Skip to content
Pro
Block or report user

Report or block Barneyek

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
Block or report user

Report or block Barneyek

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse

Pinned

 1. My first application is intended for reservation events. I focus on learning React framework.

  JavaScript

 2. Zakoduj template Landing Page’a związanego z turniejem piłkarzyków na rozdzielczości desktop, tablet i mobile przy użyciu języków HTML, CSS (Sass) i Javascript (może być też jQuery).

  CSS

 3. Program, który obliczy miejsce zerowe funkcji metodą połowienia. Metoda połowienia pozwala na obliczenie pierwiastka funkcji nieliniowej w zadanym przedziale, przy funkcjach spełniających określone…

  JavaScript

 4. Projekt zespołowy w ramach studiów zakłada zbudowanie w pełni funkcjonalnego serwisu rezerwacji Olsztyńskich obiektów sportowych. Za pomocą meteorJS

  HTML

 5. PSD to HTML, CSS, JavaScript oraz JQuery. Wytyczne: strona responsywna dla firmy logistycznej z podstawowym menu.

  HTML

 6. Moim zadaniem było stworzenie nowego layoutu dla strony platformy archeologicznej. Mogłem wykorzystać dowolny znany mi software.

  CSS

128 contributions in the last year

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mon Wed Fri

Contribution activity

February 2020

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.

You can’t perform that action at this time.