"da" "Du kan ikke se logbogen nu, du skal enten være død eller runden skal være ovre."
}
"Receiving logs"
{
"da" "Modtager logbøger... vent et øjeblik"
}
"Found Innocent"
{
"da" "{orchid}{1} {lightgreen}har fundet kroppen af {green}{2}. {lightgreen}Det var en {green}USKYLDIG!"
}
"Found Traitor"
{
"da" "{orchid}{1} {lightgreen}har fundet kroppen af {darkred}{2}. {lightgreen}Det var en {darkred}Forræder!"
}
"Your bomb is not armed."
{
"da" "Din bombe er ikke armeret."
}
"Your bomb is now armed."
{
"da" "Din bombe er nu armeret."
}
"Your Karma is too low"
{
"da" "Du blev udvist, da din karma er for lav!"
}
"TRAITORS HAS BEEN SELECTED"
{
"da" "{darkred}{1} FORRÆDERE {lightgreen}ER BLEVET VALGT"
}
"TRAITORS HAS BEEN SELECTED"
{
"da" "{darkred}{1} FORRÆDERNE {lightgreen}ER BLEVET VALGT"
}
"Suicide Blocked"
{
"da" "Selvmord blokeret"
}
"Right click to plant the C4"
{
"da" "Højre-klik for at plante bomben!"
}
"You were RDM'd"
{
"da" "Du blev RDMet af {1}!"
}
"Forgive"
{
"da" "Tilgiv"
}
"Punish"
{
"da" "Straf"
}
"Choose Punish"
{
"da" "{1} er blevet udvalgt til at straffe {2} for at RDMe dem!"
}
"Choose Forgive Victim"
{
"da" "Du har valgt at tilgive {1} for RDMe dig!"
}
"Player is Now Traitor"
{
"da" "{orchid}{1} {lightgreen}er nu {darkred}Forræder!"
}
"Player is Now Detective"
{
"da" "{orchid}{1} {lightgreen}er nu {darkblue}Detektiv!"
}
"You Are Unassigned"
{
"da" "Din rolle er ikke blevet tildelt endnu!"
}
"You Are Now Detective"
{
"da" "Du er en {darkblue}Detektiv!"
}
"Bomb Detonated"
{
"da" "Din bombe eksploderede!"
}
"Set C4 Timer"
{
"da" "Sæt bombe timer..."
}
"Seconds"
{
"da" "{1} sekunder"
}
"C4 Wire"
{
"da" "Ledning {1}"
}
"Has Defused Bomb"
{
"da" "{orchid}{1} {lightgreen}har desarmeret bomben!"
}
"Failed Defuse"
{
"da" "Desarmeringen mislykkedes!"
}
"Alive to Plant"
{
"da" "Du skal være i live for at placere en bombe!"
}
"Bomb Was Not Found"
{
"da" "Din bombe blev ikke fundet!"
}
"Wire Is"
{
"da" "Desarmeringsledningen er{orchid}{1} {lightgreen}!"
}
"Your Traitor Partners"
{
"da" "Dine medforrædere er:"
}
"Traitor List"
{
"da" "{darkred} {1}"
}
"WM Yes"
{
"da" "Ja, jeg er bekendt med reglerne!"
}
"WM Kick Message"
{
"da" "Du er inaktiv eller lukkede regel menuen!"
}
"AM Yes"
{
"da" "Ja, jeg bekræfter dette."
}
"AM No"
{
"da" "Nej, jeg kan ikke bekræfte dette."
}
"next round in"
{
"da" "Næste runde starter om {1} sekunder!"
}
"All karma has been updated"
{
"da" "KARMA BLEV OPDATERET!"
}
"SpecMenu: Player"
{
"da" "Spiller: {1}"
}
"Player is Now Innocent"
{
"da" "{orchid}{1} {lightgreen}er nu {green}Uskyldig!"
}
}
Oops, something went wrong.

0 comments on commit f22a804

Please sign in to comment.